Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:45

Ai ven bờ vắng đêm quên ngủ
Nghiêng chiếc vô tình thả đáy sâu
Ta ngồi chếnh choáng mòn thu cũ
Giốc cạn trăng run xoá nửa đầu


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005