Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:46

Ở đâu ngôi sao của tôi
Xin bắn cho rụng, xin vùi cho sâu
Lỡ mai tôi chết. Biết đâu!
Có người đánh cắp tinh cầu bán rao...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005