Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:20

Ý hẳn đinh ninh rồi đỗ trạng
Nụ hồng ấp ủ đoá xuân tươi
Đa mang trót vướng đường văn nghiệp
Gởi khúc tình thơ tạ lỗi người!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005