Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:19

Ý hẳn xuân còn ngại sắc đông
Nên chi chơm chớm nụ nhô hồng
Sao em nỡ ửng màu xuân ấy
Để cả vườn đào khép nép rung!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005