Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:35

Xưa nay quen thẳng lối ngay hàng
Ngõ quẹo đường cong chẳng bước quàng
Trời ghét đọa mình - đập vỡ gối
Hai tay vịn vợ - hết nghênh ngang


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005