Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2014 21:25

Khói lam dẫn lối tôi về
Ngõ quê nắng trải bộn bề rạ rơm
Muộn ngày còn mảnh chiều thơm
Mùa đi ươm lấy vàng ươm hạt vàng


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005