Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:31

Tối, xem Bao Thanh Thiên
Đêm, mở Khai Phong Phủ
Toan ném trảm lệnh bài
Chó sủa vang đầu ngõ...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005