Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:18

Hỏi vay mấy giỏ hương đồng
Một hai liếp gió, dăm vòng hoa mưa
Men thơ ủ lấy... đã thừa
Thêm đôi hớn hở cho vừa ý xuân!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005