Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2014 18:01

Giọt thơm giọt đắng nâng kỳ cạn
Thơ rót say tràn tuổi mấy mươi
Mái xanh trao lại đàn con trẻ
Đầu bạc trông theo nhạn cuối trời...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005