Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2014 17:53

Nhớ Trương Hán Siêu

Cúc buồn khép gió Nghinh Phong Các
Ngất ngưởng buông câu Ngự Trấn Phòng
Hồn thơ buộc sóng Đằng Giang trận
Vàng cúc thu này gửi đáy không...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005