Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2014 21:10

Véo von giục nắng lên khơi
Có tơ non lại một thời trẻ trung
Đục - trong lọc đến vô cùng
Giọng chiều em rót vàng rung lối về


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005