Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 18:51

Lũ gà nép mảnh chuối khô
Giương đôi mắt ướt những chờ nắng lên...
Giọt buồn chênh chếch mái hiên
Khoa tay mưa táp - bước lên gió lùa...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005