Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 20:25

Hoàng hôn xuống da diết
lá vàng lên mênh mông
ngoài năm ngón tay nhỏ
là vô cùng, hư không!


Nguồn: Tĩnh thì sáng (thơ), Đỗ Trọng Khơi, NXB Hội nhà văn, 2014