Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 01/09/2007 11:13

Lá đông còn xanh lắm
mặc sương đông bám quanh...
ngày chợt lên áp ngọn
khi tiếng chim rời cành.