Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2020 20:12

Lặng im
đẫm mảnh sương
Đông

Đất kỳ cùng vết
Trời không lối mòn

Tấm chăn choàng một vuông tròn
nửa khuya sực tỉnh
gặp con mắt ngày

Men tròn theo nốt vân tay
người lưu lạc
những dấu giày
lặng câm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]