Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 20:12

Lặng im
đẫm mảnh sương
Đông

Đất kỳ cùng vết
Trời không lối mòn

Tấm chăn choàng một vuông tròn
nửa khuya sực tỉnh
gặp con mắt ngày

Men tròn theo nốt vân tay
người lưu lạc
những dấu giày
lặng câm


Nguồn: Tĩnh thì sáng (thơ), Đỗ Trọng Khơi, NXB Hội nhà văn, 2014