Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:26

Sấm “Tây khởi nghĩa” trẻ à ê
“Bắc thụ công” quân diệt Trịnh về
Giáo Hiếu khai tâm thông uẩn khúc
Tây Sơn quyết chí thoát đường mê
Từ Tân Mão khởi tầm hoan lộ
Đến Mậu Tuất xong lập chính lề
Dựng nghiệp Đế Vương yên giặc vắng
Thăng Long Bính Ngọ hiệu: phù Lê


23/06/2006