03/10/2023 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù Lê diệt Trịnh (Anh em Tây Sơn)

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:26

 

Sấm “Tây khởi nghĩa” trẻ à ê
“Bắc thụ công” quân diệt Trịnh về
Giáo Hiếu khai tâm thông uẩn khúc
Tây Sơn quyết chí thoát đường mê
Từ Tân Mão khởi tầm hoan lộ
Đến Mậu Tuất xong lập chính lề
Dựng nghiệp Đế Vương yên giặc vắng
Thăng Long Bính Ngọ hiệu: phù Lê
23/06/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Phù Lê diệt Trịnh (Anh em Tây Sơn)