Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 13:49

Cốt ở trong tâm ví ý thơ
Càng mong, cố mãi lại xa bờ
Đa nghi biếng nghĩ sai phương hướng
Đạo hạnh chăm hành giống giấc mơ!..
Đã hiểu đây sinh thành kết hợp
Không thông đấy khắc hoá lơ ngơ
Bảy tình lòng nặng thời vô nghĩa
Lục dục còn mang ấy dạ ngờ


16/08/2006