11/12/2022 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 13:49

 

Cốt ở trong tâm ví ý thơ
Càng mong, cố mãi lại xa bờ
Đa nghi biếng nghĩ sai phương hướng
Đạo hạnh chăm hành giống giấc mơ!..
Đã hiểu đây sinh thành kết hợp
Không thông đấy khắc hoá lơ ngơ
Bảy tình lòng nặng thời vô nghĩa
Lục dục còn mang ấy dạ ngờ
16/08/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Ngộ