Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 09/12/2006 05:40

Trăng già quạnh quẽ bóng sao đâu
Đêm vắng buồn trông cảnh vật sầu
Gió nổi mây mờ trời ủ dột
Sương sa hoa nát đất oằn đau
Này người tri kỷ bày hương sắc
Đây kẻ tri âm giấu vết nhàu
Ta nhớ hay quên lời nguyện trước
Mà thời gian nỡ bạc đời nhau?

01/03/2006
CSLSầu

Đường dài muôn nẻo ngã về đâu
Canh cánh lòng riêng nặng mối sầu
Nghiêng vách nhà xiêu tường mái dột
Đổ tiền túi rỗng bụng tim đau
Hô trời thuở ấy duyên xuân sắc
Hỏi đất ngày nay áo vải nhàu
Chữ mệnh hay tài thời vận trước
Sao người đành đoạn cợt cười nhau?

02/03/2006
CSLNợ

Số phần thiên định lẽ thường đâu?
Trắc trở bao phen vạn nỗi sầu
Ngơ ngẩn giữa đời tìm chữ phúc
Bàng hoàng trong dạ kiếm niềm đau
Người mơ gầy dựng điều to tát
Kẻ mộng đắp xây chuyện úa nhàu
Ai lạ ai quen khôn lọc sỏi
Do trời trao phận khổ vì nhau

02/03/2006
CSL