16/10/2021 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lặng

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 08/12/2006 05:40

 

Trăng già quạnh quẽ bóng sao đâu
Đêm vắng buồn trông cảnh vật sầu
Gió nổi mây mờ trời ủ dột
Sương sa hoa nát đất oằn đau
Này người tri kỷ bày hương sắc
Đây kẻ tri âm giấu vết nhàu
Ta nhớ hay quên lời nguyện trước
Mà thời gian nỡ bạc đời nhau?
01/03/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Lặng