Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 14:05

Kỷ

Tự bấy lâu nay khoác chữ "cuồng"
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng

28/07/2006
CSLThuận

Tâm cao khí ngạo ắt sinh cuồng
Lỡ vận chùn tay chẳng nỡ buông
Choáng váng nhiều phen ngờ lạc lối
Lơ ngơ lắm lúc giống phường tuồng
Đường đời nhếch nhác quanh ra méo
Cuộc sống xun xoe vạt thế vuông
Khát vọng ngày nao giờ gắng vậy
Đành xuôi lực cuốn nước theo luồng

28/07/2006
CSLNhẫn

Lượng sức dù nay gánh tiếng cuồng
Theo người vọng động cũng là buông
Nhiều tay diễn xuất hơi tuỳ hứng
Mấy kẻ tròn vai trọn vở tuồng
Chậm chậm chờ thời đi ngược dốc
Từ từ đợi vận bước ngay vuông
Bình tâm lẳng lặng xuôi dòng nước
Hấp tấp hoài công chảy lạc luồng

29/07/2006
CSL