Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 14:05

Tự bấy lâu nay khoác chữ “cuồng”
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng


28/07/2006