16/10/2021 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 14:05

 

Tự bấy lâu nay khoác chữ “cuồng”
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng
28/07/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Kỷ