Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 12:04

Xếp giấy thành hoa mến tặng ai
Nào đâu dám sánh nhánh lan đài
Sao so dáng huệ khoe mình hạc
Chẳng đọ nàng xuân ví vóc mai
Thiếu hẳn màu hồng tô thắm điểm
Dư thừa sắc trắng ước cài
Mong như giấc điệp dù thiên lý
Gửi đại hương lòng kẻ lỡ say


Chữ nghiêng là tên hoa.

10/04/2007