13/08/2022 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa lòng

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 12:04

 

Xếp giấy thành hoa mến tặng ai
Nào đâu dám sánh nhánh lan đài
Sao so dáng huệ khoe mình hạc
Chẳng đọ nàng xuân ví vóc mai
Thiếu hẳn màu hồng tô thắm điểm
Dư thừa sắc trắng ước cài
Mong như giấc điệp dù thiên lý
Gửi đại hương lòng kẻ lỡ say
Chữ nghiêng là tên hoa.

10/04/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Hoa lòng