Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 11:51

Há bận lòng chi chuyện ghét thương
Nam thanh nữ tú khắp trên đường
Thoắt quen thoắt lạ màu xanh xám
Chớm thắm chớm phai sắc tía hường
Vạn nẻo trong đời tuôn gió chướng
Chân phương một kiếp hoá mây thường
Tuy tài thô thiển thân đơn chiếc
Vẫn lượng sức mình khéo nợ vương


10/03/2007