09/02/2023 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chớ vấn vương

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 11:51

 

Há bận lòng chi chuyện ghét thương
Nam thanh nữ tú khắp trên đường
Thoắt quen thoắt lạ màu xanh xám
Chớm thắm chớm phai sắc tía hường
Vạn nẻo trong đời tuôn gió chướng
Chân phương một kiếp hoá mây thường
Tuy tài thô thiển thân đơn chiếc
Vẫn lượng sức mình khéo nợ vương
10/03/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Chớ vấn vương