Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:19

Chẳng thời, không vận

Tử Vi an Mệnh cũng như không
Địa Kiếp cư Thân chửa thoả lòng
Xem vận Kình Dương uy thiếu giáo
Xét thời Lực Sĩ nghiệp thừa công
Long Trì cung Bộc sang cùng bạn
Phượng Các giáp Quan hiển chẳng trùng
Rồng Rắn tùy thời tâm vẫn rắn
Ngạo đời đôi chút có là ngông?..

04/04/2006
CSL
Điên đảo vì Dịch số

Dịch số do thời biến chuyển không
Đảo điên xoay vận đến phiền lòng
Ngũ hành xung khắc đường nho giáo
Bát quái phân ly lộ võ công
Vạch đứt, vạch liền: chưa phải bạn
Dương suy, âm thịnh: cũng đâu trùng
Hào Từ hoán đổi thân rồng rắn
Quẻ Biến: hoá người dở dại ngông

06/04/2006
CSL