Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:19

Tử Vi an Mệnh cũng như không
Địa Kiếp cư Thân chửa thoả lòng
Xem vận Kình Dương uy thiếu giáo
Xét thời Lực Sĩ nghiệp thừa công
Long Trì cung Bộc sang cùng bạn
Phượng Các giáp Quan hiển chẳng trùng
Rồng Rắn tuỳ thời tâm vẫn rắn
Ngạo đời đôi chút có là ngông?..


04/04/2006