11/12/2022 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng thời, không vận

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 26/02/2007 19:15

 

Tử Vi an Mệnh cũng như không
Địa Kiếp cư Thân chửa thoả lòng
Xem vận Kình Dương uy thiếu giáo
Xét thời Lực Sĩ nghiệp thừa công
Long Trì cung Bộc sang cùng bạn
Phượng Các giáp Quan hiển chẳng trùng
Rồng Rắn tuỳ thời tâm vẫn rắn
Ngạo đời đôi chút có là ngông?..
04/04/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Chẳng thời, không vận