Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 05:52

Bóng nguyệt tàn canh chếch phía tây
Niềm thương chửa cạn ruợu châm đầy
Mơ hồ liễu rũ nên hình dáng
Chợt tỉnh hồn tan vẫn cỏ cây
Ruột thắt gan mềm đêm đoạn vắn
Lòng đau trí nhụt thở than chầy
Say chăng mắt bỗng nhoà ly tách?
Thực đấy!mong hoài ảo ảnh đây


19/01/2007