23/10/2021 12:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm say

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 05:52

 

Bóng nguyệt tàn canh chếch phía tây
Niềm thương chửa cạn ruợu châm đầy
Mơ hồ liễu rũ nên hình dáng
Chợt tỉnh hồn tan vẫn cỏ cây
Ruột thắt gan mềm đêm đoạn vắn
Lòng đau trí nhụt thở than chầy
Say chăng mắt bỗng nhoà ly tách?
Thực đấy!mong hoài ảo ảnh đây
19/01/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Đêm say