Anh và em lẫn vào nhau
lẫn vào nhau tự lúc nào không hay

Như trời xanh lẫn trong mây
như nước trong đất, như cây trong rừng

Như sông hoà biển mênh mông
như ngàn gió lẫn vào trong đất trời

Như lời ru quyện vành môi
như bao la sóng suốt đời biển xanh

Lẫn vào nhau nữa đi anh
cái tên riêng đã hoá thành tên chung


Nguồn: Tuyển tập thơ tình Nam Định thế kỷ XX, NXB Thanh niên, 2001.