29/01/2023 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẫn vào nhau

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2009 19:28

 

Anh và em lẫn vào nhau
lẫn vào nhau tự lúc nào không hay

Như trời xanh lẫn trong mây
như nước trong đất, như cây trong rừng

Như sông hoà biển mênh mông
như ngàn gió lẫn vào trong đất trời

Như lời ru quyện vành môi
như bao la sóng suốt đời biển xanh

Lẫn vào nhau nữa đi anh
cái tên riêng đã hoá thành tên chung
Nguồn: Tuyển tập thơ tình Nam Định thế kỷ XX, NXB Thanh niên, 2001.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Lẫn vào nhau