Đi dọc chiều khói sương
Bóng nhoà ly biệt trắng
Đâu dâng tràn bờ Thương

Đi dọc chiều anh thương
Chảy em vào biển nhớ
Tan anh vào hư vô

Trước mắt là tận cùng
Lấy mắt em che mặt
Cho tam vùng hư không

Bàn chân nhỏ ngập ngừng
Em - bốn bề em mãi
Anh biết nơi nào dừng?