Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 06/02/2020 17:06

Khương Tử Nha câu Nhà Chu, bạn ạ
Lịch sử thế mà, tin tôi đi!

Còn tôi, không câu gì, đâu nhá!

Tôi chỉ câu cái không đâu trong cái vô cùng
Cái vô cùng trong cái không đâu

Cái không đâu, có thể là thơ
Cái vô cùng, là thơ, chắc chắn

Và cả hai, đều là cá lớn

Hãy thử một lần tin tôi đi!


Nguồn: tác giả cung cấp