11/04/2021 17:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu cá lớn

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 06/02/2020 17:06

 

Khương Tử Nha câu Nhà Chu, bạn ạ
Lịch sử thế mà, tin tôi đi!

Còn tôi, không câu gì, đâu nhá!

Tôi chỉ câu cái không đâu trong cái vô cùng
Cái vô cùng trong cái không đâu

Cái không đâu, có thể là thơ
Cái vô cùng, là thơ, chắc chắn

Và cả hai, đều là cá lớn

Hãy thử một lần tin tôi đi!
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Câu cá lớn