15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
16 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quang Vũ (177 bài)
- Nguyễn Duy (254 bài)
- Đồng Đức Bốn (66 bài)
- Y Phương (49 bài)
- Nguyễn Đức Mậu (204 bài)
Tạo ngày 30/08/2023 01:04 bởi tôn tiền tử
Đăng Bẩy sinh năm 1948, quê làng Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là dịch giả. Năm 1965, ông tham gia thanh niên xung phong. Năm 1972, ông được cử đi du học, đầu tiên học tiếng Nga dự bị tại Minsk (Belarus) một năm rồi học ngành chế biến gỗ tại Leningrad. Năm 1978, ông về nước, làm kỹ sư nghiên cứu - thiết kế tại Viện Máy công cụ và Dụng cụ. Tháng 10-1981, ông chuyển sang làm biên tập viên trang Văn học nước ngoài, báo Văn nghệ, rồi đứng ra làm phụ trương Văn nghệ Dân tộc, sau đó làm thư ký toà soạn Văn nghệ cho đến khi về hưu.

 

Thơ dịch tác giả khác