Anh chối bỏ cuộc đời,
Như chính em không yêu nắng xế.
Anh lận đận một thời,
Em thì thào góp nhặt vàng son.
Anh đã hiểu, và anh thừa hiểu
Chỉ một điều... đời lắm bữa trăng suông.

Năm 2005