15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Quỳnh (180 bài)
- Du Tử Lê (400 bài)
- Hữu Thỉnh (150 bài)
- Nguyễn Phan Hách (57 bài)
- Trần Vàng Sao (21 bài)
Tạo ngày 29/10/2018 19:47 bởi Vanachi
Đào Thái Tôn (14/9/1942 - 4/6/2011) là phó giáo sư, tiến sĩ ngành Hán Nôm, nhà nghiên cứu về Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương và Hán Nôm. Ông công tác tại Viện Hán Nôm trước khi nghỉ hưu tháng 10-2008.

 

Thơ dịch tác giả khác