Tặng Tín và…

Em ạ, nhớ một người đi vắng
Hình như hoa cũng kém tươi vàng
Quanh chỗ anh ngồi, từng bông nắng
Chấp chới chuyền cành, chấp chới sang…

Anh nhớ lần đầu ta đến đó
Hình như là quán cũng đông người
Hình như là gió về trên phố…
Hình như là em đã mỉm cười…

Anh nắm đôi bàn tay bé nhỏ
Mãi mãi anh chẳng muốn buông rời
Chỉ sợ con đường đầy cát bụi
Đưa anh xa em giữa muôn người

Em đi như gió
Về như gió
có biết lòng anh thương nhớ em…?
Lòng anh như lá
mềm như lá
Rải xuống bên thềm, trên lối quen…

Cho anh cầm mãi tay em nhé?
Hình như là quán đã vơi người
Hình như là gió xa lòng phố
Hình như là môi lại nhớ môi…


24-11-2005

Tín, người ngày xưa nhờ mình làm bài thơ này để tặng cho bạn gái - giờ là vợ cũ - cũng bỏ đi biệt xứ rồi. Bài thơ có tên Hình như là... để gợi nhớ tới hai người đã gặp gỡ và hò hẹn ở quán cafe Hình như là đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]