Lưu trữ những bài thơ, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,... khuyết danh của Việt Nam.

 

Thơ cổ-cận đại khuyết danh

 1. Ái miên
  1
 2. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 3. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 4. Con trâu già
 5. Con vịt
 6. Cộng hành
  1
 7. Dạ Trạch tiên gia phú
  1
 8. Du Trấn Quốc tự
  2
 9. Đề Trấn Quốc tự
  2
 10. Đền Ngọc Sơn
 11. Đổng Hồ bút phú
  1
 12. Gia Định phú
 13. Hà Thành đầu độc 1908
 14. Học trò ngủ gật
 15. Hương miệt hành
  2
 16. Khóc Cô Giang (I)
 17. Khóc Cô Giang (II)
 18. Khóc Lê Chiêu Thống
 19. Khuyến học
 20. Khuyên người ăn ở
 21. Lươn
 22. Nam thiên phong vân ca
 23. Ngày tháng thoi đưa
 24. Ngẫm đời
 25. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 26. Nhân nguyệt vấn đáp
  1
 27. Nhật đăng sơn
  1
 28. Phục Ba tướng quân
 29. Sấm thi
  1
 30. Tản Viên sự tích diễn ca
 31. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 32. Thang bàn phú
  1
 33. Thế sự
  1
 34. Thiện vị chiếu
  1
 35. Thơ tiệt hạ
  1
 36. Thơ vĩ thanh
 37. Trấn Quốc quy tăng (I)
  2
 38. Trấn Quốc quy tăng (II)
  2
 39. Trấn Quốc quy tăng (III)
  2
 40. Trấn Quốc quy tăng (IV)
  2
 41. Trấn Quốc quy tăng (V)
  2
 42. Trấn Quốc tự
 43. Trấn tự quy tăng (I)
  2
 44. Trấn tự quy tăng (II)
  2
 45. Triệu Ẩu
 46. Trình sư
  1
 47. Văn tế Đống Đa
 48. Văn tế thuốc phiện
 49. Vua dụ Vương Tường gả cho chúa Thiền Vu
 50. Vương Tường bái yết Hán Vương
 51. Xuân thiên

Ca trù

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả - Văn thần thời Lê

Sử thi Đam San

Thơ dân gian

 1. Con cóc
  4

Ca dao

 1. Ai ăn cau cưới thì đền
 2. Ai bì anh có tiền bồ
 3. Ai bưng trầu rượu tới đó
 4. Ai chẳng ham sang trọng
 5. Ai chèo ghe bí qua sông
 6. Ai cho chín lạng không mừng
 7. Ai cho sen muống một bồn
 8. Ai chồng ai vợ mặc ai
 9. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
 10. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
 11. Ai đem con kéc vô vườn
 12. Ai đem con sáo sang sông
 13. Ai đem em đến chốn này
 14. Ai đem em tới giữa đồng
 15. Ai đem mình quạt tới đây
 16. Ai đem núi Nít sang sông
 17. Ai đem tôi đến chốn này
 18. Ai đi bờ đắp một mình
 19. Ai đi bờ đỗ một mình
 20. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 21. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 22. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 23. Ai đi giống dạng anh đi
 24. Ai đi ngoài ngõ ào ào
 25. Ai đi qua đò Do mới biết
 26. Ai đi qua phố Khoa Trường
 27. Ai đi trẩy hội chùa Hương
 28. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 29. Ai đua Sông Trước thì đua
 30. Ai đưa em đến chốn này
 31. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 32. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 33. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
 34. Ai kêu vòi vọi bên tai
 35. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
 36. Ai kia một mạn thuyền bồng
 37. Ai làm bát bể cơm rơi
 38. Ai làm bầu bí đứt dây
 39. Ai làm cá bống đi tu
 40. Ai làm cách trở Sâm Thương
 41. Ai làm cái nón quai thao
 42. Ai làm cho bể kia đầy
 43. Ai làm cho bến xa thuyền
 44. Ai làm cho biển cạn khô
 45. Ai làm cho bướm lìa hoa
 46. Ai làm cho cải tôi ngồng
 47. Ai làm cho chỉ lìa kim
 48. Ai làm cho cực tấm lòng
 49. Ai làm cho dạ em buồn
 50. Ai làm cho đó bỏ đăng
 51. Ai làm cho đó xa đây
 52. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
 53. Ai làm cho nước chảy xuôi
 54. Ai làm chùa ngã xuống sông
 55. Ai làm con cá bống nó đi tu
 56. Ai làm miếu nọ xa đình
 57. Ai làm nên nỗi nước này
 58. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
 59. Ai làm nông nỗi nước này
 60. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 61. Ai lên cho tới cung trăng
 62. Ai lên điếu dạn quai dài
 63. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 64. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
 65. Ai lên nhắn chị hàng bông
 66. Ai lên nhắn gửi lời lên
 67. Ai lên nhắn với trăng già
 68. Ai lên Phú Thọ thì lên
 69. Ai lên ta gửi lời lên
 70. Ai mà đánh trống phụ kèn
 71. Ai mà đi đánh trả trời
 72. Ai mà đội đá vá trời
 73. Ai mà nói dối cùng ai
 74. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 75. Ai mà phụ nghĩa quên công
 76. Ai mua con quạ bán cho
 77. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 78. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 79. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 80. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 81. Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
 82. Ai ơi ăn bát cơm rau
 83. Ai ơi chí ở cho bền
 84. Ai ơi chớ lấy học trò
  1
 85. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 86. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 87. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 88. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 89. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 90. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 91. Ai ơi chớ vội khoe mình
 92. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  1
 93. Ai ơi có biết cho không
 94. Ai ơi có câu thơ rằng
 95. Ai ơi cứ ở cho lành
 96. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 97. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 98. Ai ơi đi lính cho Tây
 99. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)
 100. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
 101. Ai ơi đứng lại mà coi
 102. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 103. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 104. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 105. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 106. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 107. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 108. Ai ơi đừng vội chớ lo
 109. Ai ơi được ngọc đừng cười
 110. Ai ơi giữ chí cho bền
 111. Ai ơi gương bể khó hàn
 112. Ai ơi không nghĩ thân sau
 113. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 114. Ai ơi mồng chín tháng tư
 115. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 116. Ai ơi nhớ lấy lời này
 117. Ai ơi phải nghĩ trước sau
 118. Ai ơi sao chẳng đi về
 119. Ai ơi thương lấy cho ta
 120. Ai ơi thương lấy lúc ni
 121. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 122. Ai ơi trẻ mãi ru mà
 123. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 124. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
 125. Ai qua núi Tản sông Đà
 126. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 127. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 128. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
 129. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
 130. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 131. Ai rằng ta chẳng khôn này
 132. Ai sang đò ấy bây giờ
 133. Ai sinh ra bãi cát bồi
 134. Ai thương ta thời nói với ta
 135. Ai trao lời giục giã em mê
 136. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
 137. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 138. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 139. Ai từng bận áo không bâu
 140. Ai từng con cú nó mọc sừng
 141. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 142. Ai về ai ở lại đây
 143. Ai về ai ở mặc ai
 144. Ai về anh dặn lời này
 145. Ai về bên ấy bây giờ
 146. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
 147. Ai về chẻ nứa phết hồ
 148. Ai về cho em về theo
 149. Ai về chợ Vạn thì về
 150. Ai về dọn ngõ sửa đường
 151. Ai về đằng ấy hôm mai
 152. Ai về đến huyện Đông Anh
 153. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
 154. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 155. Ai về đợi với em cùng
 156. Ai về đường ấy hôm mai
 157. Ai về đường ấy hôm nay
 158. Ai về đường ấy mặc ai
 159. Ai về đường ấy mấy đò
 160. Ai về em gởi bức thư
 161. Ai về em gửi bức tranh
 162. Ai về Giồng Dứa qua truông
 163. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 164. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 165. Ai về Hà Tĩnh thì về
 166. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
 167. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 168. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
 169. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
 170. Ai về khe Mọ cùng đi
 171. Ai về ngõ ấy ai ơi
 172. Ai về nhắn chị hàng cau
 173. Ai về nhắn họ Hy Hoà
 174. Ai về nhắn hỏi cô ba
 175. Ai về nhắn khách biên thiềm
 176. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 177. Ai về nhắn nhủ cô hay
 178. Ai về nhắn nhủ mẹ cha
 179. Ai về nhắn nhủ ông sư
 180. Ai về nhắn với bà cai
 181. Ai về nhắn với bạn nguồn
 182. Ai về nhắn với ông câu
 183. Ai về nhắn với quan Đề
 184. Ai về nhắn với quan Thượng
 185. Ai về nhớ vải Định Hoà
 186. Ai về Nhượng Bạn thì về
 187. Ai về Phú Lộc gửi lời
 188. Ai về Phú Thọ cùng ta
 189. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 190. Ai về Thông Lạng mà coi
 191. Ai về tôi gửi buồng cau
 192. Ai về tôi gửi bức thư
 193. Ai về Tuy Phước ăn nem
 194. Ai về xẻ gỗ cho dày
 195. Ai vô Bình Định mà coi
 196. Ai vô phân trần tác loạn
 197. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
 198. Ai vơ rơm rác thì vơ
 199. Ai xinh thì mặc ai xinh
 200. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 201. Ai xui ai khiến bất nhơn
 202. Ai xui ai khiến trong lòng
 203. Ai xui anh lấy được mình
 204. Ai xui đất thấp trời cao
 205. Ai xui em có má hồng
 206. Ai xui em lấy học trò
 207. Ai xui má đỏ hồng hồng
 208. Ai xui tôi đến chốn này
 209. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 210. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 211. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 212. Anh bởi mảng lo nghèo
 213. Anh buồn có chốn thở than
 214. Anh buồn có lẽ than ra
 215. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
 216. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 217. Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
 218. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 219. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 220. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 221. Anh chờ em như liễu chờ đào
 222. Anh chờ em từ thuở mô tê
 223. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 224. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
 225. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 226. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 227. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 228. Anh có thương em thì thương cho trót
 229. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 230. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 231. Anh còn son, em cũng còn son
 232. Anh cùng em thề đã trước sau
 233. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 234. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 235. Anh đã có vợ anh rồi
 236. Anh đà có vợ con chưa
 237. Anh đã có vợ con riêng
 238. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 239. Anh đây chính thực người trời
 240. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 241. Anh đây mục hạ vô nhân
 242. Anh đây quân tử trí cao
 243. Anh đây tài tử giai nhân
 244. Anh đây thật đấng trai lành
 245. Anh đây thật khó, không giàu (I)
 246. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 247. Anh đến đây để ở mãi không về
 248. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 249. Anh đi anh dặn em rằng
 250. Anh đi anh nhớ quê nhà
 251. Anh đi anh nhớ trở về
 252. Anh đi ba bữa anh về
 253. Anh đi Bình Định ở lâu
 254. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 255. Anh đi chín quận chín châu
 256. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 257. Anh đi dù lụa cánh dơi
 258. Anh đi dù lụa năm bông
 259. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
 260. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 261. Anh đi đâu sa quán sỉa cầu
 262. Anh đi đường ấy xa xa
 263. Anh đi em một ngó chừng
 264. Anh đi ghe cá cao cờ
 265. Anh đi ghe nổi chín chèo
 266. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 267. Anh đi làm mướn nuôi ai
 268. Anh đi làm thợ nơi nao
 269. Anh đi lấy vợ cách sông
 270. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 271. Anh đi lính hay đi chết nướng
 272. Anh đi lọng lụa ba bông
 273. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 274. Anh đi mấy độ xuân rồi
 275. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 276. Anh đi ngó trước, ngó sau
 277. Anh đi phe cá mũi Son
 278. Anh đi phe cá Trảng Lường
 279. Anh đi qua bờ giếng
 280. Anh đi ra cay đắng như gừng
 281. Anh đi súng ở tay ai
 282. Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
 283. Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
 284. Anh đi trên đường Ba Vát
 285. Anh đi tu cho bạc lông tai
 286. Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn
 287. Anh đi vắng cửa vắng nhà
 288. Anh đi vui thú Bắc Thành
 289. Anh đi, em ở lại nhà
  1
 290. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 291. Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội
 292. Anh đố em đếm hết sao trời
 293. Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao
 294. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 295. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 296. Anh đừng chê thiếp xấu xa
 297. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 298. Anh đừng lên xuống uổng công
 299. Anh đừng thấy cá phụ canh
 300. Anh đương cầm bút ngâm bài
 301. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 302. Anh em chín họ mười đời
 303. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
 304. Anh em cốt nhục đồng bào (II)
 305. Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
 306. Anh em hiền thật là hiền
 307. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 308. Anh em nào phải người xa
 309. Anh em như chân như tay (I)
 310. Anh em như chân như tay (II)
 311. Anh em như chân như tay (III)
 312. Anh em sắp lại cho đều
 313. Anh em ta lập đám lên đây
 314. Anh em tứ hải giao tình
 315. Anh gặp em đây là việc trời đề
 316. Anh gặp em như nem gặp rượu
 317. Anh giàu quần đôi ba bức
 318. Anh giàu trong trứng giàu ra
 319. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
 320. Anh Hai như con nhà giàu
 321. Anh ham giàu là anh ham dại
 322. Anh ham xóc đĩa, cò quay
 323. Anh hùng ẩn sĩ quy điền
 324. Anh hùng đến đó thì vô
 325. Anh hùng gì anh hùng rơm
 326. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 327. Anh hùng trường trải chín châu
 328. Anh khoe có tỏi anh cay
 329. Anh khôn mà vợ anh đần
 330. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 331. Anh không lấy được em ngoan
 332. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 333. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
 334. Anh không phải người đặng chim quên ná
 335. Anh kia có vợ con rồi
 336. Anh kia có vợ sau lưng
 337. Anh kia đi ô cánh dơi
 338. Anh kia lịch sự đi đàng
 339. Anh là con cái nhà ai (I)
 340. Anh là con cái nhà ai (II)
 341. Anh là con trai học trò
 342. Anh là con trai lau tàu
 343. Anh là con trai Nam Sang
 344. Anh là con trai nhà nghèo
 345. Anh là con út trong nhà
 346. Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
 347. Anh làm thợ mộc Thanh Hoa
 348. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 349. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 350. Anh lấy em về thờ mẹ kính cha
 351. Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời
 352. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 353. Anh lên đường ngược làm chi
 354. Anh lính là anh lính ơi (I)
 355. Anh lính là anh lính ơi (II)
 356. Anh lo phận anh chưa có vợ
 357. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 358. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 359. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 360. Anh mau thức dậy học bài
 361. Anh mến chậu hoa hường, anh dốc lòng dựng xén
 362. Anh mong bắt cá chuồn chuồn
 363. Anh mong cho cả gió đông
 364. Anh mong chuốt ná lau tên
 365. Anh mong đi giã thuyền nào
 366. Anh mong đưa đón em về
 367. Anh mong gởi cá cho chim
 368. Anh mong làm bạn với trời
 369. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 370. Anh muốn cấu con cá gáy bốn đòn
 371. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 372. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 373. Anh này có tính hoang toàng
 374. Anh nay con trai Hải Phòng
 375. Anh nay đương lúc còn trai
 376. Anh nay quyết chí đi tu
 377. Anh này rõ khéo làm ăn
 378. Anh nay tứ hải giang hồ
 379. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 380. Anh năng lên gối làm quen
 381. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 382. Anh ngán cho ai, nhành mai đang thắm
 383. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 384. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 385. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 386. Anh ngồi bậc lở anh câu
 387. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 388. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 389. Anh ngồi phần thủ trống reo
 390. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 391. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 392. Anh ngồi vực lở quăng câu
 393. Anh ngồi vực thẳm anh câu
 394. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 395. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 396. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 397. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 398. Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
 399. Anh nhất kỳ tâm
 400. Anh như cái võ môn, cao không xiết kể
 401. Anh như cây gỗ xoan đào
 402. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 403. Anh như con một nhà giàu
 404. Anh như con nhạn bơ thờ
 405. Anh như Đại Thánh trên mây
 406. Anh như táo rụng sân đình
 407. Anh như tấm vóc đại hồng
 408. Anh như trái bưởi trái bòng
 409. Anh như trúc mọc ngoài trời
 410. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 411. Anh nói em cũng nghe anh
 412. Anh nói với em mía ngọt hơn đường
 413. Anh nói với em như mía chẻ hai
 414. Anh nói với em như rìu chém xuống đá
 415. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 416. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 417. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 418. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 419. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 420. Anh ở sao mà rể gọi là con
 421. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 422. Anh ơi anh hãy mau mau
 423. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 424. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
 425. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 426. Anh ơi cất giọng hò cao
 427. Anh ơi có chí canh nông
 428. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 429. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 430. Anh ơi đã vít thì vin
 431. Anh ơi đi lại cho dày
 432. Anh ơi khúc sông đã lở khó bồi
 433. Anh ơi mời anh vô nhà
 434. Anh ơi phải lính thì đi
 435. Anh ơi quen em từ thuở hàn vi
 436. Anh ơi uống rượu thì say
 437. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 438. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 439. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 440. Anh phân nhiều nỗi đoạn trường
 441. Anh qua chốn tây thành đành tâm nhẹ bước
 442. Anh quen em những thuở đang bồng
 443. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 444. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 445. Anh ra đi cay đắng như gừng
 446. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 447. Anh ra đi để lại cho em năm sào ruộng lương thì vừa mất hạn
 448. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
 449. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
 450. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 451. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 452. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 453. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 454. Anh say em như bướm say hoa
 455. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 456. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
 457. Anh tham ba chốn bốn quê
 458. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 459. Anh thì bạn với ma men
 460. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 461. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 462. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 463. Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
 464. Anh thương em anh để đó đã
 465. Anh thương em bất luận xấu xinh
 466. Anh thương em biết nói mần răng
 467. Anh thương em cha mẹ đều hay
 468. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 469. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 470. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
 471. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
 472. Anh thương em không muốn vào nhà
 473. Anh thương em không nói khi đầu
 474. Anh thương em nên phải đi đêm
 475. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 476. Anh thương em ruột thắt gan bào
 477. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 478. Anh thương em trầu hết lá lươn
 479. Anh thương em trong chừng một tháng
 480. Anh thương em từ thuở trồng cau
 481. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 482. Anh thương em, thương quấn thương quít
 483. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 484. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 485. Anh tiếc ao cá nước trong
 486. Anh tiếc cái thuyền nho nhỏ mũi nó sơn đen
 487. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 488. Anh tiếc công đào ao thả cá
 489. Anh toan thề thốt nàng hay
 490. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 491. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 492. Anh tới đây ngọn có gốc không
 493. Anh tới đây ở mãi không về
 494. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 495. Anh tới nơi đây như cây bị hạn
 496. Anh trèo lên cây táo, anh sang qua cây gạo
 497. Anh trông cái mắt em này
 498. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 499. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 500. Anh trông thân thể em nay
 501. Anh trông thân thể tôi này
 502. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 503. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 504. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 505. Anh tỷ như phận anh
 506. Anh vào anh cũng muốn vào
 507. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 508. Anh về anh bảo mẹ cha
 509. Anh về anh cạo râu đi
 510. Anh về anh chẳng ngó lui
 511. Anh về anh lại sang ngay
 512. Anh về bán ruộng cây đa
 513. Anh về báo nghĩa sinh thành
 514. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 515. Anh về bên xã nay mai
 516. Anh về Bình Định thăm cha (I)
 517. Anh về Bình Định thăm cha (II)
 518. Anh về Bình Định thăm nhà
 519. Anh về cất lễ tam sanh
 520. Anh về chẳng có chi đưa
 521. Anh về chẻ lạt bó tro
 522. Anh về chẻ nứa đan lồng
 523. Anh về chẻ nứa đan sàng
 524. Anh về chẻ trúc phơi khô
 525. Anh về chi nữa anh ơi
 526. Anh về cho chóng mai lên
 527. Anh về cho em về theo (I)
 528. Anh về cho em về theo (II)
 529. Anh về cho em về theo (III)
 530. Anh về cho nhớ mai sang
 531. Anh về cuốc đất trồng cau
 532. Anh về cưa ván đóng đò
 533. Anh về cưa ván đóng thùng
 534. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 535. Anh về dưới Giã hồi hôm
 536. Anh về đã tới trường quan
 537. Anh về đánh vảy cá trê
 538. Anh về đào lỗ sau hè
 539. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 540. Anh về để áo lại đây (I)
 541. Anh về để áo lại đây (II)
 542. Anh về để quạt lại đây
 543. Anh về đếm hết sao trời
 544. Anh về đi học cho chuyên
 545. Anh về đi ngủ kẻo khuya
 546. Anh về đi ngủ mai cày
 547. Anh về đợ ruộng cây đa
 548. Anh về đưa cội cây dừa
 549. Anh về đưa nhạn sang thăm
 550. Anh về đường ấy mấy cung
 551. Anh về em chẳng dám cầm
 552. Anh về em cũng muốn về
 553. Anh về em cũng xin đi
 554. Anh về em không biết gì đưa
 555. Anh về em nắm cổ tay
 556. Anh về em những trông chừng
 557. Anh về em những trông theo
 558. Anh về em nỏ chi đưa
 559. Anh về em nỏ dám đưa
 560. Anh về em ở hai nơi
 561. Anh về em ở lại bơ vơ
 562. Anh về giữ việc thú quê
 563. Anh về hái đậu trảy cà
 564. Anh về học lấy chữ nhu
 565. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 566. Anh về kẻo vợ anh trông
 567. Anh về không lẽ về luôn
 568. Anh về kiếm chốn kẻo già
 569. Anh về kiếm vợ kẻo già
 570. Anh về kiếm vợ là xong
 571. Anh về láp biển trồng cây
 572. Anh về lấy vợ cách sông
 573. Anh về liệu lấy trăm mâm
 574. Anh về mai đã lên chưa
 575. Anh về mai mốt anh sang
 576. Anh về mai mốt qua chơi
 577. Anh về mai sớm anh lên
 578. Anh về mắc võng nuôi con
 579. Anh về mắc võng ru con (I)
 580. Anh về mắc võng ru con (II)
 581. Anh về mua gỗ đóng giường
 582. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 583. Anh về mua lấy năm me
 584. Anh về mua lụa bọc trời
 585. Anh về mượn thuổng đào hồ
 586. Anh về ngoài Huế lâu vô
 587. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 588. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 589. Anh về nhớ ngãi em không
 590. Anh về nối tóc cho dài
 591. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 592. Anh về răng đứt anh ơi
 593. Anh về rẫy vợ anh ra
 594. Anh về sao được mà về
 595. Anh về sắm bộ sào tương
 596. Anh về sắm nón sắm quai
 597. Anh về số phận ra trò
 598. Anh về tem một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 599. Anh về thắt dế kim cang
 600. Anh về thấy kiểng thêm thương
 601. Anh về thổi bễ nung kền
 602. Anh về thủ phận lo nghèo
 603. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 604. Anh về thưa với mẹ cha (II)
 605. Anh về thưa với mẹ nhà
 606. Anh về thưa với mẹ thầy
 607. Anh về thưa với ông bà (I)
 608. Anh về thưa với ông bà (II)
 609. Anh về tìm vảy cá trê
 610. Anh về tìm vợ con anh
 611. Anh về tô lý tô lăng
 612. Anh về trồng chuối nuôi chim
 613. Anh về xẻ ván cho dài
 614. Anh về xứ Đế thành Đô
 615. Anh vỗ trống đất kêu vang
 616. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 617. Anh với em như bát nước đầy
 618. Anh với em như mía với gừng
 619. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 620. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 621. Anh xa em chưa đầy một tháng
 622. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 623. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 624. Anh yêu em từ thuở lên ba
 625. Áo ai đi ở mặc ai
 626. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 627. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 628. Ao cạn cá phải về sông
 629. Áo chưa rách anh đã thay vai
 630. Áo cũ để vận trong nhà
 631. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 632. Áo dài đứt nút còn khuy
 633. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 634. Áo đen ai nhuộm cho mình
 635. Áo đen đơm bộ khuy đen
 636. Áo đen không lẽ đen hoài
 637. Áo đen năm nút con rồng
 638. Áo đen năm nút viền bâu
 639. Áo em ai nhuộm cho mình
 640. Áo em, áo chiếu mo cau
 641. Áo gài năm nút hở bâu
 642. Ao hồ cá lội trông sao
 643. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 644. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 645. Áo ngắn cũng như áo dài
 646. Áo người mặc đoạn cởi ra
 647. Áo rách chi lắm áo ơi
 648. Áo rách có cách anh thương
 649. Áo rách vai, vá hoài vá huỷ
 650. Ao sâu bắt chẳng đặng cá
 651. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 652. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 653. Ao thẳm càng lắm cá trê
 654. Ao thu nước gợn trong veo
 655. Ao to ta thả cá chơi
 656. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 657. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 658. Áo trắng em mặc cho xinh
 659. Áo trắng em tưởng là tiên
 660. Áo tứ thân em treo trên mắc
 661. Áo tứ thân là áo của tôi
 662. Áo vá vai vợ ai không biết
 663. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 664. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 665. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 666. Áo xanh thì chỉ cũng xanh
 667. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 668. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 669. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 670. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 671. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 672. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 673. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 674. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 675. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
 676. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 677. Ăn chơi cho hết tháng hai
 678. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 679. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 680. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 681. Ăn cơm với cá mòi he
 682. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 683. Ăn đong cho đáng ăn đong
 684. Ăn được ngủ được là tiên
 685. Ăn được, ngủ được là tiên
 686. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 687. Ăn mày là ai, ăn mày là ta
 688. Ăn mặn uống nước đỏ da
 689. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 690. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 691. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 692. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 693. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 694. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 695. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 696. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 697. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 698. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 699. Ăn rươi chịu bão cho cam
 700. Ăn sao cho được mà mời
 701. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 702. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 703. Ăn thì có vợ cùng con
 704. Ăn thì những muốn cùng ngon
 705. Ăn thì vóc học thì hay
 706. Ăn thời được ăn cả nhà
 707. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 708. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 709. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 710. Ăn trầu thì mở trầu ra
 711. Ăn với chồng một bữa
 712. Ăn xin cho đáng ăn xin
 713. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 714. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 715. Ân cha nặng lắm ai ơi
 716. Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
 717. Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
 718. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 719. Ân tình mới đó mau phai
 720. Ân tình nay đã hết trông
 721. Ân tình rày hết đã trông
 722. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 723. Ầu ơ... bồng bống bông bông
 724. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 725. Ấy ai cắt mối tơ mành
 726. Ấy ai dắt mối tơ mành
 727. Ấy ai vô phúc trên đời
 728. Ba cô cùng ở một nhà
 729. Ba cô đội gạo lên chùa
 730. Ba đồng một mớ đàn ông
 731. Bà già đã tám mươi hai
 732. Bà già ra chợ Cầu Đông
 733. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 734. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 735. Ba năm trấn thủ lưu đồn
  2
 736. Bà ơi cho cháu xin xu
 737. Ba tàn ba héo vì cây
 738. Ba tiền một khứa cá buôi
 739. Bác mẹ em vội tham vàng
 740. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 741. Bạn bè là nghĩa tương tri
 742. Bán hàng thì bán sớm mai
 743. Ban ngày quan lớn như thần
 744. Bao giờ cá lý hoá long
 745. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 746. Bao giờ cho chuối có cành
 747. Bao giờ cho đến tháng ba
 748. Bao giờ cho gạo bén sàng
 749. Bao giờ chợ Lớn hết vôi (II)
 750. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 751. Bao giờ mang hiện đến ngày
 752. Bảy với ba tính ra một chục
 753. Bắc thang lên đến cung mây
 754. Bắc thang lên đến tận trời
 755. Bắc thang lên hỏi ông trăng
 756. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 757. Bắt tay ông Tơ mà bơ mà bớp
 758. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 759. Bầu ơi thương lấy bí cùng
 760. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 761. Bây giờ mận mới hỏi đào
 762. Bây giờ ta gặp nhau đây
 763. Bây giờ ta lại gặp ta
 764. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 765. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 766. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 767. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 768. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 769. Bể Đông có lúc vơi đầy
 770. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 771. Bị rách nhưng lại có vàng
 772. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 773. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 774. Biển sâu cá lội mất tăm
 775. Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
 776. Bình Định có núi Vọng Phu
 777. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 778. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 779. Bốn bề công nợ eo sèo
 780. Bốn con ngồi bốn chân giường
 781. Bốn mùa bông cúc nở sây
 782. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 783. Bông bống bồng bồng
 784. Bồng bồng con nín con ơi
 785. Bồng bồng mẹ bế con sang
 786. Bồng em đi dạo vườn dưa
 787. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 788. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 789. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 790. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 791. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 792. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 793. Bởi thương nên dạ mới trông
 794. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 795. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 796. Bớt đồng thì bớt cù lao
 797. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 798. Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
 799. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 800. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 801. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 802. Buồn tình cha chả buồn tình
 803. Buồn từ trong dạ buồn ra
 804. Buồn về một nỗi phu quân
 805. Bữa ăn có cá cùng canh
 806. Bữa cơm múc nước rửa râu
 807. Bực mình lên tận tiên cung
 808. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 809. Bước qua vườn ổi hái trầu
 810. Bước sang tháng sáu giá chân
 811. Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ
 812. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 813. Bướm già thì bướm có râu
 814. Bướm vàng đậu đọt mù u
 815. Bứt đi thì dạ không đành
 816. Cá bã trầu ăn bọt thia thia
 817. Cá buồn cá lội tung tăng
 818. Cá buồn cá vọt qua đăng
 819. Cá buồn cá vượt qua đò
 820. Cá chẳng ăn muối cá ươn
 821. Ca dao về các loại quả
 822. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 823. Cá không ăn câu thật là cá dại
 824. Cả làng có một thầy đồ
 825. Cá lên khỏi nước cá khô
 826. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 827. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 828. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 829. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 830. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 831. Cá về biển Bắc hết trông
 832. Cá về chợ Dĩnh hết mong
 833. Cách nhau một bức rào thưa
 834. Cách sông cách núi cho cam
 835. Cái bống còn ở trong hang
 836. Cái bống cõng chồng đi chơi
 837. Cái bống là cái bống bang (I)
 838. Cái bống là cái bống bang (II)
 839. Cái bống là cái bống bình
 840. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 841. Cái cân có quỷ, có ma
 842. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 843. Cái cò đi đón cơn mưa
 844. Cái cò là cái cò con
 845. Cái cò là cái cò kỳ
 846. Cái cò là cái cò quăm
 847. Cái cò là cái cò vàng
 848. Cái cò lặn lội bờ ao
 849. Cái cò lặn lội bờ sông
 850. Cái cò mày mổ cái tôm
 851. Cái cò trắng bạch như vôi
 852. Cái cò, cái vạc, cái nông
 853. Cái cốc mày lặn ao chà
 854. Cái cuốc là cái cuốc đen
 855. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 856. Cái gì anh đổ vào bồ
 857. Cái giường mà biết nói năng
 858. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
 859. Cái phận nhà khó khổ thay
 860. Cái quạt mười tám cái nan
 861. Cái vòng danh lợi cong cong
 862. Cam sành rã rượi bờ ao
 863. Càng thắm thì lại càng phai
 864. Canh ba trống điểm trên lầu
 865. Canh bầu nấu với cá trê
 866. Canh cải mà nấu với gừng
 867. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 868. Canh một cho chí canh hai
 869. Canh một dọn cửa, dọn nhà
 870. Canh nông sớm tối ngoài đồng
 871. Canh suông khéo nấu thì ngon
 872. Cao su đi dễ khó về
 873. Cau già khéo bổ thì ngon
 874. Cau già quá lứa bán buôn
 875. Cau non trầu lộc mỉa mai
 876. Cày đồng đang buổi ban trưa
 877. Căn duyên còn đó hỡi trời
 878. Căn duyên này, ai phá cho rời
 879. Cầm chài mà vãi cá căng
 880. Cầm chài mã vãi lỗ tre
 881. Cầm vàng mà lội qua sông
 882. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 883. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 884. Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu
 885. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 886. Câu cá cá chẳng ăn mồi
 887. Cậu cai buông áo em ra
 888. Cậu cai nón dấu lông gà
 889. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 890. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 891. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 892. Cây cao bóng cả duyên mòn
 893. Cây cao bóng mát không ngồi
 894. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 895. Cây cao su quý hơn người
 896. Cây cao thì gió càng lay
 897. Cây cao, bóng mát không ngồi
 898. Cây chanh lại nở hoa chanh
 899. Cây chi trên rừng không có lá
 900. Cây đa bậc cũ lở rồi
 901. Cây đa bến cũ năm xưa
 902. Cây đa cũ, bến đò xưa
 903. Cây khô chưa dễ mọc chồi
 904. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 905. Cây khô xuống nước cũng khô
 906. Cấy lúa, lúa trổ ra năn
 907. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 908. Cây oằn vì bởi gió nam
 909. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 910. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 911. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 912. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 913. Cây xanh thời lá cũng xanh
 914. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 915. Cha đời con gái xứ Đông
 916. Cha già con muộn vơi vơi
 917. Cha mẹ giàu con thong thả
 918. Cha mẹ hồi trước có xem
 919. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 920. Cha sinh mẹ dưỡng ra con
 921. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 922. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 923. Chàng đừng trời tối trông sao
 924. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 925. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 926. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 927. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 928. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
 929. Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
 930. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 931. Chàng về để áo lại đây
 932. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 933. Chàng về thiếp cũng xin theo
 934. Chàng về thiếp cũng xin về
 935. Chàng về thời thiếp xin đưa
 936. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 937. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 938. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 939. Chẳng chua cũng thể là chanh
 940. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 941. Chẳng làm người bảo rằng ươn
 942. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 943. Chẳng lo chi đó cười đây
 944. Chẳng lo thân bậu thân qua
 945. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 946. Chẳng tham nhà ngói ba toà
 947. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 948. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 949. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 950. Chân mình còn lấm mê mê
 951. Chập chập thôi lại cheng cheng
 952. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 953. Chẻ tre bện sáo cho dày
 954. Chẻ tre lựa cật đan nia
 955. Chém cha cái giặc, chết hoang
 956. Chém cha cái nước sông Bờ
 957. Chém cha con mắt lá khoai
 958. Chém cha những đứa sang giàu
 959. Chê tôm ăn cá lù đù
 960. Chết ba năm sống lại một giờ
 961. Chỉ còn đương nối trong cuồng
 962. Chị dại đã có em khôn
 963. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 964. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 965. Chỉ điều ai khéo vấn vương
 966. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 967. Chị Xuân đi chợ mùa hè
 968. Chiếc buồm nho nhỏ
 969. Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
 970. Chiếc khăn cô đội trên đầu
 971. Chiều chiều bóng ngả về tây
 972. Chiều chiều con quạ lợp nhà
 973. Chiều chiều én liệng, cò bay
 974. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
 975. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 976. Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 977. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 978. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 979. Chiều chiều ra đứng bờ mương
 980. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 981. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 982. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
 983. Chiều chiều ra ngõ đứng trông
 984. Chiều chiều vịt lội cò bay
 985. Chiều chiều xách giỏ hái rau
 986. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 987. Chiều nay có kẻ thất tình
 988. Chiều nay người nghĩa xa anh
 989. Chim bay cá lội chăn văn
 990. Chim bay mỏi cánh chim ngơi
 991. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 992. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 993. Chim bay về núi túi rồi
 994. Chim bay về rú, về non
 995. Chim buồn tình chim bay về núi
 996. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 997. Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy
 998. Chim chuyền nhành ớt líu lo
 999. Chim còn mến cội mến cành
 1000. Chim đa đa đậu nhánh đa đa
 1001. Chim kêu dưới suối ao đàng
 1002. Chim khôn chưa bắt đã bay
 1003. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
 1004. Chim khôn mắc phải lưới hồng
 1005. Chim khôn nói tiếng rảnh rang
 1006. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
 1007. Chim manh manh bay quanh vòng cỏ
 1008. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 1009. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 1010. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 1011. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 1012. Chim quyên xuống suối tha mồi
 1013. Chim trời ai dễ đếm lông
 1014. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (I)
 1015. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 1016. Chim xanh ăn trái xoài xanh
 1017. Chính chuyên lấy được chín chồng
 1018. Cho anh một miếng trầu vàng
 1019. Chồng còng lấy vợ cũng còng
 1020. Chồng dữ thì em mới rầu
 1021. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 1022. Chồng em nó chẳng ra gì
 1023. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 1024. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 1025. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 1026. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 1027. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 1028. Chồng hen lại lấy vợ hen
 1029. Chồng khôn vợ được đi hài
 1030. Chồng lên tám, vợ mười ba
 1031. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
 1032. Chồng sang vợ được đi giày
 1033. Chồng ta áo rách ta thương
 1034. Chồng tôi đi đã ba đông
 1035. Chồng yêu cái tóc nên dài
 1036. Chờ anh, em gắng sức chờ
 1037. Chớ chê em xấu, em đen
 1038. Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
 1039. Chợ đang đông em không toan liệu
 1040. Chớ lo nốc nát, ván hà
 1041. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 1042. Chớ nghe quân tử ỉ on
 1043. Chớ tham đồng bạc con cò
 1044. Chớ thấy áo rách mà cười
 1045. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 1046. Chớ thấy sóng cả mà lo
 1047. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
 1048. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 1049. Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
 1050. Chuông già đồng điếu chuông kêu
 1051. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 1052. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 1053. Chuột kêu rúc rít trong rương
 1054. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 1055. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 1056. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 1057. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
 1058. Chưa chi anh đã vội về
 1059. Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh
 1060. Chưa chồng nón thúng quai thao
 1061. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 1062. Chưa quen đi lại cho quen
 1063. Chừng nào cho được bắt tay
 1064. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 1065. Có ai những bận cùng ai
 1066. Có ai thêm bận vì ai
 1067. Có bột mới quấy nên hồ
 1068. Có cây mới có dây leo
 1069. Có chà cá mới ở ao
 1070. Có cha có mẹ thì hơn
 1071. Có chả em tình phụ xôi
 1072. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 1073. Có chàng, nói một cười hai
 1074. Có chồng càng dễ chơi ngang
 1075. Có chồng chẳng được đi đâu
 1076. Có chồng đêm có đêm đừng
 1077. Có chồng mà chẳng có con
 1078. Có chồng như ngựa có yên
 1079. Có chồng ông nọ bà kia
 1080. Có chồng thì mặc có chồng
 1081. Có chồng thì phải theo chồng
 1082. Có chồng thủ phận thủ duyên
 1083. Có chuôm cá mới ở đìa
 1084. Có con đỡ gánh đỡ gồng
 1085. Có con gây dựng cho con
 1086. Có con hơn của anh ơi
 1087. Có con nỏ muốn ai bồng
 1088. Có con phải khổ vì con
 1089. Có đỏ mà chẳng có thơm
 1090. Có khó mới có miếng ăn
 1091. Có mới thì nới cũ ra
 1092. Có nên thì nói là nên
 1093. Có phúc lấy được vợ già
 1094. Có quán tình phụ bóng đa
 1095. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 1096. Có thương thì thương, không thương thì nói
 1097. Có tiền chán vạn người hầu
 1098. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 1099. Có trăng anh phụ lồng đèn
 1100. Có trăng tình phụ lòng đèn
 1101. Có vàng, vàng chẳng hay phô
 1102. Có yêu thì nói rằng yêu
 1103. Cóc chết bỏ nhái mồ côi
 1104. Con ai đem bỏ chùa này
 1105. Con cá bống cát, nằm trên bãi cát
 1106. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 1107. Con cá đối nằm trên cối đá (II)
 1108. Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc
 1109. Con cá rô thia nấp bụi rêu rong
 1110. Con cá thia lia, nó núp vũng chân bò
 1111. Còn cha cơm trắng cá ngon
 1112. Còn cha gót đỏ như son
 1113. Con chim ăn quả bồ nu
 1114. Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao
 1115. Con chim đa mà đỗ cành đa
 1116. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 1117. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 1118. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 1119. Con chim sa sả đậu trên cây sả
 1120. Con chim trên cành cắn cây ngậm lá
 1121. Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót
 1122. Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy
 1123. Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
 1124. Con cò bay bổng bay la
 1125. Con cò chết rũ trên cây
 1126. Con cò chết tối hôm qua
 1127. Con cò đậu cọc cầu ao
 1128. Con cò mà đậu cành tre
 1129. Con cò mà đi ăn đêm
  1
 1130. Con cò mắc giò mà chết
 1131. Con cóc mà ngóc ao bèo
 1132. Con còng dại lắm ai ơi
 1133. Con cú ăn trầu đỏ môi
 1134. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 1135. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 1136. Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
 1137. Con dao be bé sắc thay
 1138. Con dao vàng dọc lá trầu vàng
 1139. Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râu
 1140. Còn duyên buôn cậy bán hồng
 1141. Còn duyên kẻ đón người đưa
 1142. Còn duyên kẻ đợi người chờ
 1143. Còn duyên kén cá, chọn canh
 1144. Còn duyên, anh cưới ba heo
  2
 1145. Con gà cồ lại mổ bông kê
 1146. Con gà cục tác lá chanh
 1147. Con gái đương thời đã nên con gái
 1148. Con gái là con người ta
 1149. Con gái như thể hàng săng
 1150. Con hư bởi tại cha dung
 1151. Con kiến mà leo cành đa
 1152. Con làm con ở cùng bà
 1153. Con mẹ có thương mẹ đâu
 1154. Con mèo mày trèo cây cau
 1155. Con người có tổ có tông
 1156. Con nước chảy, bèo nọ có tua
 1157. Con ơi hãy nhớ câu này
 1158. Con ơi mẹ bảo đây này
 1159. Con ơi muốn nên thân người
 1160. Con ơi nhớ lấy lời cha
 1161. Con ơi ở lại với bà
 1162. Con ơi, nhớ lấy câu này
 1163. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
 1164. Con quan thì lại làm quan
 1165. Con sâu làm rầu nồi canh
 1166. Con ta gả bán cho người
 1167. Con tài lo láo lo kiêu
 1168. Con tằm nó ăn lá dâu
 1169. Còn trời, còn nước còn non
 1170. Con vua lấy thằng bán than
 1171. Con vua thì lại làm vua (I)
 1172. Con vua thì lại làm vua (II)
 1173. Con xa mẹ thèm ăn khát bú
 1174. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 1175. Cô kia cắt cỏ bên sông
 1176. Cô kia cắt cỏ một mình
 1177. Cô kia đi đường với ta
 1178. Cô kia đội áo đi đâu
 1179. Cô kia đội nón đi đâu
 1180. Cô kia đứng ở bên sông
 1181. Cô kia khăn trắng tang ai
 1182. Cô kia má đỏ hòn than
 1183. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 1184. Cô kia răng trắng hạt bầu
 1185. Cô kia thắt cái lưng xanh
 1186. Cô kia tóc bỏ đuôi gà
 1187. Cô kia yếm trắng loà loà
 1188. Cổ tay đã trắng lại tròn
 1189. Cổ tay em trắng lại tròn
 1190. Cổ tay em trắng như ngà
 1191. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 1192. Cốc cốc, lai lai
 1193. Công anh bắt tép nuôi cò
 1194. Công anh chăn nghé đã lâu
 1195. Công anh gánh đá tạc bia
 1196. Công anh làm rể ba năm (I)
 1197. Công anh làm rể ba năm (II)
 1198. Công anh làm rể Chương Đài
 1199. Công anh lên rừng đốn trúc
 1200. Công anh lên xuống, xuống lên
 1201. Công anh ngồi giữ buồng tằm
 1202. Công anh tháng đợi năm chờ
 1203. Công anh xe chỉ uốn cần
 1204. Công cha ba năm sinh thành tạo hoá
 1205. Công cha nghĩa mẹ ai đền
 1206. Công cha như núi Thái Sơn
  2
 1207. Cồng cộc bắt cá dưới bàu
 1208. Công danh theo đuổi mà chi
 1209. Công em gánh gạch xây tường
 1210. Công nợ thiếp trả cho chàng
 1211. Công ơn thầy mẹ em không đền được
 1212. Cờ bạc là bác thằng bần
 1213. Cờ bạc nó đã khinh anh
 1214. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
 1215. Cơm ăn ba bữa thì cho
 1216. Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để
 1217. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (I)
 1218. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 1219. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 1220. Cơm cha cơm mẹ đã từng
 1221. Cơm cha, áo mẹ, ai ơi
 1222. Cơm chiên ăn với cá ve
 1223. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 1224. Cơm trắng ăn với chả chim
 1225. Củ lang Đống Ngỗ, đỗ phụng Đồng Đinh
 1226. Của bụt mất một đền mười
 1227. Của chua ai thấy chẳng thèm
 1228. Của đời cha mẹ để cho
 1229. Của mình thì giữ bo bo
 1230. Của trời trời lại lấy đi
 1231. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
 1232. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 1233. Cúc mọc bờ giếng cheo leo
 1234. Cùng nguyền một tấm lòng son
 1235. Cũng thì con mẹ, con cha
 1236. Cuối thu trồng cải, trồng cần
 1237. Cứ gì quần lụa áo tơ
 1238. Cưới em chín quả cau vàng
 1239. Cưới em có cánh con gà
 1240. Cưới em có một tiền hai
 1241. Cưới nàng anh toan dẫn voi
 1242. Dạ ai hoài dù cho xa ngái
 1243. Dã tràng xe cát biển Đông
 1244. Dang tay đánh thiếp sao đành
 1245. Dao vàng cắt ruột máu rơi
 1246. Dao vàng mà liếc đá vàng
 1247. Dạy con từ thuở còn thơ
 1248. Dạy con từ thuở tiểu sinh
 1249. Dạy con, dạy thuở còn thơ
 1250. Dãy dọc toà ngang, giàu sang có số
 1251. Dầu chàng năm bảy mặt con
 1252. Dầu mà cha mẹ không dung
 1253. Dẫu mà không lấy được em
 1254. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 1255. Dẫu rằng đá nát, vàng phai
 1256. Dầu thầy mẹ không thương
 1257. Dì ruột thương cháu như con
 1258. Dịu dàng nết đất An Dương
 1259. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 1260. Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
 1261. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 1262. Dù ai buôn đâu bán đâu
 1263. Dù ai nói đông, nói tây
 1264. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 1265. Dù cho cha đánh ngõ đình
 1266. Duy Tân niên hiệu vua ta
 1267. Dưa gang một, chạp thì trồng
 1268. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 1269. Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ
 1270. Đã buồn lại giục thêm buồn
 1271. Đã cam chịu bạc với tình
 1272. Đã cam quấn quít má đào
 1273. Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt
 1274. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 1275. Đã chết mà nết không chừa
 1276. Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
 1277. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 1278. Đã có con mắt xem đàng
 1279. Đã có một lượt thì thôi
 1280. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 1281. Đã đành canh cải nấu gừng
 1282. Đã đành cắt tóc đi tu
 1283. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 1284. Đã đành một phận thương ôi
 1285. Đã đành nên thiếp nên thê
 1286. Đã đi đến quán thì nằm
 1287. Đá Đông Triều đem đổ lò vôi
 1288. Đã giàu thì lại giàu thêm
 1289. Đã lâu không gặp bạn vàng
 1290. Đã lâu mới gặp bạn quen
 1291. Đã liều muối mặn dưa xanh
 1292. Đã lòng đùm bọc yêu vì
 1293. Đã mang lấy cái thân tằm
 1294. Đã mang nhân ngãi vào mình
 1295. Đã mong kết nghĩa tương giao
 1296. Đã mời không lẽ không vào
 1297. Đã mừng qua hạn cứ môn
 1298. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 1299. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 1300. Đã sa lời hẹn khi chiều
 1301. Đã sanh làm phận nữ nhân
 1302. Đã sinh ra kiếp đàn ông
 1303. Đã sinh ra kiếp ở đời
 1304. Đã sinh ra số hay chơi
 1305. Đã thành gia thất hay chưa
 1306. Đã thành gia thất thì thôi
 1307. Đã thề phải giữ lời thề
 1308. Đã thương cắt tóc trao tay
 1309. Đã thương thì chớ có nài
 1310. Đã thương thì thương cho chắc
 1311. Đa tình thì vướng nợ tình
 1312. Đã trải phong trần
 1313. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 1314. Đã trót nhúng tay vào thùng
 1315. Đã từng ăn bát cơm đầy
 1316. Đã từng lên dốc xuống nương
 1317. Đã từng xem quẻ bói rùa
 1318. Đá vàng đây giữ một màu
 1319. Đá vàng tạc cửa Đông Môn
 1320. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 1321. Đại giả vương, tiểu giả hầu
 1322. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 1323. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 1324. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 1325. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 1326. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 1327. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 1328. Đàn ai khéo gẩy tính tinh (I)
 1329. Đàn ai khéo gẩy tính tinh (II)
 1330. Đàn bà cũng là đàn bà
 1331. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 1332. Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi
 1333. Đàn bà như cánh hoa tươi
 1334. Đàn bà như chỉ tìm kim
 1335. Đàn bà thì phải nuôi heo
 1336. Đàn bà tốt tóc thời sang
 1337. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 1338. Đàn cầm chửa bén duyên tơ
 1339. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
 1340. Đạn đâu mà bắn chim trời
 1341. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 1342. Đàn em khi thẳng khi rùng
 1343. Đàn kia long phím chùng dây
 1344. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 1345. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 1346. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
 1347. Đàn ông học sảy học sàng
 1348. Đàn ông không râu bất nghì
 1349. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 1350. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 1351. Đàn ông nằm với đàn ông
 1352. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 1353. Đàn ông quan tắt thì chầy
 1354. Đàn ông rộng miệng thì sang
 1355. Đàn ông rộng miệng thì tài
 1356. Đàn ông sâu sắc nước đời
 1357. Đàn ông tích huyết thì sang
 1358. Đàn ông tính khí loang toàng
 1359. Đàn ông tốt tóc là tiên
 1360. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 1361. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 1362. Đàn tranh sánh với đàn cầm
 1363. Đang khi chồng giận mình đi
 1364. Đang khi cuộc rượu say nồng
 1365. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 1366. Đang trưa bóng nắng chang chang
 1367. Đàng xa biết mấy dặm trường
 1368. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 1369. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 1370. Đánh cờ nước bí không toan
 1371. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 1372. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 1373. Đánh giặc mà đánh tay không
 1374. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 1375. Đánh một tiếng chuông, các ngõ nguồn nghe thấu
 1376. Đành nhẽ như chị bán bèo
 1377. Đành tâm rối sợi chỉ mành
 1378. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 1379. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 1380. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 1381. Đào ao mà thả đam kềnh
 1382. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 1383. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 1384. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 1385. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 1386. Đào hoa đua nở trong rừng
 1387. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 1388. Đào khoe tươi, liễu khoe mềm
 1389. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 1390. Đạo làm trai như người ta
 1391. Đào liễu em ơi một mình
 1392. Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan
 1393. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 1394. Đào non xấp xới non tiên
 1395. Đào thắm thì đào lại phai
 1396. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 1397. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 1398. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 1399. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 1400. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 1401. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 1402. Đạp xe nước chảy lên đồng
 1403. Đau ba năm không ốm
 1404. Đau bụng lấy bụng mà chườm
 1405. Đau bụng thời uống nước sông
 1406. Đau đẻ cũng phải xúc than
 1407. Đau đớn thay cho cây quế giữa rừng
 1408. Đau tương tư uống nước bạc trăm
 1409. Đắc thời đắc thế thì khôn
 1410. Đắng cay cũng phải nuốt đi
 1411. Đắng cay cũng thể ruột rà
 1412. Đắng cay ta phải chung phần
 1413. Đằng đông hửng sáng mất rồi
 1414. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 1415. Đắp bờ thì phải khai mương
 1416. Đắp đập thì có be bờ
 1417. Đắp lò mà sắm nồi rang
 1418. Đắp nấm trồng chanh
 1419. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 1420. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 1421. Đấm một đấm hai tay ôm quàng
 1422. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 1423. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 1424. Đất bằng nổi tiếng sấm ran
 1425. Đất bờ lở xuống dưới sông
 1426. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 1427. Đất Bụt mà ném chim trời
 1428. Đất Châu Thành anh ở
 1429. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 1430. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 1431. Đất đập nhỏ, luống đánh to
 1432. Đất đâu đất lạ đất lùng
 1433. Đất khô đi bộ mới tài
 1434. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 1435. Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc
 1436. Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
 1437. Đất Lưu Dương anh về tang chú
 1438. Đất màu trồng đậu, trồng ngô
 1439. Đất này đất tổ đất tiên
 1440. Đất này là đất tổ tiên
 1441. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 1442. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 1443. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 1444. Đất sông lại lở xuống sông
 1445. Đất ta Chu Hoá có gì
 1446. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 1447. Đất tốt trồng cây rườm rà
 1448. Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi
 1449. Đất trời sinh được đôi ta
 1450. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 1451. Đất xóm Đồng trồng cây ngô đồng
 1452. Đầu cha lấy làm chân con
 1453. Đầu chợ có trái bí rợ
 1454. Đâu đâu cũng có anh hùng
 1455. Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
 1456. Đầu đường có một cây duối
 1457. Đầu em đội cái khăn vuông
 1458. Đầu gà má lợn thì chê
 1459. Đầu gành có con ba ba
 1460. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (I)
 1461. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (II)
 1462. Đầu làng có bụi chuối khô
 1463. Đầu làng có cái giếng thơi
 1464. Đầu làng có con chim xanh
 1465. Đầu làng có một cây đa (I)
 1466. Đầu làng có một cây đa (II)
 1467. Đầu làng có một cây thông
 1468. Đầu làng có một cây trôi
 1469. Đầu làng có một cơn đa
 1470. Đầu năm ăn quả chanh yên
 1471. Đầu năm ăn quả tranh yên (I)
 1472. Đầu năm ăn quả tranh yên (II)
 1473. Đầu rồng, đuôi phụng le te
 1474. Đầu thì đội nón mõm bò
 1475. Đầu trọc lông lốc bình đào
 1476. Đầu xóm nọ có cây núc nác
 1477. Đấy còn không đây cũng còn không
 1478. Đấy còn không, đây cũng còn không
 1479. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
 1480. Đấy đông thì bên đây tây
 1481. Đây là chĩnh gạo tám xoan
 1482. Đấy lạ thì đây cũng lạ
 1483. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 1484. Đấy song đây cũng mây già
 1485. Đấy song đây cũng mây liền
 1486. Đây ta như cây giữa rừng
 1487. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 1488. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 1489. Đấy vàng, đây cũng đồng đen
 1490. Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
 1491. Đây với đó như gió nọ đưa buồm
 1492. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 1493. Đẻ con không dạy chẳng răn
 1494. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai
 1495. Đem chuông đi đánh nước người
 1496. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 1497. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 1498. Đem đờn ra khảy vườn chay
 1499. Đem em anh bỏ dưới gành
 1500. Đem lòng ngơ ngáo sao đành
 1501. Đem mình vào chốn sập vàng
 1502. Đem thân tôi xuống cõi trần
 1503. Đem thân vào chốn cát lầm
 1504. Đèn ai leo lét bên bờ
 1505. Đèn ai leo lét bên sông
 1506. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 1507. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 1508. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 1509. Đèn ai lu lít bất nhân
 1510. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 1511. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 1512. Đèn hết dầu đèn tắt
 1513. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 1514. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
 1515. Đèn lồng khi xách khi treo
 1516. Đèn lồng theo cột phướn
 1517. Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu
 1518. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (I)
 1519. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (II)
 1520. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 1521. Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
 1522. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 1523. Đèn sách văn chương
 1524. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 1525. Đèn tàn nhìn bóng thở than
 1526. Đèn treo cột đáy, nước chảy cột đèn rung
 1527. Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh
 1528. Đèn treo trước gió đèn tắt
 1529. Đèn trời thì sáng bốn phương
 1530. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 1531. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 1532. Đèo ngang san thuỷ hữu tình
 1533. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 1534. Đẹp như cái tép kho tương
 1535. Đề Gi có núi Lam Sơn
 1536. Để hơi mà tát nước bè
 1537. Đê kia ai đắp nên cao
 1538. Đêm anh nằm khô héo lá gan
 1539. Đêm dài gà gáy canh ba
 1540. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
 1541. Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
 1542. Đêm đêm thức giấc mơ màng
 1543. Đêm đêm vuốt bụng thở dài
 1544. Đêm đông giá ngắt như đồng
 1545. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 1546. Đêm đông nguyệt xế sao tà
 1547. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 1548. Đêm hè gió mát trăng thanh (I)
 1549. Đêm hè gió mát trăng thanh (II)
 1550. Đêm hôm gió rét mưa phùn
 1551. Đêm hôm người chẳng biết chi
 1552. Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang
 1553. Đêm hôm rằm người gọi tôi chi
 1554. Đêm khuya anh khẩy cái tam huyền
 1555. Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
 1556. Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng
 1557. Đêm khuya bấc hết dầu khô
 1558. Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi
 1559. Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
 1560. Đêm khuya cưởi lạnh canh trường
 1561. Đêm khuya cưới xuống dần dần
 1562. Đêm khuya dưới đất trên trời
 1563. Đêm khuya đèn tắt nhang tàn
 1564. Đêm khuya giấc ngủ mơ màng
 1565. Đêm khuya gió lọt qua song
 1566. Đêm khuya gió lọt thấu xương
 1567. Đêm khuya gió quạt, trăng tàn
 1568. Đêm khuya giục bóng trăng tà
 1569. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ
 1570. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 1571. Đêm khuya lác đác sao thưa
 1572. Đêm khuya lặng gió thanh trời
 1573. Đêm khuya lòng không dạ đói
 1574. Đêm khuya lốm đốm sao tàn
 1575. Đêm khuya nghe tiếng dế kêu
 1576. Đêm khuya nghe tiếng vịt kêu
 1577. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 1578. Đêm khuya ngồi dựa phòng loan
 1579. Đêm khuya ngồi dựa thảo lư
 1580. Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
 1581. Đêm khuya nguyệt lặn sao dời
 1582. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh
 1583. Đêm khuya nước mắt ròng ròng
 1584. Đêm khuya ôm lấy cây cọc chèo
 1585. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (I)
 1586. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)
 1587. Đêm khuya ra đứng giữa trời (I)
 1588. Đêm khuya ra đứng giữa trời (II)
 1589. Đêm khuya sao tận, trăng ngà cũng lặn
 1590. Đêm khuya sương xuống đất im
 1591. Đêm khuya ta chống một cây sào
 1592. Đêm khuya thanh vắng một mình
 1593. Đêm khuya thắp chút dầu dư
 1594. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (I)
 1595. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (II)
 1596. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (III)
 1597. Đêm khuya thắp đĩa dầu vừng
 1598. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 1599. Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau
 1600. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 1601. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (II)
 1602. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 1603. Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng
 1604. Đêm khuya tôi nằm tôi ngủ
 1605. Đêm khuya trăng đã nằm nghiêng
 1606. Đêm khuya trăng giọi thềm đình
 1607. Đêm khuya trăng lệch trời trong
 1608. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 1609. Đêm khuya trăng tắt, sao tàn
 1610. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 1611. Đêm khuya trông bóng vầng trăng
 1612. Đêm khuya trời lạnh sương im
 1613. Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả
 1614. Đêm nay anh gối tay nàng
 1615. Đêm nay hoa nở nhuỵ vàng
 1616. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 1617. Đêm nay trăng bạc gió ngàn
 1618. Đêm nằm bỏ tóc qua mình
 1619. Đêm năm canh anh bỏ tay qua
 1620. Đêm năm canh anh dựa bức rèm
 1621. Đêm năm canh anh ngủ có ba
 1622. Đêm năm canh anh nhắc
 1623. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 1624. Đêm năm canh em ngủ có ba
 1625. Đêm năm canh gà kia gáy thúc
 1626. Đêm năm canh giấc ngủ tư lường
 1627. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
 1628. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 1629. Đêm năm canh luỵ sa cúc dục
 1630. Đêm năm canh luỵ sa không ráo
 1631. Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
 1632. Đêm năm canh mơ màng mường tượng
 1633. Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu
 1634. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 1635. Đêm năm canh ngày cũng năm canh
 1636. Đêm năm canh nghe con vạc tác canh
 1637. Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá
 1638. Đêm năm canh ruột thắt gan bào
 1639. Đêm năm canh than vắn thở dài
 1640. Đêm năm canh thắp đĩa dầu đầy
 1641. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi
 1642. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vừng
 1643. Đêm năm canh thổn thức
 1644. Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
 1645. Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
 1646. Đêm năm canh trời thanh bể lặng
 1647. Đêm năm canh, ngày khắc sáu, chàng ơi
 1648. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
 1649. Đêm nằm chếch gối phòng loan
 1650. Đêm nằm đắp chiếu bịt bùng
 1651. Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
 1652. Đêm nằm giấc ngủ chưa an
 1653. Đêm nằm giấc ngủ không an
 1654. Đêm nằm giấc ngủ không yên
 1655. Đêm nằm gối chếch nệm giường
 1656. Đêm nằm gối gấm không êm
 1657. Đêm nằm héo ruột khô gan
 1658. Đêm nằm lắng cặp tai nghe
 1659. Đêm nằm lấy áo kê đầu
 1660. Đêm nằm luống những sầu bi
 1661. Đêm nằm luống những thổn thức trăm đường
 1662. Đêm nằm luỵ đổ chứa chan
 1663. Đêm nằm lưng chẳng bén giường
 1664. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
 1665. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 1666. Đêm nằm nghe dế kêu râm
 1667. Đêm nằm nghe giọng anh than
 1668. Đêm nằm nghe vạc trở canh
 1669. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 1670. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 1671. Đêm nằm nước mắt láng lai
 1672. Đêm nằm ôm gối thở than
 1673. Đêm nằm ở dưới bóng trăng
 1674. Đêm nằm tàu chuối có đôi
 1675. Đêm nằm tay gối chân co
 1676. Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng
 1677. Đêm nằm thổn thức vào ra
 1678. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 1679. Đêm nằm trăn trở không yên
 1680. Đêm nằm võng rách cùng queo
 1681. Đêm ngắn, tình dài
 1682. Đêm ơi hỡi đêm, trông cho mau sáng
 1683. Đêm qua anh mới hỏi nàng
 1684. Đêm qua anh nằm nhà ngoài
 1685. Đêm qua bà chủ ngủ đâu
 1686. Đêm qua bóc uốn một mình
 1687. Đêm qua bước chân lên trời
 1688. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
 1689. Đêm qua chung bóng chung hơi
 1690. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 1691. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 1692. Đêm qua dồn dập mưa mau
 1693. Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
 1694. Đêm qua em có ngủ đâu
 1695. Đêm qua gánh nước bên đàng
 1696. Đêm qua gió lạnh thấu xương
 1697. Đêm qua gió lọt song đào
 1698. Đêm qua gió mát trăng thanh
 1699. Đêm qua hết đứng lại nằm
 1700. Đêm qua kẻ trộm vào nhà
 1701. Đêm qua là cái đêm gì
 1702. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 1703. Đêm qua mận mới hỏi đào
 1704. Đêm qua mất một cành sòi
 1705. Đêm qua mây kéo đen rầm
 1706. Đêm qua mới gọi là đêm
 1707. Đêm qua mới khéo là đêm
 1708. Đêm qua mới thật là đêm
 1709. Đêm qua mưa bụi gió bay
 1710. Đêm qua nằm mộng mơ màng
 1711. Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài
 1712. Đêm qua nằm ngủ sập vàng
 1713. Đêm qua nằm trọ nhà hàng
 1714. Đêm qua nghe hạc cầm canh
 1715. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (I)
 1716. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (II)
 1717. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 1718. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (I)
 1719. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (II)
 1720. Đêm qua ra đứng bờ ao
 1721. Đêm qua rót đĩa dầu đầy
 1722. Đêm qua rủ rỉ rù rì
 1723. Đêm qua súc miệng ấm đồng
 1724. Đêm qua trăng gác đầu non
 1725. Đêm qua trời sáng trăng rằm
 1726. Đêm qua tựa gối loan phòng
 1727. Đêm qua vắng khách tri âm
 1728. Đêm qua vật đổi sao dời
 1729. Đêm sáng trăng anh giã gạo ngoài trời
 1730. Đêm thanh gió mát
 1731. Đêm thanh nguyệt rạng mái đình
 1732. Đêm thu đông khách văn nhân
 1733. Đêm thu nguyệt chiếu hà giang
 1734. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
 1735. Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
 1736. Đêm trông đêm trời đà mau rạng
 1737. Đêm trời lạnh trăng sao không tỏ
 1738. Đến đây anh hát với nàng
 1739. Đến đây cận thuỷ xa ngư
 1740. Đến đây chẳng lẽ ngồi không
 1741. Đến đây chiếu trải trầu mời
 1742. Đến đây đất nước nhà người
 1743. Đến đây đầu lạ sau quen
 1744. Đến đây đông thật là đông
 1745. Đến đây đường trẽ san đôi
 1746. Đến đây em hỏi thiệt lòng
 1747. Đến đây hỏi bạn một lời (I)
 1748. Đến đây hỏi bạn một lời (II)
 1749. Đến đây hỏi bạn một lời (III)
 1750. Đến đây hỏi bạn một lời (IV)
 1751. Đến đây hỏi bạn tương tri
 1752. Đến đây hỏi khách tương phùng
 1753. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 1754. Đến đây hỏi thật quê chàng
 1755. Đến đây lại bến lạ rào
 1756. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 1757. Đến đây mới gặp người quen
 1758. Đến đây muốn hát muốn đàn
 1759. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 1760. Đến đây mượn nống quay tơ
 1761. Đến đây ngả nước chia ba
 1762. Đến đây những núi cùng non
 1763. Đến đây nước thẳm non cao
 1764. Đến đây quen ít lạ nhiều
 1765. Đến đây rượu thịt bánh bò
 1766. Đến đây sum họp vui cười
 1767. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 1768. Đến đây thì ở lại đây
 1769. Đến đây thiếp mới hỏi chàng
 1770. Đến đây thủ lễ nghiêng mình
 1771. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 1772. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 1773. Đến đây vàng cũng như son
 1774. Đến đây xin hãy mời ngồi
 1775. Đến đây xứ sở lạ lùng
 1776. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 1777. Đến nơi mời bạn vô nhà
 1778. Đến ta mới biết của ta
 1779. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 1780. Đi buôn không lỗ thì lời
 1781. Đi cày mà muốn được mùa
 1782. Đi cho biết đó biết đây
 1783. Đi cho lang tạ làm chi
 1784. Đi chợ gặp phải đàn bà
 1785. Đi chợ hay ăn quà
 1786. Đĩ dại làm hại thằng tù
 1787. Đi đâu ba bốn năm nay
 1788. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 1789. Đi đâu bỏ quạt loan châu
 1790. Đi đâu chẳng lấy học trò
 1791. Đi đâu cho lao khổ thân chàng
 1792. Đi đâu có anh có tôi
 1793. Đi đâu đã mấy hôm nay
 1794. Đi đâu đi đó bần thần
 1795. Đi đâu đi đó một mình
 1796. Đi đâu hớt hải hớt hơ
 1797. Đi đâu lả cả là cà (I)
 1798. Đi đâu lả cả là cà (II)
 1799. Đi đâu lưu lạc giang hồ
 1800. Đi đâu mà bỏ mẹ già
 1801. Đi đâu mà chả cầm que
 1802. Đi đâu mà chẳng ăn de
 1803. Đi đâu mà chẳng biết ta
 1804. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 1805. Đi đâu mà chẳng thấy về (I)
 1806. Đi đâu mà chẳng thấy về (II)
 1807. Đi đâu mà chẳng thấy về (III)
 1808. Đi đâu mà chẳng vào đây
 1809. Đi đâu mà chẳng xe dây
 1810. Đi đâu mà vội lắm thay
 1811. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 1812. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 1813. Đi đâu mang sách đi hoài
 1814. Đi đâu từ sớm đến giờ
 1815. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 1816. Đi đâu từ tối đến giờ (II)
 1817. Đi đâu từ tối đến giờ (III)
 1818. Đi đêm thì sợ đường lầy
 1819. Đi đò tát nước cho chuyên
 1820. Đi khắp bốn bể chín chu
 1821. Đi không lại trở về rồi
 1822. Đi lâu mới biết đường dài
 1823. Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng
 1824. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 1825. Đi mô mà bỏ em đây
 1826. Đi mô mà chẳng thấy về
 1827. Đi mô mà nỏ thấy về
 1828. Đi mô nỏ biết đi mô
 1829. Đi ngang cất miệng muốn chào
 1830. Đi ngang giữa bãi cát vàng
 1831. Đi ngang lên mũi xa kỳ
 1832. Đi ngang lò mía thơm đường
 1833. Đi ngang nghe khói hương bay
 1834. Đi ngang nghe tiếng em than
 1835. Đi ngang nghiêng nón không chào
 1836. Đi ngang nhà má tay tôi xá, chân tôi quỳ
 1837. Đi ngang nhà nhỏ, thấy cây đèn đỏ, tôi thêm buồn
 1838. Đi ngang qua đình lột nón chào thần
 1839. Đi ngang qua ngõ ba lần
 1840. Đi ngang thấy búp hoa đào
 1841. Đi ngang thấy búp hoa sen
 1842. Đi ngang thấy ngọn đèn chong
 1843. Đi ngang trước cửa nàng Kiều
 1844. Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
 1845. Đi ô chả biết đi ô
 1846. Đi ô chẳng biết cầm ô
 1847. Đi qua nghe tiếng em đàn (I)
 1848. Đi qua nghe tiếng em đàn (II)
 1849. Đi qua nghe tiếng em đàn (III)
 1850. Đi qua nghe tiếng em reo
 1851. Đi qua nghiêng nón cúi lưng
 1852. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 1853. Đi qua thấy ngọn đèn chong
 1854. Đi qua trước cửa nhà thờ
 1855. Đi qua trước cửa vườn đào
 1856. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 1857. Đi ra đồng đất nước người
 1858. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 1859. Đi ra gặp bạn giữa đường
 1860. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 1861. Đi thì mỏi gối trối lề
 1862. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 1863. Đi tu cho trọn đi tu
 1864. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 1865. Đi tu Phật bắt ăn chay
 1866. Đi về quyết liệu làm sao
 1867. Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
 1868. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 1869. Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm
 1870. Điếu này là điếu của ai?
 1871. Điếu này là điếu xuân tình
 1872. Điếu say điếu bổ điếu lăn
 1873. Đìu hiu lặng lẽ hơi thu
 1874. Đó buồn đây nỏ vui chi
 1875. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 1876. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 1877. Đó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
 1878. Đò công một chuyến năm tiền
 1879. Đò dọc phải tránh đò ngang
 1880. Đò dọc ròi lại đò ngang
 1881. Đó đà được chốn giàu sang
 1882. Đó đây có vợ có chồng
 1883. Đò đầy đông khách khoan sang
 1884. Đò đầy không xuống sợ trưa
 1885. Đó đây trước lạ sau quen
 1886. Đó đây xa lạ chi nhau
 1887. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 1888. Đò đưa đò đậu mặc đò
 1889. Đò đưa là chốn gian nguy
 1890. Đò đưa một chuyến năm tiền
 1891. Đó gặp đây như rồng gặp hội
 1892. Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền
 1893. Đò này thiếp chẳng dám sang
 1894. Đó nghèo thì đây cũng nghèo
 1895. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 1896. Đò ơi có nhớ bến không?
 1897. Đò ra giữa phá giữa vời
 1898. Đò ra nước mặn có ngời
 1899. Đò sao đò có không đưa?
 1900. Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
 1901. Đò tôi ở bến sông Dâu
 1902. Đó trai đây cũng là trai
 1903. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 1904. Đó tưởng lòng mình, mình tưởng nghĩa ta
 1905. Đó vàng đây cũng kim ngân
 1906. Đó với đăng anh kêu rằng một họ
 1907. Đó với đây như cây tạo hoá
 1908. Đoá phù dung nở chung vườn ngự
 1909. Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than
 1910. Đói ăn thịt chó nấu giềng
 1911. Đói cơm hơn kẻ no rau
 1912. Đói cơm rách áo mà gầy
 1913. Đói lòng ăn bát cháo môn
 1914. Đói lòng ăn đọt chuối ri
 1915. Đói lòng ăn hột chà là
 1916. Đói lòng ăn khế xót xa
 1917. Đói lòng ăn khế, ăn sung
 1918. Đói lòng ăn lá rau lu
 1919. Đói lòng ăn một quả sung
 1920. Đói lòng ăn nắm lá sung
 1921. Đói lòng ăn nửa quả sim
 1922. Đói lòng ăn trái khổ qua
 1923. Đói lòng ăn trái ổi non
 1924. Đói lòng ăn trái thanh yên
 1925. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 1926. Đói no một vợ một chồng
 1927. Đói thì ăn cơm lại no
 1928. Đói thì ăn nắm cám rang
 1929. Đói thì ăn ngô ăn khoai
 1930. Đói thì ăn ráy, ăn khoai
 1931. Đói thì đầu gối phải bò
 1932. Đói thì nặng mặt sa mày
 1933. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 1934. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 1935. Đòn gánh cho cong
 1936. Đón ngăn đường sắt, tôi hỏi gắt chung tình
 1937. Đòng đong vui đạo đòng đong
 1938. Đố ai bắt trạch đằng đuôi
 1939. Đố ai bẻ nạng chống trời
 1940. Đố ai bến Sét mấy người
 1941. Đố ai biết đá mấy hòn
 1942. Đố ai biết rết mấy chân
 1943. Đố ai bưng kín miệng bình
 1944. Đố ai đếm được đá ngầm
 1945. Đố ai đốt cháy ao bèo
 1946. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 1947. Đố ai lặn xuống vực sâu
 1948. Đố ai lên cõi ông trăng
 1949. Đố ai lên võng đừng đưa
 1950. Đố ai lượm đá quăng trời
 1951. Đố ai nắm cát lên hòn
 1952. Đố ai quăng đá qua sông
 1953. Đố ai tát bể cấy quỳ
 1954. Đố ai tát bể Đông Khê
 1955. Đố ai tát giếng tìm kim
 1956. Đố ai tìm vảy con cá trê vàng
 1957. Đố anh chi đứng, chi quỳ
 1958. Đố anh chi sắc hơn dao
 1959. Đố anh chừa được rượu tăm
 1960. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 1961. Đố anh đi học không thầy
 1962. Đố anh đố cả người bày
 1963. Đố bay biết biển bao sâu
 1964. Đố bay biết miếng chi ngon
 1965. Đố em đi đến sông Ngân
 1966. Đổ lửa than nên vàng lộn trấu
 1967. Độc bình chưng trước tam sơn
 1968. Đôi anh đi đôi bên đường
 1969. Đôi ba nơi có đó anh nờ
 1970. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 1971. Đôi bên bác mẹ thì già
 1972. Đôi bên bác mẹ tư tề
 1973. Đôi bên bác mẹ tương tề
 1974. Đôi bên cửa máng song kề
 1975. Đôi bên hàng xứ giãn ra
 1976. Đôi bên thung cỗi huyên già
 1977. Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày
 1978. Đôi chúng ta duyên phận phải chiều
 1979. Đôi cô vác gậy chòi đào
 1980. Đôi duyên ta như loan với phượng
 1981. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 1982. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 1983. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 1984. Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
 1985. Đôi hồi dan díu vì duyên
 1986. Đồi mô cao bằng đồi danh vọng
 1987. Đội ơn chín chữ cù lao
 1988. Đổi quần đổi áo thời hay
 1989. Đôi ta ăn một quả cau
 1990. Đôi ta bắt bén nhau rồi (I)
 1991. Đôi ta bắt bén nhau rồi (II)
 1992. Đôi ta bên bàn án giao lân
 1993. Đôi ta cách một con sông
 1994. Đôi ta cách trở Hớn Ngô
 1995. Đôi ta cân sắc cân tài
 1996. Đôi ta chẳng mốt thì mai
 1997. Đôi ta chỉ quyết đôi ta
 1998. Đôi ta chích huyết ăn thề
 1999. Đôi ta cùng bạn chăn trâu
 2000. Đôi ta đã kết lời nguyền
 2001. Đôi ta đã quyết một bề
 2002. Đôi ta đã quyết thì liều
 2003. Đôi ta đã thốt lời thề
 2004. Đôi ta đã trót lời thề
 2005. Đôi ta đứng lại song song
 2006. Đôi ta gặp gỡ giữa đường
 2007. Đôi ta gặp nhau giữa đàng
 2008. Đôi ta gặp nhau giữa đồng
 2009. Đôi ta giấy trắng một tờ
 2010. Đôi ta kết nghĩa phải thì
 2011. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 2012. Đôi ta là nghĩa tao khang
 2013. Đôi ta là nợ là tình
 2014. Đôi ta là phận đôi ta
 2015. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 2016. Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm
 2017. Đôi ta mới ngộ hôm nay
 2018. Đôi ta muốn cấy mướn cày thuê
 2019. Đôi ta mưa ướt áo rồi
 2020. Đôi ta nặng một chữ tình
 2021. Đôi ta như bấc như dầu
 2022. Đôi ta như bộ chén chung
 2023. Đôi ta như bộ con cờ
 2024. Đôi ta như cá lờn mơn
 2025. Đôi ta như cái dây lưng
 2026. Đôi ta như cái đòng đòng
 2027. Đôi ta như cánh hoa đào
 2028. Đôi ta như chỉ mới xe
 2029. Đôi ta như chỉ xe ba
 2030. Đôi ta như chỉ xe mười
 2031. Đôi ta như chỉ xe trăm
 2032. Đôi ta như chỉ xe tư
 2033. Đôi ta như chỉ, chỉ xe
 2034. Đôi ta như chim từ quy
 2035. Đôi ta như cóc me tường
 2036. Đôi ta như con một nhà (I)
 2037. Đôi ta như con một nhà (II)
 2038. Đôi ta như cúc với khuy
 2039. Đôi ta như đá với dao
 2040. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
 2041. Đôi ta như đũa tre non
 2042. Đôi ta như đũa trong kho
 2043. Đôi ta như đũa trong so
 2044. Đôi ta như gậy chống rèm
 2045. Đôi ta như khoá với chìa
 2046. Đôi ta như lúa đòng đòng
 2047. Đôi ta như lụa gặp đào
 2048. Đôi ta như lúa phai màu
 2049. Đôi ta như lửa mới nhen
 2050. Đôi ta như mạ mới gieo
 2051. Đôi ta như miếng trầu cau
 2052. Đôi ta như ngãi Phan Trần
 2053. Đôi ta như nghệ với gừng
 2054. Đôi ta như ngọn nhang trần
 2055. Đôi ta như nước một chum
 2056. Đôi ta như quế trong ngăn
 2057. Đôi ta như rắn liu điu
 2058. Đôi ta như rắn với rồng
 2059. Đôi ta như thể con bài
 2060. Đôi ta như thể Đào Nguyên
 2061. Đôi ta như thể đôi chim
 2062. Đôi ta như thuỷ với ngư
 2063. Đôi ta như tượng mới tô
 2064. Đôi ta như vợ với chồng
 2065. Đôi ta ở đất làm thừng
 2066. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 2067. Đôi ta quấn quít tơ vương
 2068. Đôi ta thề chắc một lời
 2069. Đôi ta thời cứ đôi ta
 2070. Đôi ta thương lén thương thầm
 2071. Đôi ta thương mãi nhớ lâu
 2072. Đôi ta tốt khóm giữa đồng
 2073. Đôi ta tốt tuổi vừa đôi
 2074. Đôi ta từ lúc gặp nhau
 2075. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 2076. Đôi tay cầm con dao vàng
 2077. Đôi tay cầm đôi dao cau
 2078. Đôi tay cầm đôi ống tơ
 2079. Đôi tay cầm đôi quả bòng
 2080. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 2081. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 2082. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 2083. Đôi tôi như mạ mới gieo
 2084. Đôi tôi quyết lấy người này
 2085. Đôi triếc con đưới con côi
 2086. Đồn anh đi chợ đã tinh
 2087. Đồn anh đi nghề đã tinh
 2088. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 2089. Đồn chàng là bậc văn nhân
 2090. Đồn đây có đôi chim hồng
 2091. Đồn đây có đôi chim quy
 2092. Đồn đây có gái hát tài
 2093. Đồn đây có gái kén chồng
 2094. Đồn đây có gái má đào
 2095. Đồn đây có gái má hồng
 2096. Đồn đây có nhánh hoa mai
 2097. Đồn đây đãi cát ra vàng
 2098. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 2099. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 2100. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 2101. Đồn rằng cá uốn thân cây
 2102. Đồn rằng cấy lũ thì vui
 2103. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 2104. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 2105. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 2106. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 2107. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 2108. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 2109. Đồn rằng quan tướng có danh
 2110. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 2111. Đồn rằng trong Huế vui thay
 2112. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 2113. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 2114. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 2115. Đôn Thư ăn nói có duyên
 2116. Đồn vui sai thú đi thăm
 2117. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 2118. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 2119. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 2120. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 2121. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 2122. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 2123. Đống Đa ghi để lại đây
 2124. Đồng hồ còn có khi sai
 2125. Đông hồ sai vì bởi sợi dây thiều
 2126. Đồng hồ vội trở sang canh
 2127. Đông ken cho rét quăn da
 2128. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 2129. Đồng Lầm có vải nâu non
 2130. Đồng nào đồng chẳng có chim
 2131. Đồng nào đồng nỏ có chim
 2132. Đồng nát thì về cầu Nôm
 2133. Đồng tâm son sắt với nhau
 2134. Đông Thành là mẹ là cha
 2135. Đồng tiền chiếc đũa phân ly
 2136. Đồng tiền chinh mua vội mua vàng
 2137. Đồng tiền không phấn, không hồ
 2138. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
 2139. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 2140. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 2141. Động trời biển mới dậy theo
 2142. Đồng vung ơi hỡi đồng vung
 2143. Đốt đèn thì phải khêu tim
 2144. Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm
 2145. Đốt than nướng cá cho vàng
 2146. Đợi ai ra ngẩn vào ngơ
 2147. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 2148. Đời cha cho chí đời con
 2149. Đời cha đi hái hoa người
 2150. Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu
 2151. Đợi chờ ba bốn năm ni
 2152. Đợi chờ trúc ở với mai (I)
 2153. Đợi chờ trúc ở với mai (II)
 2154. Đợi lâu cá chẳng ăn mồi
 2155. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết da
 2156. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
 2157. Đời mô cơ cực như ni
 2158. Đời nào bánh đúc có xương
 2159. Đời này lắm kẻ nói khoe
 2160. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 2161. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 2162. Đời người có một gang tay
 2163. Đời người được mấy gang tay
 2164. Đời người sống mấy gang tay
 2165. Đời ông cho chí đời cha
 2166. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
 2167. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 2168. Đời xưa kén những con dòng
 2169. Đời xưa quả báo còn chầy
 2170. Đời xưa trả báo còn lâu
 2171. Đờn cầm ai nỡ đứt dây
 2172. Đờn cò lên trục kêu vang
 2173. Đờn kêu tích tịch tình tang
 2174. Đờn lưu thuỷ gảy chơi vài dạo
 2175. Đù cha đứa bảo ta già
 2176. Đu đủ tía, dền dền cũng tía
 2177. Đu Tiên mới dựng năm nay
 2178. Đua chen thu cúc xuân đào
 2179. Đũa ngọc sánh với bát vàng
 2180. Đua nhau chăm việc cấy cày
 2181. Đũa tre một chiếc khó cầm
 2182. Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc
 2183. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (I)
 2184. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)
 2185. Đũa vàng đầu bịt đầu sơn
 2186. Đục cùn thì giữ lấy tông
 2187. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 2188. Đục nước thời mới béo cò
 2189. Đục thì cũng nước giữa dòng
 2190. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 2191. Đưa anh hai chữ ra vời
 2192. Đưa anh ra tới làng Hồ
 2193. Đưa chàng một bát ngô rang
 2194. Đưa em cho tới bến đò
 2195. Đưa em cho tới rạch Chanh
 2196. Đưa em về tới ngoài sân
 2197. Đưa lên ta ví cho đồng
 2198. Đưa lên ta ví dăm ba
 2199. Đứa nào có tội thời lo
 2200. Đưa nhau giọt lệ không ngừng
 2201. Đưa ta lên ví đôi lời (I)
 2202. Đưa ta lên ví đôi lời (II)
 2203. Đưa tay vuốt ngực tình nhơn
 2204. Đưa thư không thấy đưa sang
 2205. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 2206. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 2207. Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
 2208. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
 2209. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 2210. Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
 2211. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
 2212. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 2213. Đừng chê em xấu, em đen
 2214. Đừng chê tôi xấu, tôi già
 2215. Đừng có chắc lắm ai ơi
 2216. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 2217. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 2218. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 2219. Đứng đây quyết đợi một thì
 2220. Đừng để cho phân rẽ bá tòng
 2221. Đừng đi đường ấy mà xa
 2222. Đứng gần bên anh đôi chuỗi lên màu
 2223. Đứng gần bên em gan nọ phập phồng
 2224. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 2225. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 2226. Đừng khôn ngoan chớ vụng về
 2227. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 2228. Đừng lo cái áo cụt tay
 2229. Đừng nài lương giáo khác dòng
 2230. Đừng tham của rẻ, của ôi
 2231. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 2232. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 2233. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 2234. Đừng thấy em bé mà chòng
 2235. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 2236. Đừng tin cái bụng đờn bà
 2237. Đừng về đường ấy cho xa
 2238. Đứng xa coi thể là tiên
 2239. Đứng xa hỏi với ông trăng
 2240. Đứng xa nghe mái chèo giục thúc
 2241. Đứng xa nghe tiếng em hò
 2242. Đứng xa thấy dạng em cười
 2243. Được bạn thì lại bỏ bè
 2244. Được bóng ông trăng chớ phụ bóng đèn
 2245. Được buồng này anh khuây buồng nọ
 2246. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 2247. Được chữ trung mất dùng chữ hiếu
 2248. Được hoặc chữ trung mất dùng chữ hiếu
 2249. Được mùa chê gạo vô hơi
 2250. Được mùa chớ phụ môn khoai
 2251. Được mùa cơm những tám xoan
 2252. Được như lời nói anh mừng
 2253. Được như lời nói anh thoả tấm lòng
 2254. Được như lời nói em ơi
 2255. Được như lời nói không sai
 2256. Đường bạn kim duyên ơi
 2257. Đường cũ anh chớ rấp gai
 2258. Đường dài mới biết ngựa hay
 2259. Đường dài ngựa chạy biệt tăm
 2260. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 2261. Đường dài ngựa chạy kiều sa
 2262. Đường đi cả lách với lau
 2263. Đường đi cát nhỏ cỏ mòn
 2264. Đường đi chín xã sông con
 2265. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 2266. Đường đi không tới nửa ngày
 2267. Đường đi lên lận đận lịu địu
 2268. Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu
 2269. Đường đi loanh quanh léo quéo
 2270. Đường đi một ngày có xe tay võng cáng
 2271. Đường đi những lách cùng lau
 2272. Đường đi những suối cùng khe
 2273. Đường đi quanh quất ruột dê
 2274. Đường đi trên chợ dưới đò
 2275. Đường đi trên suối dưới đầm
 2276. Đường đi xa trạm ngái cung
 2277. Đường đời cách trở non sông
 2278. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 2279. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 2280. Đường không đi sao biết
 2281. Đường lên Mường Lễ bao xa
 2282. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 2283. Đường này anh vẫn đi qua
 2284. Đường này em vẫn đi qua
 2285. Đường quan đá đổ đá lát
 2286. Đường quan và rộng và dài
 2287. Đường rồng khéo đắp vững vàng
 2288. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 2289. Đường tàu nước chảy hai mương
 2290. Đường trường cách trở nước non
 2291. Đường trường cát nóng truông xa
 2292. Đường trường nước chảy như reo
 2293. Đường về Đông Việt loanh quanh
 2294. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 2295. Đường về xứ Bắc còn xa
 2296. Đường về xứ Lạng mù xa
 2297. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 2298. Đường xa đi có một mình
 2299. Đường xa đi gấp lại gần
 2300. Đường xa hộp bạc khay vàng
 2301. Đường xa mượn ngựa mà đi
 2302. Đường xa nhân ngãi nào xa
 2303. Đường xa ơi hỡi đường xa
 2304. Đường xa tôi mới tới đây
 2305. Đường xa xa lắm ai ơi
 2306. Đường xa xa thật là xa
 2307. Đứt dây nên gỗ mới chìm
 2308. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 2309. Đứt tay một chút còn đau
 2310. Ðàn ông năm bảy lá gan
 2311. Ðem em ra bỏ xuống gành
 2312. Ðẹp chi cái áo vải sồng
 2313. Ðêm năm canh nghe con dế thốt
 2314. Ðêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
 2315. Ðêm qua đêm lạnh đêm lùng
 2316. Ðêm qua nguyệt lặn về tây
 2317. Ði đâu cho đổ mồ hôi
 2318. Ðố ai biết lúa mấy cây
 2319. Ðôi ta chẳng đặng sum vầy
 2320. Ðôi ta như ruộng năm sào
 2321. Ðôi ta như thể con tằm
 2322. Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa
  2
 2323. Ðờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
 2324. Ðứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
 2325. Ðứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
 2326. Ðường dài ngựa chạy cát bay (I)
 2327. Ðường lên xứ Lạng bao xa
 2328. Ðường trơn trợt gượng đi kẻo té
 2329. E khi thắm lạt vàng phai
 2330. E mai em nói không thương
 2331. Em bán chi dưới bợ trên tràn
 2332. Em buôn chi có bị, có cân
 2333. Em buôn chi có sọt có giành
 2334. Em buôn chi rồi lại bán chi
 2335. Em buôn trầu kể mớ bán trăm
 2336. Em buồn vì đã lỡ duyên
 2337. Em cầm cái đấu đi đong
 2338. Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ
 2339. Em chả tham nhà ngói tày đình
 2340. Em chẳng lo cốt rụi xương tàn
 2341. Em chồng ở với chị dâu
 2342. Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề
 2343. Em chớ thấy anh bé mà sầu
 2344. Em chớ thấy em bé mà sầu
 2345. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 2346. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 2347. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 2348. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 2349. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
 2350. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 2351. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 2352. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 2353. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
 2354. Em có chồng rồi, em nói rằng chưa
 2355. Em có chồng sao em chẳng cho hay
 2356. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 2357. Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
 2358. Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo
 2359. Em còn bé dại thơ ngây (I)
 2360. Em còn bé dại thơ ngây (II)
 2361. Em còn buôn bán cõi này
 2362. Em dầu có thác xuống suối vàng
 2363. Em đã có chồng như ngựa đủ yên
 2364. Em đã thật lấy anh chưa?
 2365. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 2366. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 2367. Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
 2368. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 2369. Em đang dệt chiếu hồi văn
 2370. Em đang dệt vải quay tơ
 2371. Em đang giã gạo giong đèn
 2372. Em đang kéo vải dựa thềm
 2373. Em đang tựa cửa hiên mai
 2374. Em đây bé nhỏ chưa từng
 2375. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 2376. Em đây chỉ mến người tài
 2377. Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền
 2378. Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
 2379. Em đây là gái má đào
 2380. Em đây là gái năm con
 2381. Em đây như chiếc chuông vàng
 2382. Em đẹp như thể ông sao
 2383. Em đến đây xứ lạ quê người
 2384. Em đi anh bảo em rằng
 2385. Em đi đâu đào liễu một mình
 2386. Em đi khắp bốn phương trời (I)
 2387. Em đi khắp bốn phương trời (II)
 2388. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 2389. Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la
 2390. Em đố anh chim chi không lông không cánh
 2391. Em đố anh từ nam chí bắc
 2392. Em đưa anh lên ga Thuận Lý
 2393. Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên
 2394. Em đừng bắc bậc làm cao
 2395. Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở
 2396. Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì
 2397. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 2398. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 2399. Em đừng thăm ván bán thuyền
 2400. Em đừng thấy lính mà khinh
 2401. Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành
 2402. Em đương dệt gấm thoi vàng
 2403. Em đương nít nếp xôi xôi
 2404. Em gặp anh đây, người đã nên người
 2405. Em gặp người nhu, em hỏi người nhu
 2406. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 2407. Em khoe em đẹp em giòn
 2408. Em khôn em ở trong bồ
 2409. Em không chào thì ra câu tình tệ
 2410. Em không lấy chồng thì thua chúng kém bạn
 2411. Em không sinh sự, em cũng chẳng bạc tình
 2412. Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy
 2413. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
 2414. Em không tham nhà ngói huê tà
 2415. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 2416. Em không thương chi tài sắc của người
 2417. Em là chút phận thuyền quyên
 2418. Em là con gái Bát Qua
 2419. Em là con gái chợ Cơ
 2420. Em là con gái có chồng
 2421. Em là con gái cửa dinh
 2422. Em là con gái đến thì
 2423. Em là con gái đồng trinh
 2424. Em là con gái Đường Trong
 2425. Em là con gái kẻ Đằng
 2426. Em là con gái Kẻ Mơ
 2427. Em là con gái kẻ Ngâu
 2428. Em là con gái khuê phòng
 2429. Em là con gái lỡ thì
 2430. Em là con gái nạ dòng
 2431. Em là con gái nhà ai (I)
 2432. Em là con gái nhà ai (II)
 2433. Em là con gái nhà Diêm
 2434. Em là con gái nhà giàu (I)
 2435. Em là con gái nhà giàu (II)
 2436. Em là con gái nhà giàu (III)
 2437. Em là con gái nhà nghèo (I)
 2438. Em là con gái nhà nghèo (II)
 2439. Em là con gái nhà quê
 2440. Em là con gái nữ nhi
 2441. Em là con gái Phú Khê
 2442. Em là con gái Phủ Từ
 2443. Em là con gái Phụng Đình
 2444. Em là con gái Phụng Thiên
 2445. Em là con gái tỉnh Nam
 2446. Em là con gái tổng trên
 2447. Em là con gái xứ Nam
 2448. Em là con gái, em có hai bến sông
 2449. Em là con út nhất nhà
 2450. Em là gái út ông trời
 2451. Em là giàn cho mướp nó leo
 2452. Em là thân phận nữ nhi
 2453. Em lập cảnh trồng ba
 2454. Em lấy chồng anh không có giận
 2455. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 2456. Em mà không lấy được anh
 2457. Em mai không thiệt như lời
 2458. Em may gối tai bèo một cặp
 2459. Em mất chồng em chả có lo
 2460. Em một khuyên anh bớt thảm
 2461. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 2462. Em muộn chồng tại số đào hoa
 2463. Em muốn hỏi bạn một lời
 2464. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 2465. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 2466. Em nay chính thật ngai thờ
 2467. Em nay đi cấy đồng sâu
 2468. Em nay khăn khắn một lòng
 2469. Em nay là gái chưa chồng
 2470. Em nằm em nghĩ mà coi
 2471. Em ngã thì chị phải nâng
 2472. Em nghe anh tỏ lời này
 2473. Em nghe tin anh có vợ rồi
 2474. Em nghe tin anh gióng giả ra về (I)
 2475. Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)
 2476. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 2477. Em nghiêng tai dưới gió
 2478. Em ngoan lấy phải chồng đần
 2479. Em ngồi dệt cửi trên khung
 2480. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 2481. Em ngồi dựa bóng dòm song
 2482. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 2483. Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu
 2484. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 2485. Em ngồi máy móc tương liên
 2486. Em ngồi một mình, em nghĩ một mình
 2487. Em ngồi thềm giếng giặt tơ
 2488. Em ngồi vòi vọi trông chàng
 2489. Em ngủ dậy sớm mai, em xúc hai chén cơm
 2490. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 2491. Em nhớ ngày nào bên ao cá lội
 2492. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 2493. Em như bánh lá bóc trần
 2494. Em như bức tượng đang tô
 2495. Em như cá lẹp rút xương
 2496. Em như cá lượn đầu cầu
 2497. Em như cái búp hoa hồng
 2498. Em như cây quế giữa đồng
 2499. Em như cây quế giữa rừng
 2500. Em như cây quế trong nhà
 2501. Em như cây quế trong rừng
 2502. Em như chim nọ đang bay
 2503. Em như con cá giữa vời
 2504. Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm
 2505. Em như con hạc trong chùa
 2506. Em như hòn cứt trôi sông
 2507. Em như một đoá hoa đào
 2508. Em như quả bí trên cây
 2509. Em như tấm vóc đại hồng
 2510. Em như tố nữ trong tranh (I)
 2511. Em như tố nữ trong tranh (II)
 2512. Em như trái phật thủ khác gì
 2513. Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo
 2514. Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả
 2515. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 2516. Em nói với anh, như rựa chặt xuống đất
 2517. Em ôm bó mạ xuống đồng
 2518. Em ở sông dưới mới lên
 2519. Em ở trong nớ càng thương càng nhớ
 2520. Em ơi anh bảo em này
 2521. Em ơi anh dặn em này
 2522. Em ơi chị bảo em này
 2523. Em ơi chớ khá bôn hành
 2524. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
 2525. Em ơi chớ lấy quân buôn
 2526. Em ơi chớ thảm đừng phiền
 2527. Em ơi dù ngái, dù gần
 2528. Em ơi đừng khóc chị yêu
 2529. Em ơi đừng lấy quân buôn
 2530. Em ơi không lấy chồng đi
 2531. Em ơi ngoảnh mặt lại đây
 2532. Em ơi ta nguyện nhau cùng
 2533. Em ơi thân thể anh đây
 2534. Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi
 2535. Em ơi, em ở cho ngoan
 2536. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
 2537. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
 2538. Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc
 2539. Em quyết theo anh, đầu xanh cho chí tóc bạc, đá tạc thành bia
 2540. Em quyết tình nương dựa bóng tòng
 2541. Em ra lấy chồng cách một cái phá
 2542. Em ra về cho anh mượn cái khăn tay
 2543. Em ra về rồi, đừng nhắc em liền
 2544. Em rằng em muốn đi buôn
 2545. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 2546. Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
 2547. Em tham đồng bạc hoa xoè
 2548. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
 2549. Em tham nơi quần rộng áo dài
 2550. Em thấy anh bé chớ sầu
 2551. Em thấy anh em cũng muốn chào (I)
 2552. Em thấy anh em cũng muốn chào (II)
 2553. Em thấy anh em cũng muốn chào (III)
 2554. Em thấy anh em cũng muốn thương
 2555. Em thì đi cấy lấy công
 2556. Em thì đi cấy ruộng bông
 2557. Em thì trướng gấm màn là
 2558. Em thì vác cuốc thăm đồng
 2559. Em thời canh cửi trong nhà (I)
 2560. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 2561. Em thưa với anh: Đôi nước anh em ta
 2562. Em thương ai nấp bụi nấp bờ
 2563. Em thương anh chẳng dám nói ra
 2564. Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà
 2565. Em thương anh không dám thị thiềng
 2566. Em thương anh một chút mẹ già
 2567. Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng
 2568. Em thương anh như nước đầy ăm ắp
 2569. Em thương anh ruột thắt gan bào
 2570. Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe
 2571. Em thương anh, cha mẹ không cho
 2572. Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
 2573. Em thương còn bụng mẹ thầy
 2574. Em thương em những khóc thầm
 2575. Em thương không thương nỏ biết
 2576. Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay
 2577. Em toan tát bể cấy cần
 2578. Em tôi buồn ngủ buồn nghê
 2579. Em trao đôi đũa nhỏ
 2580. Em trèo đèo, em lặn suối
 2581. Em trông anh như cá trông sao
 2582. Em trông một đêm thành hai
 2583. Em trông thấy anh dạ sầu như muối
 2584. Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
 2585. Em trở về thì nằm sấp một bề, không trăn không trở
 2586. Em về anh có nhớ không
 2587. Em về bẻ lá giấu đây
 2588. Em về cắt rạ đánh tranh
 2589. Em về cho tốt dây tơ
 2590. Em về chong chóng mà ra
 2591. Em về chốn ấy làm chi
 2592. Em về dệt cửi trên khung
 2593. Em về dọn quán bán hàng
 2594. Em về đục núi lòn qua
 2595. Em về em hỏi mẹ cha
 2596. Em về em lại ra ngay
 2597. Em về giã gạo ba trăng
 2598. Em về giục mẹ cùng thầy
 2599. Em về kẻ bể với anh
 2600. Em về Kẻ Chợ em coi
 2601. Em về không lẽ anh đưa
 2602. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 2603. Em về mua thuốc nhuộm răng
 2604. Em về mua tờ giấy thanh thiên
 2605. Em về nhớ phố nhớ phường
 2606. Em về sao được mà về
 2607. Em về sắm sọt buôn chè
 2608. Em về tát bể trồng hoa
 2609. Em về thăm kiểng viếng quê
 2610. Em về Thu Vích làm chi
 2611. Em về thưa lại mẹ hay
 2612. Em về thưa mẹ cùng thầy
 2613. Em về thưa với mẹ cha (I)
 2614. Em về thưa với mẹ cha (II)
 2615. Em về thưa với mẹ cha (III)
 2616. Em về thưa với mẹ thầy
 2617. Em về thưa với mẹ với cha
 2618. Em về thưa với thung huyên
 2619. Em về tu bổ chùa chiền
 2620. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 2621. Em xin cái quạt nhài đồng
 2622. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 2623. Éo le chi, chê bách khách tình
 2624. Éo le khôn khéo đặt bày
 2625. Eo truông cách trở khó qua
 2626. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 2627. Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
 2628. Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút
 2629. Gá duyên không được thì thôi
 2630. Gà đã giục khách anh hùng
 2631. Gà già khéo ướp lại tơ
 2632. Gà hồ nấu với măng mai
 2633. Gà khôn gà chẳng đá lang
 2634. Gà kia tốt mã tốt lông
 2635. Gà lôi đội lốt con công
 2636. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 2637. Gà què ăn quẩn cối xay
 2638. Gà tơ xào với mướp già
 2639. Gà về bới nát cỏ sân
 2640. Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền
 2641. Gái chính chuyên lấy được chín chồng
 2642. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 2643. Gái đâu có gái lạ đời
 2644. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 2645. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 2646. Gái đừng hay đến nhà trai
 2647. Gái đương xuân đi chợ hạ
 2648. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 2649. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 2650. Gái mà chi, trai mà chi
 2651. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 2652. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 2653. Gái này là gái chả vừa
 2654. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 2655. Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan
 2656. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
 2657. Gái phải lòng trai đem của về nhà
 2658. Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt
 2659. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 2660. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 2661. Gái tơ mà lấy chồng già
 2662. Gái trai cất giọng đêm hè
 2663. Gái trai xầm xì trò trè như cu đôi
 2664. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 2665. Gan khô ruột thắt chín từng
 2666. Gan vàng chẳng cắt mà đau
 2667. Gánh cực mà đổ lên non
 2668. Gánh cực mà đổ nên non
 2669. Gánh nặng mà đi đường vòng
 2670. Gạo chợ một tiền mười thưng
 2671. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 2672. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 2673. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 2674. Gàu lành ai nỡ trét chai
 2675. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 2676. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 2677. Gặp anh đáng lẽ không chào
 2678. Gặp anh đây em hỏi giao hoà
 2679. Gặp anh em đố mấy lời
 2680. Gặp anh em nở nụ cười
 2681. Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào
 2682. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 2683. Gặp anh hỏi thiệt đôi lời
 2684. Gặp anh không ăn cũng no
 2685. Gặp anh không nỡ phân trần
 2686. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 2687. Gặp chàng giữa hội đò đông
 2688. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 2689. Gặp đây anh hỏi thực nàng (I)
 2690. Gặp đây anh hỏi thực nàng (II)
 2691. Gặp đây anh nắm cổ tay (I)
 2692. Gặp đây anh nắm cổ tay (II)
 2693. Gặp đây anh nói anh thương
 2694. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 2695. Gặp đây ăn một miếng trầu (II)
 2696. Gặp đây em xơi miếng trầu
 2697. Gặp đây hỏi khách má đào
 2698. Gặp đây thiếp giã ơn chàng
 2699. Gặp em anh hỏi câu này
 2700. Gặp em ăn một miếng trầu
 2701. Gặp em giữa chốn đò đưa
 2702. Gặp em giữa chốn vườn đào
 2703. Gặp em giữa ngã ba đàng
 2704. Gặp em như cá gặp mồi
 2705. Gặp em thì gặp cho lâu
 2706. Gặp lúc trăng thanh gió mát (I)
 2707. Gặp lúc trăng thanh gió mát (II)
 2708. Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ
 2709. Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào
 2710. Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn
 2711. Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào
 2712. Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ
 2713. Gặp mình giữa đám ruộng vuông
 2714. Gặp mình ta đố chuyện vui
 2715. Gặp nàng anh nắm cổ tay
 2716. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 2717. Gặp nhau chỉ có một lần
 2718. Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
 2719. Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng
 2720. Gặp nhau đây khôn hỏi lỡ chào
 2721. Gặp nhau đây là ngãi đá vàng
 2722. Gặp nhau giữa bãi cát dài
 2723. Gặp nhau giữa cánh đồng này
 2724. Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
 2725. Gặp nhau giữa quãng đường này
 2726. Gặp nhau khó hỏi lỡ trông
 2727. Gặp nhau một chút nên duyên
 2728. Gặp nhau ở ngã ba Sình
 2729. Gặp nhau trao tặng khăn tay
 2730. Gặp nhau từ bến Đại Đồng
 2731. Gặp nhau từ bến Phú Nhi
 2732. Gặp tôi không hỏi không chào
 2733. Gặt rồi đống rạ chơ vơ
 2734. Gẫm mình chưa mấy xuân thu
 2735. Gẫm trong thế sự nực cười
 2736. Gần chùa chẳng được ăn xôi
 2737. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
 2738. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 2739. Gần gương gần lược năng soi
 2740. Gần nhà mà chẳng sang chơi
 2741. Gần nhà mà xa cửa ngõ
 2742. Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm
 2743. Gần nhà, xa ngõ
 2744. Gần sông cội mới ngã kề
 2745. Gần thì chẳng hợp duyên cho
 2746. Gần thì rầy viếng mai thăm
 2747. Gần xa nao nức tưng bừng
 2748. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 2749. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 2750. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (I)
 2751. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (II)
 2752. Ghe anh lui về Gia Định, em thọ bịnh đau liền
 2753. Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo
 2754. Ghe anh nhỏ mũi trảng lườn
 2755. Ghe anh trở bến cắm sào
 2756. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 2757. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 2758. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 2759. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 2760. Ghe lui còn để dấu dằm
 2761. Ghe lui khỏi bến còn dầm
 2762. Ghe lui thì bạn nhổ sào
 2763. Ghé vô thăm chút mẹ già
 2764. Ghét trai nấu cháo vịt le
 2765. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 2766. Gia bần trí tuệ không bần
 2767. Giã chàng cho thiếp hồi hương
 2768. Giả đi thăm lúa ngoài đồng
 2769. Giả đò bắt ốc hái rau
 2770. Giả đò bị gậy đi xin
 2771. Giả đò buôn kén bán tơ
 2772. Giả đò mua khế bán chanh
 2773. Giả đò neo chiếc thuyền tình
 2774. Giả đò xin một miếng trầu
 2775. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 2776. Giã nay rồi lại giã mai
 2777. Già nhưng già dẻo già dai
 2778. Giã ơn ai có cây dừa
 2779. Giã ơn canh cải nấu gừng
 2780. Giã ơn em anh lui kịp nước
 2781. Giã ơn ông núi bà non
 2782. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 2783. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 2784. Già thời bế cháu bồng con
 2785. Già thời bế cháu đỡ con
 2786. Giả tỉnh say dò lòng thục nữ
 2787. Giàn hoa bể cạn nước đầy
 2788. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 2789. Giang san đưa chàng xuống vịnh
 2790. Giang san gánh vác một mình
 2791. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 2792. Giang sơn một gánh cất ngồi
 2793. Giang sơn một gánh chất đầy
 2794. Giang sơn một gánh cheo leo
 2795. Giang sơn phó mặc hàng mâm
 2796. Giang sơn thiếp gánh một mình
 2797. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 2798. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 2799. Giao ngôn dầu đá nát vàng phai
 2800. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 2801. Giàu anh trong trứng giàu ra
 2802. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 2803. Giàu bên cửa ngõ không màng
 2804. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
 2805. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 2806. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
 2807. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 2808. Giàu đâu mà đến tay ta
 2809. Giàu nghèo em chẳng luận chi
 2810. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
 2811. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 2812. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 2813. Giàu người ta chẳng có tham
 2814. Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
 2815. Giàu như ai thì tôi không biết
 2816. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 2817. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 2818. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 2819. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 2820. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 2821. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 2822. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 2823. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 2824. Giàu sang lắm kẻ đón chào
 2825. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 2826. Giàu sang phi nghĩa không màng
 2827. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 2828. Giàu thì dãi vải tháng ba
 2829. Giàu thì nói một khôn mười
 2830. Giàu thì thịt cá cơm canh
 2831. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 2832. Giàu từ trong trứng giàu ra
 2833. Giày ban bóng loáng nuột nà
 2834. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 2835. Giăng cung mà bắn con chim huỳnh
 2836. Giăng tay đón bạn truông mây
 2837. Giấc hoè giấc quế êm êm
 2838. Giậm chân ba tiếng kêu trời
 2839. Giậm chân đấm ngực kêu trời
 2840. Giậm chân xuống đất cái bon
 2841. Giận chồng mà chẳng bế con
 2842. Giận chồng xách gói ra đi
 2843. Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng
 2844. Giận mà nói lại cho hay
 2845. Giận mình cắp nón ra đi
 2846. Giận thì nói vậy cho hoài
 2847. Giận trời xé váy ăn ai
 2848. Giấu đầu lại hở cánh tay
 2849. Giẻ cùi tốt mã dài đuôi
 2850. Gieo cải cấy cần
 2851. Gieo mình vào chốn sập vàng
 2852. Giẹp như đầu cá chai
 2853. Giêng hai là gió chia vui
 2854. Giếng khơi gàu múc lưng chừng
 2855. Giếng làng em vừa trong vừa mát
 2856. Giếng này là giếng cựu trào
 2857. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 2858. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 2859. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 2860. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 2861. Giếng sâu lấp lại sao đầy
 2862. Giếng sâu thì phải thừng dài
 2863. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 2864. Gió bay cầu thấp cầu cao
 2865. Gió bên đông, động bên tây
 2866. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
 2867. Gió chiều thổi héo ngọn dừa
 2868. Gió day thì mặc gió day
 2869. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 2870. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
 2871. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
 2872. Gió đâu thổi mát sau lưng
 2873. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
 2874. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu
 2875. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 2876. Gió đông nam một dải đồng điền
 2877. Gió đông nồm chiều hôm thổi lại
 2878. Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
 2879. Gió đưa bông lách bông lau
 2880. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 2881. Gió đưa bụi chuối sau hè (II)
 2882. Gió đưa bụi chuối sau hè (III)
 2883. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
 2884. Gió đưa bụi chuối te tàu
 2885. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 2886. Gió đưa bụi mía lùm tum
 2887. Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
 2888. Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
 2889. Gió đưa cành bưởi cành bòng
 2890. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 2891. Gió đưa cành liễu quằn hiêu
 2892. Gió đưa cành mận, gió lận cành đào
 2893. Gió đưa cành trúc la đà (I)
 2894. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 2895. Gió đưa cây cải về trời
 2896. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
 2897. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (II)
 2898. Gió đưa cây cửu lý hương (I)
 2899. Gió đưa cây cửu lý hương (II)
 2900. Gió đưa cây sậy nằm dài
 2901. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 2902. Gió đưa cột phướn hao dầu
 2903. Gió đưa diều gió hội mây
 2904. Gió đưa duyên tới gác Đằng
 2905. Gió đưa đỏng đảnh lá me
 2906. Gió đưa gió đẩy bông trang (I)
 2907. Gió đưa gió đẩy bông trang (II)
 2908. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 2909. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
 2910. Gió đưa lá chuối te tàu
 2911. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 2912. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 2913. Gió đưa lắt lẻo cột đình
 2914. Gió đưa liễu yếu mai cằn
 2915. Gió đưa mười tám lá me
 2916. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 2917. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 2918. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
 2919. Gió đưa ổ dột ton ton
 2920. Gió đưa ông đội về kinh
 2921. Gió đưa ông đội về Tàu
 2922. Gió đưa tàu chuối tan tành
 2923. Gió đưa tàu lá tan tành
 2924. Gió đưa thuyền gỗ qua sông
 2925. Gió đưa tờ giấy lên mây
 2926. Gió đưa trái mít qua rào
 2927. Gió đưa trái mướp toòng teng
 2928. Gió đưa trăng con muỗi mòng xao xuyến
 2929. Gió đưa trăng là trăng đưa gió
 2930. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 2931. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
 2932. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
 2933. Gió đưa tùng bá xiêu liên
 2934. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 2935. Gió giục đưa duôn, lan hường từ nhuỵ
 2936. Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng
 2937. Gió hiu hiu chiều ruột thắt
 2938. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 2939. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 2940. Gió lên rồi căng buồm cho sướng
 2941. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
 2942. Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế
 2943. Gió mùa thu mây mù trăng tối
 2944. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
 2945. Gió mưa xào xạc lá xoài
 2946. Gió nam hây hẩy chiều hôm
 2947. Gió nam non thổi lòn hang chuột
 2948. Gió nam non thổi lòn hang dế
 2949. Gió nam thổi kiệt đêm trường
 2950. Gió nam thổi lạnh phòng hương
 2951. Gió nam thổi xuống lò vôi
 2952. Gió nồm là gió nồm nam
 2953. Gió sao gió mát sau lưng
 2954. Gió sao gió mát trên đầu
 2955. Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng
 2956. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
 2957. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
 2958. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
 2959. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
 2960. Gió từ hốc đá gió ra
 2961. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 2962. Gió vàng hiu hắt năm canh
 2963. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 2964. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 2965. Giở sách ra lệ sa ướt sách
 2966. Giơ tay anh hứng sương trời
 2967. Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ
 2968. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 2969. Giơ tay trao miếng trầu cau
 2970. Giơ tay vít ngọn tre còng
 2971. Giở xem một chuyện phong tình
 2972. Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ
 2973. Giúp nhau khi đói mới hay
 2974. Giữ mình lại giữ cho người
 2975. Giữ sào mà đợi nước lên
 2976. Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác
 2977. Giữa đường đứt gánh tương tư
 2978. Giữa làng có cây đa xanh
 2979. Giữa làng có một cây đa
 2980. Giữa ngày mùng tám tháng tư
 2981. Giữa trời cây cả bóng cao
 2982. Giương cung mà bắn con cò
 2983. Giương cung sắp bắn phượng hoàng
 2984. Giường dọc mà trải chiếu ngang (I)
 2985. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
 2986. Giường lèo mà trải chiếu mây
 2987. Giường này ai trải chiếu đây?
 2988. Giường rộng thì ghé lưng vào
 2989. Gọi đò chẳng thấy đò sang
 2990. Gọi là chút nghĩa trầu vàng
 2991. Gỗ kiền anh để đóng cày
 2992. Gỗ trắc đem lót ván cầu
 2993. Gối chăn gối chiếu chẳng êm
 2994. Gối luôn chẳng đặng giao đầu
 2995. Gối luôn một gối đôi đầu
 2996. Gối rơm theo phận gối rơm
 2997. Gởi anh quạt tỉnh quạt tình
 2998. Gởi lời thăm huệ viếng lan
 2999. Gởi thơ chắc chắn chi thơ
 3000. Gởi thơ em lậu bạn cười
 3001. Gởi thơ một bức
 3002. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
 3003. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
 3004. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
 3005. Gươm linh sút cán còn trành
 3006. Gươm linh treo trước bàn ông
 3007. Gươm vàng cắt đám cỏ hôi
 3008. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 3009. Gương không có thuỷ gương mờ (I)
 3010. Gương không có thuỷ gương mờ (II)
 3011. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
 3012. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 3013. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 3014. Gương vỡ gương lại lành
 3015. Gương vỡ thì gương lại lành
 3016. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 3017. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 3018. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 3019. Hà Nội như động tiên sa
 3020. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 3021. Hạc dời là xế non tùng
 3022. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 3023. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 3024. Hai bên đứng lại hai hàng
 3025. Hai bên hai chiếc thuyền kề
 3026. Hai bên hai dãy hàng hương
 3027. Hai bên hai dãy hàng trầm
 3028. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 3029. Hai bên tranh lấy quả cầu
 3030. Hai bên, bên liễu bên đào
 3031. Hai chân leo đá đã mòn
 3032. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 3033. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
 3034. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
 3035. Hai đứa mình một lòng một bụng
 3036. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
 3037. Hai đứa mình xứng gái xứng trai
 3038. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
 3039. Hai hàng nước mắt rưng rưng
 3040. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
 3041. Hai má nàng trắng phau phau
 3042. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 3043. Hai nách những lông xồm xồm
 3044. Hai ngang ba phết
 3045. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 3046. Hải Phòng là chốn hữu tình
 3047. Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền
 3048. Hai ta đà cân đôi vừa lứa
 3049. Hai ta đã đẹp đôi rồi
 3050. Hai ta đã lỗi lời thề
 3051. Hai ta đã trót nặng tình
 3052. Hai ta đang nhớ đang thương
 3053. Hai ta đứng lại bưa ngang
 3054. Hai ta gá nghĩa ngoài đồng
 3055. Hai ta hái củi một rừng
 3056. Hai ta làm bạn thong dong
 3057. Hai ta như áo mới may
 3058. Hai ta như cặp chim quyên
 3059. Hai ta như chỉ lộn vòng
 3060. Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều
 3061. Hai ta như rượu với nem
 3062. Hai ta như sợi dây dài
 3063. Hai ta như trái đậu quyên
 3064. Hai ta sang một chuyến đò
 3065. Hai ta thề thốt giữa đàng
 3066. Hai ta thương chắc mần ri
 3067. Hai ta uống nước một bàu
 3068. Hai tay bụm cát đắp mồ
 3069. Hai tay bụm gạo vào nừng
 3070. Hai tay bưng cái rổ may
 3071. Hai tay bưng chén rượu đào
 3072. Hai tay bưng đọi chè Tàu
 3073. Hai tay cầm bốn tao nôi
 3074. Hai tay cầm bốn trái dưa
 3075. Hai tay cầm hai quả hồng
 3076. Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
 3077. Hai tay cầm tám gươm vàng
 3078. Hai tay che lấy mặt trời
 3079. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 3080. Hai tay ôm bản đàn kìm
 3081. Hai tay ôm bốn quả bòng
 3082. Hai tay ôm lấy ngang lưng
 3083. Hai tay ôm trái bưởi non
 3084. Hai trái ổ qua đặt trên bàn hạnh
 3085. Hai vai gánh nặng trìu trìu
 3086. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 3087. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 3088. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 3089. Ham chơi đờn thú năm dây
 3090. Ham giàu mà lấy đứa ngu
 3091. Hang hùm ai dám mó tay
 3092. Hang mai anh cũng muốn lòn
 3093. Hang sâu núi hiểm như vầy
 3094. Hàng vạn người chết vì Tây
 3095. Hàng xóm để chở một ngày
 3096. Hát bai, hai bát không no
 3097. Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng
 3098. Hát cho chó cắn bò kêu
 3099. Hát cho chó cắn bò lồng
 3100. Hát cho lở đất long trời
 3101. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 3102. Hát đàn cho rạng đông ra
 3103. Hát đàn nam nữ đua xuân
 3104. Hát lên ta nhởi ta chơi
 3105. Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng
 3106. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 3107. Hát thanh đây hát với cùng
 3108. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
 3109. Hạt tiêu nó bé nó cay
 3110. Hãy cho bền chí câu cua
 3111. Hãy còn bán tín bán nghi
 3112. Hãy còn bền chí câu cua
 3113. Hay gì sãi vãi ở chùa
 3114. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 3115. Hay làm mà chẳng hay lo
 3116. Hay nôm gặp bạn hôm nay
 3117. Hay quần, hay áo, hay hơi
 3118. Hãy xem thuở trước đời đời
 3119. Hãy xin bớt giận làm lành
 3120. Hay xóc đĩa ông mời về
 3121. Hăn chừ cho nếp hoe vàng
 3122. Hằng ngày kinh sử dùi mài
 3123. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
 3124. Hèn mà làm bạn với sang
 3125. Hẹn với nước non
 3126. Hễ mà hoa quả được mùa
 3127. Hễ muốn ra con người tử tế
 3128. Hết gạo thì có Đồng Nai
 3129. Hết lời cặn kẽ chí tình
 3130. Hiếm hoi con gái đầu lòng
 3131. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 3132. Hiu hiu gió thổi đầu non
 3133. Hò chơi bên gái bên trai
 3134. Hò chơi hồ rộng hoa rơi
 3135. Họ giàu họ nghinh hôn giá thú
 3136. Hò lên hai mái cho sòng
 3137. Hoa bụt mọc trước cửa chùa
 3138. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 3139. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
 3140. Hoa đào héo nhuỵ anh thương
 3141. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
 3142. Hoa hồng sắp hái đến tay
 3143. Hoa hồng trông thật mĩ miều
 3144. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 3145. Hoa kia tươi tốt rườm rà
 3146. Hoa lục bình trôi riu ríu
 3147. Hoa lý là chị hoa lài
 3148. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 3149. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 3150. Hoa lý nghìn dặm thơm xa
 3151. Hoạ may thiếp bén duyên chàng
 3152. Hoạ phước nan lượng
 3153. Hoa sen hoa khéo giữ màu
 3154. Hoa sen lai láng giữa hồ
 3155. Hoa sen mọc bãi cát lầm
 3156. Hoa sói mà gói xương sông
 3157. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
 3158. Hoa tàn hoa héo không tươi
 3159. Hoa tàn mà lại gặp sương
 3160. Hoa tàn vì bởi mất sương
 3161. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 3162. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 3163. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 3164. Hoa thơm giắt để mái hiên
 3165. Hoa thơm hoa ở trên cây
 3166. Hoa thơm lan cả vườn hồng
 3167. Hoa thơm mất nhị đi rồi (I)
 3168. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
 3169. Hoa thơm mất nhị đi rồi (III)
 3170. Hoa thơm nở vắng trên đèo
 3171. Hoa thơm ong bướm đang mê
 3172. Hoa thơm ở chốn lầu cao
 3173. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng
 3174. Hoa thơm thơm lửng thơm lừng
 3175. Hoa thơm trồng dựa cành rào
 3176. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 3177. Hoa tươi trong độ gió đông
 3178. Hoa xàu vì bởi mất sương
 3179. Hoa xuân có chủ ngăn rào
 3180. Hoài hơi mà đấm bị bông
 3181. Hoài hơi mà thổi bị bông
 3182. Hoài hơi ta nói với mày
 3183. Hoài lời mà nói với trâu
 3184. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 3185. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 3186. Hoài mồm ăn quả quít khô
 3187. Hoài phân mà đổ ruộng người
 3188. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 3189. Hoài thân lấy chú thợ khay
 3190. Hoài tiên cho cú nó vò
 3191. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 3192. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 3193. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 3194. Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly
 3195. Hoàng Cương ăn ít đã no
 3196. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 3197. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 3198. Học đòi ăn ớt với gừng
 3199. Học hành ba chữ lem nhem
 3200. Học hành chữ nghĩa chi mi
 3201. Học hành thì ích vào thân
 3202. Học thầy chữ lại trả thầy
 3203. Học trò ăn vụng càng cua
 3204. Học trò đèn sách hôm mai
 3205. Học trò đi học đã về
 3206. Học trò học trỏ học trò
 3207. Học trò thò lò mũi xanh
 3208. Học trò trong Quảng ra thi
 3209. Hỏi anh cây quế mấy chồi
 3210. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 3211. Hỏi anh chú bác những ai
 3212. Hỏi anh hà tính hà danh
 3213. Hỏi anh răng rứa mà buồn
 3214. Hỏi anh răng rứa mà sầu
 3215. Hỏi anh tên họ những chi
 3216. Hỏi anh thề thốt với ai
 3217. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 3218. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 3219. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 3220. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 3221. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng
 3222. Hỏi chàng khách lạ đường xa
 3223. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 3224. Hỏi chàng quê quán nơi nao
 3225. Hỏi cua cua nói có
 3226. Hỏi nàng đã có chồng chưa
 3227. Hỏi người chân đạp tay đưa
 3228. Hỏi người mặc áo thay vai
 3229. Hỏi rằng đi chết cho ai
 3230. Hỏi thăm anh ở đâu ta
 3231. Hỏi thăm chuyện vãn ai bày
 3232. Hỏi thăm đó mấy chị em
 3233. Hỏi thăm quê quán ở mô?
 3234. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 3235. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 3236. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
 3237. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 3238. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
 3239. Hòn đất mà biết nói năng
 3240. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 3241. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 3242. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 3243. Hồ Quảng, hồ thiềng
 3244. Hồ sầu lại gượng làm tươi
 3245. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 3246. Hồ trơn ngang nhỏ dệt đan
 3247. Hồ về chân lại đưa ngang
 3248. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 3249. Hồi hôm có bói ông thầy
 3250. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 3251. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
 3252. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
 3253. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
 3254. Hồi nào bạn bảo ta gần
 3255. Hội nào cho bằng hội này
 3256. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
 3257. Hồi nào em nói ưng anh
 3258. Hồi nào em nói với chàng
 3259. Hồi nào giã gạo hai lần
 3260. Hồi nào lấy em, anh nói với em
 3261. Hồi nào một gối kề lưng
 3262. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
 3263. Hội này anh bắc em đông
 3264. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 3265. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 3266. Hồi xưa ai biết ai đâu
 3267. Hôm ba mươi là ngày tháng chạp
 3268. Hôm nay gặp buổi êm trời
 3269. Hôm nay lan huệ sánh bày
 3270. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 3271. Hôm nay mười bốn mai rằm (II)
 3272. Hôm nay ở đất nhà người
 3273. Hôm này sum họp trúc mai
 3274. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
 3275. Hôm nay tìm trốn nhân duyên
 3276. Hôm nay tứ hải giao tình
 3277. Hôm nay vui vẻ thế này
 3278. Hôm qua anh đến chơi nhà
 3279. Hôm qua anh đi chợ giời
 3280. Hôm qua anh nằm nhà anh
 3281. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 3282. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 3283. Hôm qua đi trước nhà nường
 3284. Hôm qua em mất cành sòi
 3285. Hôm qua tát nước đầu đình
 3286. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
 3287. Hồn rằng hồn chẳng có cửa có nhà
 3288. Hồn rằng hồn chẳng được ăn gạo ăn cơm
 3289. Hồn rằng hồn thác ban ngày
 3290. Hồn tôi là hồn con cua
 3291. Hồng Hà nước đỏ như son
 3292. Hồng nhan ai kém ai đâu
 3293. Hồng nhan đó chín đây mười
 3294. Hồng nhan như bát nước chè
 3295. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 3296. Hột châu rớt xuống đĩa nghiên
 3297. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
 3298. Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ
 3299. Hỡi ai có nhớ chăng ai
 3300. Hỡi ai đi ngược về xuôi
 3301. Hỡi ai đi trước kia ơi
 3302. Hỡi ai vết chiếu rành rành
 3303. Hỡi anh áo trắng quần là
 3304. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 3305. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 3306. Hỡi anh áo trắng vân vân
 3307. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
 3308. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 3309. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 3310. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 3311. Hỡi anh đi đường cái quan (IV)
 3312. Hỡi anh đi ở trên bờ
 3313. Hỡi anh nón chóp quai dầu
 3314. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 3315. Hỡi chàng da trắng tóc dài
 3316. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 3317. Hỡi con vịt nước kia ơi
 3318. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 3319. Hỡi cô con gái bên bờ
 3320. Hỡi cô da đỏ má hồng
 3321. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 3322. Hỡi cô đi đường cái quan
 3323. Hỡi cô đội nón ba tầm
 3324. Hỡi cô đội nón quai thao
 3325. Hỡi cô đứng bên kia sông
 3326. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
 3327. Hỡi cô gánh nước chiều hôm
 3328. Hỡi cô gánh nước quang mây
 3329. Hỡi cô hát ống tối qua
 3330. Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng
 3331. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 3332. Hỡi cô má phấn môi son
 3333. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 3334. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
 3335. Hỡi cô mặc yếm cổ xây
 3336. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 3337. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
 3338. Hỡi cô tát nước quang mây
 3339. Hỡi cô thắt dải lưng xanh
 3340. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 3341. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 3342. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
 3343. Hỡi cô yếm thắm loà loà
 3344. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 3345. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 3346. Hỡi cô yếm trắng kia là
 3347. Hỡi cô yếm trắng loà loà (I)
 3348. Hỡi cô yếm trắng loà loà (II)
 3349. Hơi đâu mà giận người dưng
 3350. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 3351. Hỡi hời ông trời kia ơi
 3352. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 3353. Hỡi người bạn cũ quen ta
 3354. Hỡi người bạn cũ tri âm
 3355. Hỡi người đi cái ô đen
 3356. Hỡi người đi dép quai ngang
 3357. Hỡi người đi đường cái đê
 3358. Hỡi người đi ở bên bờ
 3359. Hỡi người kéo vải quay vành
 3360. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 3361. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 3362. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 3363. Hỡi người thục nữ kia ơi
 3364. Hỡi người tóc tốt xanh non
 3365. Hỡi người vác cuốc thăm đồng
 3366. Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
 3367. Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé
 3368. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 3369. Huê kia đua nở mùa xuân
 3370. Huê tàn bướm chẳng vãng lai
 3371. Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi
 3372. Hùm tha con lợn không sao
 3373. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 3374. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 3375. Huyện Nông cao nhất rừng Na
 3376. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 3377. Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý
 3378. Hừ la vui vẻ thế này
 3379. Hửng đông nhìn mặt cho tường
 3380. Hương trầm bay ngọn thơm xa
 3381. Hữu bằng tự viễn phương lai
 3382. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 3383. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 3384. Hữu khách, hữu khách nàng ơi
 3385. Hữu tình mà hoá vô tình
 3386. Kẻ về, người ở trông theo
 3387. Kể chi trời rét đồng sâu
 3388. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
 3389. Kể từ khi mới gặp nàng
 3390. Kể từ lính mộ ra đi
 3391. Kết phức đi đây duyên đó nợ
 3392. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 3393. Khen ai khéo đặt nên nghèo
 3394. Khéo thay công việc nhà quê
 3395. Khế với chanh một lòng chua xót
 3396. Khi anh mặt bủng da chì
 3397. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 3398. Khi con thương thầy mẹ không thương
 3399. Khi đầu thiếp tính đi về
 3400. Khi đi cửa Hội còn không
 3401. Khi đi thì bóng đang dài
 3402. Khi đi thì quế chưa trồng
 3403. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
 3404. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 3405. Khi giận thì rầy thì la
 3406. Khi say một chén cũng say
 3407. Khi vui non nước cùng vui
 3408. Khi vui thì vỗ tay vào
 3409. Khi xưa ai biết ai đâu
 3410. Khi xưa anh ở cùng ai
 3411. Khi xưa đằm thắm muôn phần
 3412. Khi xưa em ở ngoài biển, anh ở trốn lâm trung
 3413. Khi xưa em ở với mẹ với cha
 3414. Khi xưa một hẹn thì nên
 3415. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
 3416. Khó đi mẹ dắt con đi
 3417. Khó mà biết lẽ, biết lời
 3418. Khó nghèo củi núi, rau non
 3419. Khó nghèo đòn gánh liền vai
 3420. Khó nghèo xé vạt vá vai
 3421. Khó than, khó thở, khó phân trần
 3422. Khoan khoan buông áo em ra
 3423. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 3424. Khoan khoan chờ đợi em cùng
 3425. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 3426. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 3427. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
 3428. Khôn thì trong trí lượng ra
 3429. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 3430. Không cha có chú ai ơi
 3431. Không chồng mà chửa mới ngoan
 3432. Không chồng trông dọc, trông ngang
 3433. Không ham bịch lúa anh đầy
 3434. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
 3435. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
 3436. Không thiêng cũng thể bụt nhà
 3437. Không thương để thiếp lui ra
 3438. Không thương nỏ nói khi đầu
 3439. Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha
 3440. Không trơn mà trượt mới tài
 3441. Khúc sông bên lở, bên bồi
 3442. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
 3443. Khuyên anh đi học em vâng
 3444. Kiếp sau đừng hoá ra người
 3445. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 3446. Kinh đô cũng có người rồ
 3447. Lá này gọi lá xoan đào
 3448. Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
 3449. Lá thắm đã trôi về bến khác
 3450. Lại đây anh hỏi cho rành
 3451. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 3452. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 3453. Làm dâu khó lắm em ơi
 3454. Làm gì những thói đưa đong
 3455. Làm người ăn tối lo mai
 3456. Làm người cho biết tiện tần
  1
 3457. Làm người mà chẳng biết suy
 3458. Làm người phải biết cương thường
 3459. Làm người suy chín xét xa
 3460. Làm người trước liệu hiếu thân
 3461. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
 3462. Làm thân con gái phải lo
 3463. Làm thì chẳng kém đàn ông
 3464. Làm trai chí ở cho bền
 3465. Làm trai cho chí nên trai
 3466. Làm trai cho đáng nên trai (I)
 3467. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 3468. Làm trai cho đáng sức trai
 3469. Làm trai đi biển, đi sông
 3470. Làm trai giữ trọn ba giềng
 3471. Làm trai học sảy, học sàng
 3472. Làm trai lấy được vợ hiền
 3473. Làm trai nết đủ trăm đường
 3474. Làm trai quyết chí tang bồng
 3475. Làm trai quyết chí tu thân
 3476. Làm trai rửa bát, quét nhà
 3477. Làng ta phong cảnh hữu tình
 3478. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 3479. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 3480. Lao xao gà gáy rạng ngày
 3481. Lạy trời cho cả gió lên
 3482. Lăm le muốn nhảy qua mương
 3483. Lẳng lơ cho rách yếm ra
 3484. Lẳng lơ cũng một anh chồng
 3485. Lắng nghe nàng nói cũng xinh
 3486. Lắng nghe nàng nói như màu
 3487. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
 3488. Lầm than cực khổ thế này
 3489. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 3490. Lấy anh anh sắm sửa cho
 3491. Lấy anh ăn cháo hột đào
 3492. Lấy anh thì sướng hơn vua
 3493. Lấy chi đền ngãi mẹ chừ
 3494. Lấy chi trả thảo cho cha
 3495. Lấy chồng ăn những của chồng
 3496. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
 3497. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
 3498. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
 3499. Lấy chồng thì phải theo chồng
 3500. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 3501. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 3502. Lấy chồng từ thuở mười ba
 3503. Lấy chồng từ thuở mười lăm
 3504. Lấy nhau cho trọn đạo trời
 3505. Lậy trời mưa xuống
 3506. Lên chùa thấy Phật muốn tu
 3507. Lên non cho biết non cao
 3508. Lên non đón gió lấy trầm
 3509. Lên non mới biết non cao (I)
 3510. Lên non mới biết non cao (II)
 3511. Lên non thiếp cũng lên theo
 3512. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
 3513. Lênh đênh chiếc giã giữa vời
 3514. Lênh đênh một chiếc thuyền tình
 3515. Lênh đênh nửa nước nửa dầu
 3516. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 3517. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
 3518. Liệu bề thương được thì thương
 3519. Lính vua, lính chúa, lính làng
 3520. Lòng em đã quyết thi hành
 3521. Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
 3522. Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
 3523. Lòng ta ta đã chắc rồi
 3524. Lòng vả cũng như lòng sung
 3525. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  1
 3526. Lỗi lầm vì cá trích ve
 3527. Lỡ lầm vào đất cao su
 3528. Lời nói chẳng mất tiền mua
 3529. Lúa chiêm đứng nép đầu bờ
 3530. Lúa mùa thì cấy cho sâu
 3531. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 3532. Lúc khó thì chẳng ai màng
 3533. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
 3534. Lụt nguồn trôi trái lòn bon
 3535. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 3536. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 3537. Lược tình em chải trên đầu
 3538. Lưỡi câu anh đã uốn vừa
 3539. Lươn ngắn lại chê trạch dài
 3540. Mạ chiêm ba tháng không già
 3541. Mạ non mà cấy đất liền
 3542. Má ơi con má hư rồi
 3543. Má ơi đừng đánh con đau
 3544. Má ơi đừng gả con xa
 3545. Mạ úa cây lúa chóng xanh
 3546. Mài dừa đạp cám cho nhanh
 3547. May, không chút nữa em lầm
 3548. Mặc ai một dạ đôi lòng
 3549. Mặc cho ong bướm rộn ràng
 3550. Mặc dầu cha đánh mẹ treo
 3551. Mắm ngon chấm cá liệt
 3552. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 3553. Mặt trời đã xế ngang đầu
 3554. Mặt trời đã xế về tây
 3555. Mặt trời tang tảng rạng đông
 3556. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 3557. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 3558. Mây bay xao xác gặp rồng
 3559. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
 3560. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 3561. Mấy khi nam nữ đua đờn
 3562. Mấy lâu cách trở giang biên
 3563. Mấy lời em nói, anh hong khói để bền
 3564. Mấy năm trời qua tưởng xa em
 3565. Mẹ anh năm lọc, bảy lừa
 3566. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
 3567. Mẹ cha công đức sinh thành
 3568. Mẹ cha là biển là trời
 3569. Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
 3570. Mẹ em cấm đoán em chi
 3571. Mẹ em khéo đẻ em ra (I)
 3572. Mẹ em khéo đẻ em ra (II)
 3573. Mẹ em muốn ăn cá thu
 3574. Mẹ em tham con lợn béo mùi
 3575. Mẹ em tham gạo, tham gà
 3576. Mẹ em tham thúng xôi rền
 3577. Mẹ em tham việc tiếc công
 3578. Mẹ em thấy của thời tham
 3579. Mẹ già chặt đũa từ em
 3580. Mẹ già đầu bạc như tơ
 3581. Mẹ già hết gạo treo niêu
 3582. Mẹ già là mẹ già chung
 3583. Mẹ già muốn ăn cá thu
 3584. Mẹ già như chuối ba hương
  2
 3585. Mẹ già như quả đò ho
 3586. Mẹ già ở chốn lều tranh (I)
 3587. Mẹ già ở chốn lều tranh (II)
 3588. Mẹ già ở tấm lều tranh
 3589. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
 3590. Mẹ mong gả thiếp về vườn (I)
 3591. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
 3592. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
 3593. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
 3594. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
 3595. Mẹ ơi trái bí còn non
 3596. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
 3597. Mẹ ơi, từ mấy tháng nay
 3598. Mèo hoang lại gặp mèo hoang
 3599. Mèo tha miếng thịt xôn xao
 3600. Mía càng già càng tốt, mía càng đốt càng ngon
 3601. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 3602. Miếng trầu là miếng trầu cay
 3603. Mình buồn tôi dễ chẳng buồn
 3604. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 3605. Mình đừng đặng cá quên nơm
 3606. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 3607. Mình em như cá giữa rào
 3608. Mình em như cá hoá long
 3609. Mình em như cây thầu dầu
 3610. Mình em như con cá giữa vời
 3611. Mình em như con cá trong thùng
 3612. Mình hoà cha mẹ không hoà
 3613. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 3614. Mình nói với ta mình hãy còn son
 3615. Mình ơi có nhớ ta chăng
 3616. Mình ơi ta hỏi thực mình
 3617. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
 3618. Mình rằng mình chỉ lấy ta
 3619. Mình rằng mình quyết lấy ta
 3620. Mình thương cha mẹ không thương
 3621. Mình về có nhớ ta chăng
 3622. Mình về đường ấy thì xa
 3623. Mình về mình bỏ ta đây
 3624. Mình về mình có nhớ chăng
  1
 3625. Mình về sao được mà về
 3626. Mình về ta chẳng cho về
 3627. Mình về tôi cũng đi theo
 3628. Mong sao anh biến ra tằm
 3629. Mồ cha con bướm khôn ngoan
 3630. Mồ côi cha đốn cây bần
 3631. Mồ hôi gió đượm
 3632. Môi dầy ăn vụng đã xong
 3633. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời
 3634. Mồng bốn cá đi ăn thề
 3635. Mồng tám tháng tám không mưa
 3636. Một cành tre, năm bảy cành tre
 3637. Một cây làm chẳng nên non
 3638. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 3639. Một chàng hai thiếp khó phân
 3640. Một duyên hai nợ ba tình
 3641. Một đàn cò trắng bay quanh
 3642. Một đêm quân tử nằm kề
 3643. Một đời được mấy anh hùng
 3644. Một đời gánh nắng, gánh mưa
 3645. Một lo con nít trắng răng
 3646. Một lo đứng cửa trông ra
 3647. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 3648. Một lòng kết tóc xe tơ
 3649. Một lời thề không duyên thì nợ
 3650. Một ly nhâm nhi tình bạn
 3651. Một mâm có mấy đĩa ngon
 3652. Một mẹ nuôi được mười con
 3653. Một miếng trầu năm ba lời dặn
 3654. Một mình lo bảy, lo ba
 3655. Một mình luống chịu một mình
 3656. Một mình thiếp giữ lời thề
 3657. Một mình vừa chẻ, vừa đan
 3658. Một năm chia mười hai kỳ
 3659. Một ngày ba bận trèo đèo
 3660. Một ngày ba bữa cơm đèn
 3661. Một ngày mấy lượt trèo non
 3662. Một ngày ở với người khôn
 3663. Một nghiên năm bảy bút giao kề
 3664. Một nhà sinh đặng ba vua
 3665. Một nong tằm bằng năm nong kén
 3666. Một quan tiền tốt mang đi
 3667. Một sông dễ bắc mấy cầu
 3668. Một tay gõ mõ, gõ chuông
 3669. Một tay hai trái khó bưng
 3670. Một thuyền, một bến, một dây
 3671. Một thương tóc bỏ đuôi gà
 3672. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 3673. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
 3674. Mới hay của trọng hơn người
 3675. Mù u nhỏ rễ ăn bàn
 3676. Mua cá thì phải xem mang
 3677. Mua cau chọn những buồng sai
 3678. Mùa đông môi xám như chì
 3679. Mùa xuân nói với mùa thu
 3680. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 3681. Muối ba năm muối đang còn mặn
 3682. Muốn ăn cá bống kho gừng
 3683. Muốn ăn cơm trắng cá kho
 3684. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 3685. Muốn ăn đậu phụ, tương Tàu
 3686. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 3687. Muốn cho biển hẹp như ao
 3688. Muốn cho mau lớn mà chơi
 3689. Muốn cho no vợ đủ chồng
 3690. Muốn cho sông cạn đất liền
 3691. Muốn may thì phải có kim
 3692. Muốn no thì phải chăm làm
 3693. Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
 3694. Muốn sang thì bắc cầu kiều
 3695. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 3696. Mưa rơi gió tạt vô thành
 3697. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
 3698. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 3699. Mưa từ trong núi mưa ra
 3700. Mưa xuân lác đác vườn đào
 3701. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 3702. Mười giờ cửa bể, cô nàng
 3703. Mười giờ ông chánh về Tây
 3704. Nam mô đức Phật Quan Âm
 3705. Nàng đứng ở đó mà chi
 3706. Nàng ơi anh quyết với mình
 3707. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 3708. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
 3709. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
 3710. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 3711. Nay mai anh lại sang Tây
 3712. Nay mừng những kẻ nông phu
 3713. Năm canh sáu khắc còn dư
 3714. Nằm đêm nghĩ lại trách thầm
 3715. Năm quan tiền tốt bó mo
 3716. Nắm tay em lại hỏi tay
 3717. Năm Thìn trời bão thình lình
 3718. Năm voi anh đúc năm chuông
 3719. Nắng đâu nắng mãi thế này
 3720. Nắng lên cho héo lá lan
 3721. Năng mưa thì giếng năng đầy
 3722. Năng mưa thì tốt lúa vườn
 3723. Nâng niu cho đáng nâng niu
 3724. Nên ra tay kiếm tay cờ
 3725. Nên ra trên kính dưới nhường
 3726. Nếu anh có dạ thương em
 3727. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
 3728. Ngại vì một nỗi xa đàng
 3729. Ngán thay sửa dép vườn dưa
 3730. Ngang lưng thì thắt bao vàng
 3731. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
 3732. Ngày đêm em may vá kiếm tiền
 3733. Ngày đi trúc chửa mọc măng
 3734. Ngày nào anh bủng anh beo
 3735. Ngày nào em bé cỏn con
 3736. Ngày nào trời nắng chang chang
 3737. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 3738. Ngày ngày em đứng em trông
 3739. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm
 3740. Ngày ngày ra đứng bờ ao
 3741. Ngày ngày ra đứng mà trông
 3742. Ngày xem núi cao xanh ngát
 3743. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 3744. Ngắn tay với chẳng tới kèo
 3745. Ngậm ngùi chả dám nói ra
 3746. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
 3747. Nghe tin anh buôn bán tài tình
 3748. Nghe tin anh có vợ rồi
 3749. Nghe tin anh hay hát hay hò
 3750. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
 3751. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 3752. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
 3753. Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp
 3754. Nghỉ việc không gạo bỏ nồi
 3755. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
 3756. Nghĩa non sông há dễ thờ ơ
 3757. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 3758. Nghiêng tai hỏi nhỏ phật đồng
 3759. Ngó hoài ra tận biển Đông
 3760. Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
 3761. Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
 3762. Ngó lên dàng dạng da trời
 3763. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 3764. Ngó lên ngó xuống thì vui
 3765. Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
 3766. Ngó lên trời thấy một đám mây bạch
 3767. Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện
 3768. Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
 3769. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 3770. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
 3771. Ngó ra ngoài biển mù mù (II)
 3772. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
 3773. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 3774. Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
 3775. Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
 3776. Ngọn lau lên khỏi bờ
 3777. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
 3778. Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện
 3779. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 3780. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 3781. Ngồi buồn đốt một đống rơm
 3782. Ngồi buồn giở sách ra coi
 3783. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 3784. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
 3785. Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha
 3786. Ngồi buồn trách mẹ trách cha
 3787. Ngồi buồn xe chỉ uốn câu
 3788. Ngồi rồi chăn chiếu trải êm
 3789. Ngồi rồi may túi đựng trời
 3790. Ngồi trên hòn đá buông câu
 3791. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 3792. Nguồn ân bể ái hẹn hò
 3793. Nguồn cơn tôi biết thế này
 3794. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
 3795. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 3796. Người đời khác nữa là hoa
 3797. Người đời như cánh phù du
 3798. Người gian thì sợ người ngay
 3799. Người khôn ăn miếng thịt gà
 3800. Người làm ruộng, kẻ làm thuê
 3801. Người ngoan lên bãi hái chè
 3802. Người như huê nở trên cành
 3803. Người sao kẻ quạt, người hầu
 3804. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 3805. Người sao một hẹn thì nên
 3806. Người ta bán vạn buôn ngàn
 3807. Người ta câu bể, câu sông
 3808. Người ta chọn cá nấu canh
 3809. Người ta đi cấy lấy công (I)
  1
 3810. Người ta đi cấy lấy công (II)
 3811. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 3812. Người ta hữu tử hữu sanh
 3813. Người ta thích lấy nhiều chồng
 3814. Người trên ở chẳng chính ngôi
 3815. Người xấu duyên lặn vào trong
 3816. Người yêu ta để trên cơi
 3817. Nhà anh chỉ có một gian
 3818. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 3819. Nhà anh đã khó lại khăn
 3820. Nhà em có bụi trầu cay
 3821. Nhà em mả táng hàm rồng
 3822. Nhà em ở cạnh vườn đình
 3823. Nhà giàu nói một hay mười
 3824. Nhà mày lắm đất, lắm ao
 3825. Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
 3826. Nhà người có bụi chuối non
 3827. Nhà thương vô có, ra không
 3828. Nhà tôi có dãy vườn hoa
 3829. Nhà vua bắt lính đàn ông
 3830. Nhác trông tấm áo vá vai
 3831. Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương
 3832. Nhắn người ở tận chốn xa
 3833. Nhân bất tri nhi bất uẩn
 3834. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 3835. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 3836. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
 3837. Nhiều người một mặt hai lòng
 3838. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 3839. Nhìn nàng nước mắt thấm bâu
 3840. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 3841. Nhong nhong ngựa ông lại về
 3842. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 3843. Nhớ ai con mắt lim dim
 3844. Nhờ ai lên đến cung mây
 3845. Nhớ ai nhớ mãi thế này
 3846. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 3847. Nhớ ai như điếu thuốc lào
 3848. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
 3849. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
 3850. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 3851. Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
 3852. Nhớ em anh gửi chút tình
 3853. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
 3854. Nhớ khi anh nói anh thề
 3855. Nhớ khi gánh nặng anh chờ
 3856. Nhớ lời giao hẹn khi chiều
 3857. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 3858. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
 3859. Nhớ xưa đương thủa triều Hùng
 3860. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 3861. Những khi vai gánh tay đèo
 3862. Những là lên miếu xuống nghè
 3863. Những lời mình nói với ta
 3864. Những người chửi mẹ mắng cha
 3865. Những người con mắt lá răm
 3866. Những người đi biển làm nghề
 3867. Những người phinh phính mặt mo
 3868. Những người thắt đáy lưng ong
 3869. Nói chín thì nên làm mười
 3870. Nói lời thì giữ lấy lời
 3871. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 3872. Nói người phải ngẫm đến ta
 3873. Nói ra sợ chị em cười
 3874. Non cao cũng có đường trèo
 3875. Nòng nọc đứt đuôi
 3876. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 3877. Nơi nào chí quyết một nơi
 3878. Nơi thương cha mẹ biểu không
 3879. Núi cao chi lắm núi ơi
 3880. Núi kia ai đắp nên cao
 3881. Nuôi con cho được vuông tròn
 3882. Nuôi con mới biết sự tình
 3883. Nuôi con những tưởng về sau
 3884. Nuôi tằm cần phải có dâu
 3885. Nửa đêm trăng sáng mây cao
 3886. Nước chảy cho đá trôi nghiêng
 3887. Nước chảy đá vẫn chưa mòn
 3888. Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng
 3889. Nước chảy xuôi, thuyền anh trôi ngược
 3890. Nước đứng mà đựng chậu thau
 3891. Nước không chân sao rằng nước đứng
 3892. Nước lã mà vã nên hồ
 3893. Nước lên bè anh xuôi
 3894. Nước lên cho bóng lên theo
 3895. Nước lên con cá đối theo lên
 3896. Nước lên đầu cống chảy xuôi
 3897. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 3898. Nước lớn rồi lại nước ròng
 3899. Nước mắm ngon dầm con cá đối
 3900. Nước nguồn chảy xuống soi dâu
 3901. Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu
 3902. Nước non là nước non trời
 3903. Nước sông còn đỏ như vang
 3904. Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi
 3905. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
 3906. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
 3907. Nước sông pha lẫn nước đồng
 3908. Nước trong ai chẳng rửa chân
 3909. Nước trong cá lội thấy vi
 3910. Nước trong cá lội, thấy kỳ
 3911. Nước trong cá lượn bên bờ
 3912. Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình
 3913. Nước trong khe suối chảy ra
 3914. Nước trong nước chảy quanh chùa
 3915. Nước trong thấy cát mờ nờ
 3916. Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình
 3917. Nước trong xanh thả con cá vàng
 3918. Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát trắng
 3919. Ông cai ơi hỡi ông cai
 3920. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
 3921. Ông giăng mà lấy bà sao
 3922. Ông Nguyệt Lão ngồi rồi xe chỉ thắm
 3923. Ông thánh còn có khi lầm
 3924. Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu
 3925. Ông Tơ xe chi nghe đà oan khổ
 3926. Ông trăng mà bảo ông trời
 3927. Ông trời năng mưa, năng vận chuyển
 3928. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
 3929. Ở chi hai dạ ba lòng
 3930. Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
 3931. Ở đây ai có sẵn tiền
 3932. Ở đây lắm kẻ gièm pha
 3933. Ở đời ba, bảy lần chồng
 3934. Ở đời nên phải chiều đời
 3935. Ở đời phải phải phân phân
 3936. Ở gần mà chẳng sang chơi
 3937. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
 3938. Ở sao cho toại lòng người
 3939. Ở sao như lụa đừng phai
 3940. Ở xa nghe tiếng em cười
 3941. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
 3942. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu
 3943. Ơn hoài thai như biển
 3944. Ơn thầy bằng núi, nghĩa mẹ tày non
 3945. Ơn trời mưa nắng phải thì
 3946. Ớt cay là ớt Định Công
 3947. Ớt nào là ớt chẳng cay
 3948. Phá đền rồi lại làm đền
 3949. Phải căn duyên cái áo rách cũng mang
 3950. Phải duyên em nhất định theo
 3951. Phải duyên phải kiếp thì theo
 3952. Phải duyên thì bám như keo
 3953. Phận bạc khôn nương nhà bạc
 3954. Phận em sao lắm dở dang
 3955. Phềnh phềnh lớn giữa lớn ra
 3956. Phụ anh, tội lắm bớ nàng
 3957. Phụ hề sanh, mẫu hề dưỡng
 3958. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
 3959. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
 3960. Phụ mẫu tình thâm
 3961. Phủ Quỳ đi có về không
 3962. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
 3963. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
 3964. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
 3965. Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió
 3966. Phương ngôn câu ví để đời
 3967. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
 3968. Qua cầu dừng bước trông cầu
 3969. Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
 3970. Qua đình ngả nón trông đình
 3971. Qua đồng ghé nón thăm đồng
 3972. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
 3973. Qua tưởng rằng em má phấn môi son
 3974. Quan văn mất một đồng tiền
 3975. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
 3976. Quê anh ngày tám tháng ba
 3977. Quý chi một nải chuối xanh
 3978. Ra đi là sự đã liều
 3979. Ra đường mắt mải nhìn anh
 3980. Ra đường võng giá nghênh ngang
 3981. Ra về én bắc, nhạn đông
 3982. Ra về lòng lại dặn lòng
 3983. Ra về nhớ bạn khóc thầm
 3984. Ra về tay nắm lấy tay
 3985. Ra về thấy kiểng thêm thương
 3986. Ra vời mới biết nông sâu
 3987. Rạng ngày vác cuốc ra đồng
 3988. Rau răm cắt ngọn còn tươi
 3989. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
 3990. Rau răm ngắt ngọn còn tươi
 3991. Răng đen nhoẻn miệng em cười
 3992. Răng đen nhưng nhức hạt dưa
 3993. Răng đen nhưng nhức hạt na
 3994. Râu tôm nấu với ruột bầu
 3995. Riêng than đất chín, trời mười
 3996. Rồi đây ta kiện ông Tơ
 3997. Rộng đồng mặc sức chim bay
 3998. Ru con con ngủ ngon lành
 3999. Rủ nhau chơi khắp Long Thành
 4000. Rủ nhau đi bẻ dành dành
 4001. Rủ nhau đi cấy đi cày
 4002. Rủ nhau đi gánh nước thuyền
 4003. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
 4004. Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
 4005. Rủ nhau xuống bể mò cua
 4006. Rủ nhau xuống biển bắt cua
 4007. Ru ơi ru hỡi ru hời
 4008. Rung rinh nước chảy qua đèo
 4009. Ruộng bà, bà đứng bà trông
 4010. Ruộng gò cấy lúa ba xe
 4011. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
 4012. Ruộng ta ta cấy ta cày
 4013. Rừng có mạch, vách có tai
 4014. Rừng xanh con cọp nó gầm
 4015. Rương xe, chìa khoá em cầm
 4016. Rượu chè cờ bạc lu bù
 4017. Rượu nằm trong nhạo chờ nem
 4018. Rượu ngon bất luận be sành
 4019. Rượu ngon cái cặn cũng ngon
 4020. Rượu nhạt uống lắm cũng say
 4021. Sa Nam trên chợ dưới đò (I)
 4022. Sa Nam trên chợ dưới đò (II)
 4023. Sạch con thì lắm người bồng
 4024. Sang chơi thì cứ mà sang
 4025. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
 4026. Sáng ngày tôi đi hái dâu
 4027. Sáng ngày vác cuốc trèo non
 4028. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông
 4029. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
 4030. Sáu giờ còn ở kinh đô
 4031. Sập vàng mà trải chiếu hoa
 4032. Sóng sao cho vịt ướt lông
 4033. Số cô chẳng giàu thì nghèo
 4034. Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 4035. Sông dài cá lặn biệt tăm
 4036. Sông dài cá lội biệt tăm
 4037. Sông Hương nước chảy lờ đờ
 4038. Sông Lam một dải nông sờ
 4039. Sông Mơ, sông Mận, sông Đào
 4040. Sống ở dương gian không bắt được tay chàng
 4041. Sông sâu cá lội lờ mờ
 4042. Sông sâu còn có kẻ dò
 4043. Sông sâu nước chảy đá mòn
 4044. Sống thì chẳng cho ăn nào
 4045. Sống thì con chẳng cho ăn
 4046. Sông Tương ai gọi rằng sâu
  1
 4047. Sớm mai anh ngủ dậy
 4048. Sư đang tụng niệm nam mô
 4049. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 4050. Sự đời nước mắt soi gương
 4051. Ta rằng ta chẳng có ghen
 4052. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
 4053. Tai nghe trống điểm trên lầu
 4054. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
 4055. Tạnh trời mây kéo về non
 4056. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
 4057. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
 4058. Tay anh nắm con dao sắc
 4059. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
 4060. Tay cầm cái dát nắm nan
 4061. Tay cầm cành bứa, lệ ứa hàng hàng
 4062. Tay lại bắt tay luỵ rơi ngang má
 4063. Tay nâng chén muối đĩa gừng
 4064. Tay nâng khăn gói sang sông
 4065. Tay tiên chuốc chén rượu đào
 4066. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
 4067. Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ
 4068. Tấm gương vằng vặc chẳng mòn
 4069. Tậu voi chung với Đức Ông
 4070. Tép đồng ăn với rau mưng
 4071. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
 4072. Thà rằng ăn bát cơm rau
 4073. Thà rằng ăn nửa quả hồng
 4074. Thà rằng chẳng biết cho đừng
 4075. Thà rằng chẳng biết cho xong
 4076. Thà rằng chịu lạnh nằm không
 4077. Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra
 4078. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 4079. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 4080. Tháng chạp là tháng trồng khoai
 4081. Tháng giêng ăn Tết ở nhà
 4082. Tháng giêng chân bước đi cày
 4083. Tháng giêng là tháng ăn chơi (I)
 4084. Tháng giêng là tháng ăn chơi (II)
 4085. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 4086. Tháng hai cho chí tháng mười
 4087. Tháng sáu mà cấy mạ già
 4088. Tháng tám có chiếu vua ra
  2
 4089. Tháng tư cơm gói ra Hòn
 4090. Thanh Trì buôn bán mọi nơi
 4091. Thằng chồng em là đứa vô nghì
 4092. Thằng Tây nó ở bên Tây
 4093. Thân ai khổ như thân rùa
 4094. Thân anh ba mươi mốt tuổi đầu
 4095. Thân chị như cánh hoa sen
 4096. Thân em - rau muống dưới hồ
 4097. Thân em đi lấy chồng chung
 4098. Thân em làm lẽ chẳng hề
 4099. Thân em làm lẽ vô duyên
 4100. Thân em làm tốt làm lành
 4101. Thân em mười sáu tuổi đầu
 4102. Thân em như cá lội tranh mồi
 4103. Thân em như cái sập vàng
 4104. Thân em như cánh hoa hồng
 4105. Thân em như chổi đầu hè
 4106. Thân em như củ ấu gai
 4107. Thân em như đoá hoa rơi
 4108. Thân em như giếng giữa đàng
 4109. Thân em như hạt mưa rào
 4110. Thân em như hạt mưa sa
 4111. Thân em như hoa gạo trên cây
 4112. Thân em như lọn nhang trầm
 4113. Thân em như ớt chín cây
 4114. Thân em như phận con rùa
 4115. Thân em như tấm lụa đào
 4116. Thân em như tấm lụa điêu
 4117. Thân em như thể bèo trôi
 4118. Thân em như thể chuông đồng
 4119. Thân em như trái xoài trên cây
 4120. Thân thiếp như cánh hoa đào
 4121. Thẩn thơ dưới gốc mai già
 4122. Thẩn thơ đứng gốc cây mai
 4123. Thật thà cũng thể lái trâu
 4124. Thấy anh em cũng muốn theo
 4125. Thầy anh hay chữ hỏi thử đôi lời
 4126. Thấy anh như thấy mặt trời
 4127. Thấy cô yếm trắng, răng đen
 4128. Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
 4129. Thấy em anh cũng muốn thương
 4130. Thấy em đẹp nói đẹp cười
 4131. Thầy mẹ đập thiếp, chàng đứng chàng coi
 4132. Thầy mẹ em tham ruộng đầu cầu
 4133. Thấy người nam, bắc, tây, đông
 4134. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 4135. Thẻ tôi lĩnh có hai đồng
 4136. Thèm trầu mà chẳng dám xin
 4137. Theo nhau cho trọn lời vàng đá
 4138. Thế gian chẳng ít thì nhiều
 4139. Thế gian chuộng của chuộng công
 4140. Thế gian còn dại chưa khôn
 4141. Thế gian được vợ hỏng chồng
 4142. Thế gian họ nói không lầm
 4143. Thế gian lắm chuyện khôi hài
 4144. Thế gian một vợ, một chồng
 4145. Thiếp đây không phải con người lòng chim dạ cá
 4146. Thiếp gặp chàng như Ngưu Lang gặp hội
 4147. Thiếp nhớ chàng tấm phên hư nuột lạt đứt
 4148. Thiếp như cá ở Biển Đông
 4149. Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng
 4150. Thiếp về lựa chuối thiếp mua
 4151. Thiếp vì chàng, thiếp mới lênh đênh nơi biển ái
 4152. Thiếp với chàng vương mang câu tình tự
 4153. Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây
 4154. Thiếp xa chàng quên ăn, quên ngủ
 4155. Thiệt tình không phải ba hoa
 4156. Thóc đâu mà nộp cho Tây
 4157. Thói đời hay chuộng bề ngoài
 4158. Thói thường gần mực thì đen
 4159. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 4160. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 4161. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
 4162. Thua thì thua mẹ, thua cha
 4163. Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ
 4164. Thuỷ chung em giữ trọn lời
 4165. Thuỷ để ngư, thiên biên nhạn
 4166. Thuyền ai lên xuống bến sông
 4167. Thuyền ai trôi trước, đợi bước tới cùng
 4168. Thuyền anh ngược thác lên đây
 4169. Thuyền bầu trở lái về đông
 4170. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
 4171. Thuyền dời bến khác
 4172. Thuyền em lựa bến cắm sào
 4173. Thuyền không bánh lái thuyền quày
 4174. Thuyền ơi có nhớ bến chăng
 4175. Thuyền quyên gặp kẻ anh hùng
 4176. Thuyền rồng chở lá mù u
 4177. Thuyền thúng là thuyền thúng ơi
 4178. Thư một bức gửi người thục nữ
 4179. Thứ nhất là tu tại gia
 4180. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
 4181. Thứ nhất vợ dại trong nhà
 4182. Thức khuya mới biết đêm dài
 4183. Thức lâu mới biết đêm dài
 4184. Thương ai bằng nỗi thương con
 4185. Thương ai cho bằng thương chồng
 4186. Thương ai da diết diết da
 4187. Thương ai em nói khi đầu
 4188. Thương ai thương cả đường đi
 4189. Thương anh bụng sát tận da
 4190. Thương anh chẳng biết để đâu
 4191. Thương cha thương mẹ có khi
 4192. Thương chồng nấu cháo le le
 4193. Thương chồng nên phải lầm than
 4194. Thương chồng phải khóc mụ gia
 4195. Thương chồng phải luỵ cùng chồng
 4196. Thương em anh cũng muốn thương
 4197. Thương em chẳng biết để đâu
 4198. Thương em chẳng quản xa gần
 4199. Thương em không biết để đâu
 4200. Thương em một nỗi thật thà
 4201. Thương em như lá đài bi
 4202. Thương em nỏ biết mần răng
 4203. Thương em phát dại phát khờ
 4204. Thương em ruột nát da vàng
 4205. Thương em vô giá quá chừng
 4206. Thương mình lắm lắm mình ơi
 4207. Thương mình mình chẳng biết cho
 4208. Thương nàng đã đến tháng sinh
 4209. Thương nàng đi xuống đi lên
 4210. Thương nhau nước đục cũng trong
 4211. Thương nhau vì nết, chẳng hết chi người
 4212. Thương thay chút nỗi anh kheo
 4213. Thương thay con cuốc giữa trời
 4214. Thương thì củ ấu cũng tròn
 4215. Thương thì kết tóc, giao tay
 4216. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (I)
 4217. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (II)
 4218. Tiếc cây mía tốt có sâu
 4219. Tiếc cho con tôm rằn nấu với ngọn rau má
 4220. Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại
 4221. Tiếc công anh chẻ nứa đan lờ
 4222. Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần
 4223. Tiếc công anh xe sợ nhợ uống cây cần
 4224. Tiếc công lao đào ao thả cá
 4225. Tiếc công lên thác, xuống ghềnh
 4226. Tiếc công rày xuống, mai lên
 4227. Tiếc công vạch lỗ, chui rào
 4228. Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
 4229. Tiếc thay cái đọi bịt vàng
 4230. Tiếc thay cái giếng nước trong
 4231. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
 4232. Tiếc thay hòn ngọc mà rơi xuống bùn
 4233. Tiếc vàng đổ lộn với thau
 4234. Tiền buộc dải yếm bo bo
 4235. Tiện đây đưa một miếng trầu
 4236. Tiễn đưa một bước lên đường
 4237. Tiếng ai than khóc nỉ non
 4238. Tiếng đồn anh con nhà nhân gia tử đệ
 4239. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
 4240. Tiểu tôi, tiểu kính tiểu hiền
 4241. Tìm duyên mà chẳng thấy duyên
 4242. Tin nhau buôn bán cùng nhau
 4243. Tình anh như nước dâng cao
 4244. Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
 4245. Tình thương quán cũng như nhà
 4246. Tỏ trăng mười bốn được tằm
 4247. Tò vò mà nuôi con nhện
 4248. Tóc đến lưng vừa chừng em bối
 4249. Tôi đà biết tính chồng tôi
 4250. Tối qua cửa phượng loan phòng
 4251. Tối qua lên tận trên mây
 4252. Tôi rằng Lâm Tri chút ngãi đèo bòng
 4253. Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau
 4254. Tôm càng lột vỏ để đuôi
 4255. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 4256. Tới đây phân rẽ đôi đàng
 4257. Trách ai ăn giấy bỏ bìa
 4258. Trách ai đặng cá quên nơm
 4259. Trách ai tham đó bỏ đăng
 4260. Trách ai tham phú phụ bần
 4261. Trách cha trách mẹ em lầm
 4262. Trách cha trách mẹ muôn phần
 4263. Trách cha trách mẹ nhà chàng
 4264. Trách chàng ăn ở chấp chênh
 4265. Trách chàng chẳng dám trách ai
 4266. Trách duyên lại giận trăng già
 4267. Trách duyên, trách số lỡ làng
 4268. Trách lòng cha mẹ vụng toan
 4269. Trách người cầm lái không minh
 4270. Trách người một, trách ta mười
 4271. Trách người quân tử bạc tình
 4272. Trách ông Tơ ba bảy mươi phần
 4273. Trách ông Tơ giận với bà Tơ
 4274. Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ
 4275. Trách thân mà lại giận trời
 4276. Trách trời sao vội mưa giông
 4277. Trai ba mươi hãy đang xoan
 4278. Trải chiếu ra chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc
 4279. Trai khôn tìm vợ chợ đông
 4280. Trai lỡ thời như trái chín cây
 4281. Trai mà chi, gái mà chi
 4282. Trai tơ ơi hỡi trai tơ
 4283. Trai tứ chiếng, gái giang hồ
 4284. Tranh quyền, cướp nước chi đây
 4285. Trăm khúc sông khúc lở, khúc bồi
 4286. Trăm năm ai chớ bỏ ai
 4287. Trăm năm bia đá thì mòn
 4288. Trăm năm cũng bạn với ta
 4289. Trăm năm dạ ở đinh ninh
 4290. Trăm năm dốc nguyện đá vàng
 4291. Trăm năm đá nát vàng phai
 4292. Trăm năm đành lỗi hẹn hò
 4293. Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
 4294. Trăm năm lòng gắn, dạ ghi
 4295. Trăm năm tạc đá bia vàng
 4296. Trăm năm tạc một chữ đồng
 4297. Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
 4298. Trăm năm ước bạn chung tình
 4299. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (I)
 4300. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (II)
 4301. Trăm nguồn đổ xuống một khe
 4302. Trăm quan có mắt như mờ
 4303. Trăm thức hoa đua nở về tiết tháng giêng
 4304. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
 4305. Trăng bao nhiêu tuổi trăng non
 4306. Trắng da là bởi phấn dồi
 4307. Trăng lên đến đó rồi tề
 4308. Trăng lên đỉnh núi trăng tà
 4309. Trăng lên khỏi núi trăng sáng
 4310. Trăng lên khỏi núi trăng tròn
 4311. Trăng lên nhu nhú đầu non
 4312. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 4313. Trăng mờ còn tỏ hơn sao
 4314. Trăng mờ vì đám mây che
 4315. Trăng rằm đã tỏ lại tròn
 4316. Trăng trên trời có khi tròn khi méo
 4317. Trăng tròn chỉ có đêm rằm
 4318. Trâu buộc thì ghét trâu ăn
 4319. Trầu em têm tối hôm qua
 4320. Trầu không ăn vôi ắt là trầu nhạt
 4321. Trâu kia gặm cỏ bờ ao
 4322. Trâu mỏi mệt trâu liền năn nỉ
 4323. Trầu này thực của em têm
 4324. Trầu này trầu quế, trầu hồi
 4325. Trầu này trầu tính, trầu tình
 4326. Trâu ơi ta bảo trâu này (I)
 4327. Trâu ơi ta bảo trâu này (II)
  2
 4328. Trầu vàng còn để trong cơi
 4329. Trầu xanh, cau trắng, chay vàng
 4330. Tre già anh để pha nan
 4331. Trèo lên cây bưởi hái bòng
 4332. Trèo lên cây bưởi hái hoa
 4333. Trèo lên cây gạo con con
 4334. Trèo lên cây khế nửa ngày
 4335. Trèo lên chuông Bụt múa cờ
 4336. Trên chùa có tiểu mười ba
 4337. Trên có trăng, dưới có nước, anh giao ước một lời
 4338. Trên đầu em đội khăn vuông
 4339. Trên rừng có cây bông kiểng
 4340. Trên sơn dưới thuỷ, anh thấy em con cá lý ngư
 4341. Trên trời có cái cầu vồng
 4342. Trên trời có đám mây xanh (I)
 4343. Trên trời có đám mây xanh (II)
 4344. Trên trời có ông sao băng
 4345. Trên trời có ông sao Thần
 4346. Trên trời có ông sao Tua (I)
 4347. Trên trời có ông sao Tua (II)
 4348. Trên trời có sao tua rua
 4349. Trên trời có vẩy tê tê
 4350. Trong đầm gì đẹp bằng sen
 4351. Trọng người người lại trọng thân
 4352. Tròng trành như nón không quai
 4353. Trót lời hẹn với lang quân
 4354. Trông anh như bấc trông dầu
 4355. Trông anh như cá trông sao
 4356. Trông anh như thể nghìn vàng
 4357. Trồng cây cũng muốn cây xanh
 4358. Trống chùa ai đánh thì thùng
 4359. Trông em đã mấy thu tròn
 4360. Trống kia ai dám đánh tùng
 4361. Trông lên thấy đạo cha già
 4362. Trông mặt mà bắt hình dong
 4363. Trông mây thấy cặp rồng xanh
 4364. Trời cao thăm thẳm, đất dày
 4365. Trời cho cày cấy đầy đồng
 4366. Trời còn khi nắng khi mưa
 4367. Trời dông chớp lạnh, mưa nguồn
 4368. Trời đã vẹn toàn
 4369. Trời đất một vùng, bắc, nam đôi ngả
 4370. Trời hè lắm trận mưa rào
 4371. Trời mưa bong bóng phập phồng
 4372. Trời mưa cho lúa thêm bông
 4373. Trời mưa cho ướt lá khoai
 4374. Trời mưa gió rét đùng đùng
 4375. Trời mưa gió rét kìn kìn
 4376. Trời mưa lác đác ruộng dâu
 4377. Trời mưa trời gió, vác đó đi đơm
 4378. Trời ơi, sinh giặc làm chi
 4379. Trời ơi, trông xuống mà coi
 4380. Trời sao trời ở chẳng cân
 4381. Trời sinh con mắt là gương
 4382. Trời sinh ra đã làm người
 4383. Trời sinh ra ông tướng tài
 4384. Trời xanh dưới nước cũng xanh
 4385. Trời xanh đất đỏ mây vàng
 4386. Trời xanh nước biếc một màu
 4387. Trúc xinh trúc mọc bờ ao
 4388. Trứng rồng lại nở ra rồng
 4389. Trước không thảo sau nào có thảo
 4390. Trước mừng chàng như cây có cội
 4391. Trước sao đằm thắm muôn phần
 4392. Tu đâu cho bằng tu nhà
 4393. Tua rua một tháng mười ngày
 4394. Tùng tùng đánh trống quân sang
 4395. Tuổi tý là con chuột xù
 4396. Tuy rằng anh ở nhà anh
 4397. Từ khi em về làm dâu
 4398. Từ khi gặp mặt giữa đàng
 4399. Từ nay tôi cạch đến già
 4400. Từ ngày chưa bén duyên chàng
 4401. Từ ngày gặp gỡ giữa đường
 4402. Từ ngày ta phải lòng mình
 4403. Từ ngày thiếp bén duyên chàng
 4404. Từ ngày tôi ở cùng cha
 4405. Từ ngày Tự Đức lên ngôi
 4406. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 4407. Tưởng rằng cây cả bóng cao
 4408. Tưởng rằng chị ngã em nâng
 4409. Tưởng rằng trọn thuỷ, chọn chung
 4410. Tưởng rằng trong đạo mẹ cha
 4411. Tương tư chẳng ốm cũng sầu
 4412. Ù ì cút kít, xay lúa lấy gạo ăn mai
 4413. Ước ao ăn ở một nhà
 4414. Ước gì anh hoá ra hoa
 4415. Ước gì sông rộng một gang
 4416. Vai mang khăn gói sang sông
 4417. Vai mang túi bạc kè kè
 4418. Vái ông Tơ đôi ba chầu hát
 4419. Vái ông Tơ một đĩa bánh bò bông
 4420. Vái ông Tơ vài ve rượu thiệt
 4421. Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm
 4422. Vạn Niên là Vạn Niên nào
 4423. Vạn Vân có bến Thổ Hà
 4424. Vàng thì thử lửa, thử than
 4425. Vào rừng chẳng biết lối ra (I)
 4426. Vào rừng chẳng biết lối ra (II)
 4427. Vào vườn hái quả cau xanh
 4428. Vào vườn trảy quả cau non
 4429. Vay chín thì trả cả mười
 4430. Văn chương phú lục chẳng hay
 4431. Văn thi phú lục chẳng hay
 4432. Vắng mặt nhân ngãi một ngày
 4433. Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
 4434. Vên vên cứng, dành dành cũng cứng
 4435. Vì ai cho thiếp võ vàng
 4436. Vì ai kim cúc phân ly
 4437. Vì chàng thiếp phải mò cua
 4438. Vì chồng nên phải gắng công
 4439. Vì chưng ăn miếng trầu anh
 4440. Ví dầu cầu ván đóng đanh (II)
 4441. Ví dầu cầu ván đóng đanh (III)
 4442. Ví dầu cầu ván đóng đinh (I)
 4443. Ví dầu tình bậu muốn thôi
 4444. Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm
 4445. Vì mây cho núi lên trời
 4446. Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
 4447. Vì sông nên phải luỵ thuyền
 4448. Vì sương nên núi bạc đầu
 4449. Vì tằm em phải chạy dâu
 4450. Vì tình anh phải đi đêm
 4451. Việc làm chẳng quản nắng mưa
 4452. Viết thư sang hỏi thăm chàng
 4453. Vịt chê lúa lép không ăn
 4454. Võng này đan sợi đay già
 4455. Vô duyên mới lấy chồng khòm
 4456. Vô duyên, vô phúc, múc phải anh chồng già
 4457. Vợ chồng đầu gối má kề
 4458. Vợ chồng kết tóc trên trời
 4459. Vợ chồng là nghĩa già đời
 4460. Vợ chồng là nghĩa phu thê
 4461. Vợ chồng là nghĩa tao khang
 4462. Vợ chồng như đôi cu cu
 4463. Vợ chồng như nút với khuy
 4464. Vợ đôi, chồng một, ra gì
 4465. Vợ nên rồng, chồng nên tiên
 4466. Vợ sư sắm sửa cho sư
 4467. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
 4468. Vườn ai trồng trúc, trồng tre
 4469. Xa xôi chi nữa mà lầm
 4470. Xấu tre uốn chẳng nên cần
 4471. Xấu xa cũng thể chồng ta
 4472. Xét ra trong đạo vợ chồng
 4473. Xiết bao bú mớm bù trì
 4474. Xin anh đi học cho ngoan
 4475. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
 4476. Xin chàng kinh sử học hành
 4477. Xin đừng thấy quế phụ hương
 4478. Xin người hiếu tử lắng khuyên
 4479. Xống thâm vắt ngọn cành hồng
 4480. Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng
 4481. Xưa kia ở với mẹ cha
 4482. Xưa kia ước tận chân mây
 4483. Xưa nay thế thái, nhân tình
 4484. Xưa rày biệt tích âm hao
 4485. Yên Thái có giếng trong xanh
 4486. Yêu ai thì nói quá ưa
 4487. Yêu nhau cho mặn cho mà
 4488. Yêu nhau chưa ráo mồ hôi
 4489. Yêu nhau cởi áo cho nhau
 4490. Yêu nhau đi nhớ về thương
 4491. Yêu nhau gánh gạch về đây
 4492. Yêu nhau không lấy được nhau
 4493. Yêu nhau mấy núi cũng leo
 4494. Yêu nhau quá đỗi nên mê
 4495. Yêu nhau tâm trí hao mòn
 4496. Yêu nhau thì ném bã trầu
 4497. Yêu nhau thời ném miếng trầu
 4498. Yêu nhau vạn sự chẳng nề
 4499. Yêu nhau xa mấy cũng gần
 4500. Yêu nhau xé lụa may quần
 4501. Yêu nhau xin quyết một lòng
 4502. Yêu vợ được lúc bấy giờ

Tục ngữ

 1. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 2. Ai mà nói dối cùng chồng, thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao
 3. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ
 4. Anh em chém nhau đằng dọng, không chém đằng lưỡi
 5. Anh em gạo, đạo ngãi tiền
 6. Anh em hạt máu sẻ đôi
 7. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 8. Anh em như chân tay
 9. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau
 10. Anh em xem mặt cho vay
 11. Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm
 12. Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường
 13. Ao sâu tốt cá
 14. Ao sâu tốt cá, nước cả cá to
 15. Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại
 16. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
 17. Ăn bụi tre, dè bụi hóp
 18. Ăn cây nào rào cây ấy
 19. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 20. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 21. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 22. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 23. Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục
 24. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 25. Ăn không rau như đau không thuốc
 26. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
 27. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 28. Ăn lúc đói, nói lúc say
 29. Ăn một miếng, tiếng một đời
 30. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 31. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 32. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ
 33. Ăn vặt quen mồm
 34. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột
 35. Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà
 36. Ba người đánh một, không chột cũng què
 37. Bà phải có ông, chồng phải có vợ
 38. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi
 39. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả
 40. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 41. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ
 42. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng
 43. Bát nước giải bằng vại thuốc
 44. Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt
 45. Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
 46. Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu
 47. Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển
 48. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề
 49. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
 50. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con
 51. Biết sự đời, mười đời chẳng khó
 52. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 53. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm
 54. Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha
 55. Bói ra ma, quét nhà ra rác
 56. Bói rẻ còn hơn ngồi không
 57. Bố chồng là lông con phượng, mẹ chồng là tượng mới tô, nàng dâu là bồ nghe chửi
 58. Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
 59. Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
 60. Bồi ở lở đi
 61. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
 62. Bới bèo ra bọ
 63. Bới lông tìm vết
 64. Bụng làm dạ chịu
 65. Buộc cổ mèo, treo cổ chó
 66. Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện
 67. Bút sa, gà chết
 68. Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau
 69. Cả giận mất khôn
 70. Cả gió tắt đuốc
 71. Cá lớn nuốt cá bé
 72. Cá mè một lứa
 73. Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con
 74. Cả vốn lớn lãi
 75. Cách sông nên phải luỵ đò
 76. Cái khó bó cái khôn
 77. Cái răng, cái tóc là góc con người
 78. Cau phơi tái
 79. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em
 80. Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em
 81. Cần tái, cải nhừ
 82. Cây chạm lá, cá chạm vây
 83. Cây có cội, nước có nguồn
 84. Cây ngay chẳng sợ chết đứng
 85. Cha anh hùng, con hảo hán
 86. Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất
 87. Cha cầm khoáng, con bẻ măng
 88. Cha chung không ai khóc
 89. Cha đào ngạch, con xách nồi
 90. Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày
 91. Cha già con cọc
 92. Cha già đi nuôi con mượn
 93. Cha hổ mang đẻ con liu điu
 94. Cha làm thầy, con bán sách
 95. Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
 96. Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn
 97. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 98. Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá
 99. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá
 100. Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng
 101. Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh
 102. Cha thương con út, con út đái lụt chân giường
 103. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với
 104. Cháu bà nội, tội bà ngoại
 105. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 106. Cháy thành vạ lây
 107. Chạy trời không khỏi nắng
 108. Chắc rễ bền cây
 109. Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm
 110. Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
 111. Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn
 112. Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh
 113. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm
 114. Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn
 115. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người
 116. Chết trong còn hơn sống đục
 117. Chỉ đường cho hươu chạy
 118. Chị em dâu như bầu nước lã
 119. Chị em không thèm đến ngõ
 120. Chị em nắm nem ba đồng
 121. Chị ngã em nâng
 122. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau
 123. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con
 124. Chim có tổ, người có tông
 125. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè
 126. Chim, thu, nụ, dé
 127. Chó cắn thì chìa con ra
 128. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 129. Chó gầy hổ mặt người nuôi
 130. Chó treo, mèo đậy
 131. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở
 132. Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại
 133. Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào
 134. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa
 135. Chơi chó, chó liếm mặt
 136. Chơi dao sắc có ngày đứt tay
 137. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa
 138. Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú
 139. Chú như cha, già như mẹ
 140. Chung nhau thì giầu, chia nhau thì khó
 141. Chuối sau, cau trước
 142. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
 143. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
 144. Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng
 145. Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng
 146. Chửi cha không bằng pha tiếng
 147. Có an cư mới lạc nghiệp
 148. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất
 149. Có bột mới gột nên hồ
 150. Có bụng ăn, có bụng lo
 151. Có chí làm quan, có gan làm giầu
 152. Có chí thì nên
 153. Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh
 154. Có con không dậy để vậy mà nuôi
 155. Có con nhờ con, có của nhờ của
 156. Có công mài sắt có ngày nên kim
 157. Có cứng mới đứng đầu gió
 158. Có dốt mới có khôn
 159. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
 160. Có hay không mùa đông mới biết
 161. Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu
 162. Có mình thì phải giữ
 163. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 164. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo
 165. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng
 166. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
 167. Có thực mới vực được đạo
 168. Có tiền mua tiên cũng được
 169. Có tiếng không có miếng
 170. Có vay có trả, mới thoả lòng nhau
 171. Con ai cha mẹ ấy
 172. Con ai người ấy xót
 173. Con ấp vú mẹ
 174. Con biết ngồi, mẹ rời tay
 175. Con biết nói, mẹ hói đầu
 176. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
 177. Còn cha ăn cơm với cá
 178. Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo
 179. Con chị cõng con em, con em lèn con chị
 180. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
 181. Con có khóc, mẹ mới cho bú
 182. Con có mạ như thiên hạ có vua
 183. Con có mẹ như măng ấp bẹ
 184. Con dại cái mang
 185. Con dâu mới về đan bồ chịu chửi
 186. Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
 187. Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi
 188. Con đóng khố, bố cởi truồng
 189. Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò
 190. Con gái giống cha giàu ba đụn
 191. Con gái là cái bòn
 192. Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ
 193. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu
 194. Con giàu một bó, con khó một nén
 195. Con giun xéo lắm cũng quằn
 196. Con giữ cha, gà giữ ổ
 197. Con học, thóc vay
 198. Con hơn cha là nhà có phúc
 199. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
 200. Con khó có lòng
 201. Con khôn nở mặt mẹ cha
 202. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
 203. Con lên ba mới ra lòng mẹ
 204. Con lên ba, mẹ sa xương sườn
 205. Con lở ghẻ, mẹ hắc lào
 206. Con mắt là mặt đồng cân
 207. Con mẹ đẻ con con
 208. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu
 209. Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm
 210. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
 211. Còn nước, còn tát
 212. Con sâu bỏ rầu nồi canh
 213. Con thì mạ, cá thì nước
 214. Con trâu là đầu cơ nghiệp
 215. Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu
 216. Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu
 217. Cõng rắn cắn gà nhà
 218. Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ
 219. Cốc mò cò xơi
 220. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh
 221. Cờ đến tay ai người ấy phất
 222. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
 223. Cơm không ăn, gạo còn đó
 224. Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng
 225. Cơm treo, mèo nhịn đói
 226. Cơm và, cháo húp
 227. Cú đói ăn con
 228. Cũ người mới ta
 229. Của anh như của chú
 230. Của bền tại người
 231. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết
 232. Của làm ăn no, của cho ăn thèm
 233. Của mình để, của rể thì bòn
 234. Của mòn, con lớn
 235. Của một đồng, công một nén
 236. Của như kho không lo cũng hết
 237. Của thế gian đãi người thiên hạ
 238. Của thiên trả địa
 239. Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều
 240. Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô
 241. Dâu dâu rể rể cũng kể là con
 242. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng
 243. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
 244. Dâu là con, rể là khách
 245. Dễ người dễ ta
 246. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
 247. Đã khó, chó cắn thêm
 248. Đã tu thời tu cho trót
 249. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm
 250. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
 251. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
 252. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt
 253. Đánh chó ngó chủ nhà
 254. Đánh rắn phải đánh dập đầu
 255. Đắt ra quế, ế ra củi
 256. Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
 257. Đất có lề, quê có thói
 258. Đất có thổ công, sông có hà bá
 259. Đất lành chim đậu
 260. Đất sỏi có chạch vàng
 261. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm
 262. Đầu đi đuôi lọt
 263. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
 264. Đầu xuôi đuôi lọt
 265. Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ
 266. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ
 267. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 268. Đến chậm gậm xương
 269. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối
 270. Đi dối cha, về nhà dối chú
 271. Đi đêm lắm có ngày gặp ma
 272. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 273. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 274. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em
 275. Điếc không sợ súng
 276. Đình đám người, mẹ con ta
 277. Đo bò làm chuồng
 278. Đói ăn vụng, túng làm liều
 279. Đói bụng chồng, hồng má vợ
 280. Đói cho sạch, rách cho thơm
 281. Đói lòng con, héo hon cha mẹ
 282. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
 283. Đóng cửa đi ăn mày
 284. Đong đầy bán vơi
 285. Đông chết se, hè chết lụt
 286. Đông tay hơn hay làm
 287. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại
 288. Đồng tiền liền khúc ruột
 289. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
 290. Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ
 291. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
 292. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
 293. Đuổi con vào đám giỗ
 294. Được làm vua, thua làm giặc
 295. Được lòng ta xót xa lòng người
 296. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà
 297. Được mùa lúa, úa mùa cau
 298. Được mùa quéo, héo mùa chiêm
 299. Được mùa thày chùa no bụng
 300. Đường đi hay lối, nói dối hay cùng
 301. Đường ở cửa miệng
 302. Đứt tay hay thuốc
 303. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em
 304. Én bay cao mưa rào lại tạnh
 305. Én bay thấp mưa ngập cầu ao
 306. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 307. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
 308. Ếch tháng ba, gà tháng bảy
 309. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
 310. Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường
 311. Gái có con như bồ hòn có rễ
 312. Gái có công chồng chẳng phụ
 313. Gái dở thèm của chua
 314. Gái không chồng như thuyền không lái
 315. Gái lỗ tai, trai con mắt
 316. Gái ngoan làm quan cho chồng
 317. Gái tham tài, trai tham sắc
 318. Gái thở dài, trai nằm sấp
 319. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng
 320. Gần lửa rát mặt
 321. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 322. Gần nhà giầu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
 323. Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn
 324. Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ
 325. Già kén kẹn hom
 326. Giàu bán chó, khó bán con
 327. Giàu làm chị, khó luỵ làm em
 328. Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn
 329. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
 330. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 331. Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần
 332. Giầu bán ló, khó bán con
 333. Giầu con út, khó con út
 334. Giầu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ
 335. Giầu về bạn, sang về vợ
 336. Giấy rách phải giữ lấy lề
 337. Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ
 338. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
 339. Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa
 340. Gió heo may mía bay lên ngọn
 341. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 342. Gió thổi là chổi trời
 343. Góp gió thành bão, góp cây nên rừng
 344. Há miệng mắc quai
 345. Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn
 346. Hay ăn miếng ngon chồng con trả người
 347. Hay ăn thì lăn vào bếp
 348. Hay đi chợ để nợ cho con
 349. Hay làm thì đói, hay nói thì no
 350. Hay ở, dở đi
 351. Học thầy không tầy học bạn
 352. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
 353. Hổ phụ sinh hổ tử
 354. Hơi đâu mà giận người dưng
 355. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
 356. Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
 357. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó
 358. Khác máu tanh lòng
 359. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn
 360. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 361. Khi nên, trời cũng chiều người
 362. Khỏi nhà ra thất nghiệp
 363. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già
 364. Khôn từ trong trứng khôn ra
 365. Khôn với vợ, dại với anh em
 366. Không có lửa sao có khói
 367. Không con héo hon một đời
 368. Không con, chó ỉa mả
 369. Không mẹ lẹ chân tay
 370. Không ưa thì dưa có giòi
 371. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
 372. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 373. Lá rụng về cội
 374. Làm chị phải lành, làm anh phải khó
 375. Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề
 376. Làm hàng săng, chết bó chiếu
 377. Làm khi lành để dành khi đau
 378. Làm nghề gì ăn nghề ấy
 379. Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
 380. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật
 381. Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại
 382. Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi
 383. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng
 384. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa
 385. Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
 386. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
 387. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
 388. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
 389. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống
 390. Lễ vào quan như than vào lò
 391. Lệnh ông không bằng cồng bà
 392. Liệu cơm gắp mắm
 393. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
 394. Lọt sàng xuống nia
 395. Lời chào cao hơn mâm cỗ
 396. Lời nói không cánh mà bay
 397. Lợn giò, bò bắp
 398. Lớn vú bụ con
 399. Lụt thì lút cả làng
 400. Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
 401. Lựa được con dâu, sâu con mắt
 402. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 403. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 404. Mài mực dạy con, mài son đánh giặc
 405. Mạnh về gạo, bạo về tiền
 406. Máu chảy ruột mềm
 407. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
 408. Mất bò mới lo làm chuồng
 409. Mất cả chì lẫn chài
 410. Mất lòng trước, được lòng sau
 411. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà
 412. Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác
 413. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
 414. Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng
 415. Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa
 416. Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ
 417. Mẹ con một lần da đến ruột
 418. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc
 419. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
 420. Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng
 421. Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi
 422. Mẹ già như chuối chín cây
 423. Mẹ già thì sâu nước ăn
 424. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
 425. Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo
 426. Mẻ không ăn cũng chết
 427. Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm
 428. Mẹ lừa ưa con ngọng
 429. Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối
 430. Mẹ với con lúa non cũng lấy
 431. Miệng ăn núi lở
 432. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
 433. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời
 434. Miệng nhà giầu nói đâu ra đấy
 435. Miệng quan trôn trẻ
 436. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
 437. Môi hở răng lạnh
 438. Mồm miệng đỡ chân tay
 439. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
 440. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 441. Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể
 442. Một câu nhịn, chín câu lành
 443. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 444. Một con so bằng mười con dạ
 445. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội
 446. Một đời kiện, chín đời thù
 447. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 448. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
 449. Một mẹ già bằng ba đứa ở
 450. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 451. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần
 452. Một người làm quan cả họ được nhờ
 453. Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ
 454. Một sào lúa non nuôi con nửa ngày
 455. Một tiền gà, ba tiền thóc
 456. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê
 457. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè
 458. Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói
 459. Muốn nói oan làm quan mà nói
 460. Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
 461. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi
 462. Mưa tháng ba hoa đất
 463. Mưa tháng tư hư đất
 464. Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen
 465. Mưu cao chẳng bằng chí dày
 466. Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu
 467. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
 468. Năm trước được cau, năm sau được lúa
 469. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
 470. Nắng đan đó, mưa gió đan gầu
 471. Năng nhặt chặt bị
 472. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
 473. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 474. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
 475. Ngày lắm mối, tối nằm không
 476. Ngày năm thê bảy thiếp
 477. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
 478. Nghe con lon xon mắng láng giềng
 479. Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em
 480. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
 481. Ngựa quen đường cũ
 482. Người ăn thì còn, con ăn thì mất
 483. Người ba đấng, của ba loài
 484. Người chửa cửa mả
 485. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân
 486. Người khôn dồn ra mặt
 487. Người là hoa đất
 488. Người làm nên của, của không làm nên người
 489. Người làm sao, chiêm bao làm vậy
 490. Người lười, đất không lười
 491. Người sống đống vàng
 492. Người sống về gạo, cá bạo về nước
 493. Người ta là hoa đất
 494. Nhà dột từ nóc dột xuống
 495. Nhà gần chợ để nợ cho con
 496. Nhà khó đẻ con khôn
 497. Nhà không chủ như tủ không khoá
 498. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
 499. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
 500. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 501. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
 502. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ
 503. Nhất tội, nhì nợ
 504. Nhất vợ nhì trời
 505. Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
 506. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
 507. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
 508. Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
 509. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng
 510. No ba ngày tết, đói ba tháng hè
 511. Nó lú có chú nó khôn
 512. Nói có sách, mách có chứng
 513. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
 514. Nói hay hơn hay nói
 515. Nòi nào giống ấy
 516. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
 517. Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc
 518. Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải
 519. Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó
 520. Nuôi ong tay áo
 521. Nứa trôi sông chẳng giập thì gẫy
 522. Nước chảy chỗ trũng
 523. Nước chảy đá mòn
 524. Nước khe đè nước suối
 525. Nước mưa là cưa trời
 526. Ôm rơm rặm bụng
 527. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
 528. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
 529. Ở hiền gặp lành
 530. Ở trong chăn mới biết chăn có rận
 531. Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu
 532. Phận đàn em ăn thèm vác nặng
 533. Phép vua thua lệ làng
 534. Phú quý sinh lễ nghĩa
 535. Qua đò khinh sóng
 536. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng
 537. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
 538. Quan nhất thời, dân vạn đại
 539. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ
 540. Quan thời xa, bản nha thời gần
 541. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy
 542. Quen mặt đắt hàng
 543. Quen mui thấy mùi ăn mãi
 544. Quen tay hay làm
 545. Quỷ tha ma bắt
 546. Rán sành ra mỡ
 547. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
 548. Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
 549. Rau nào sâu ấy
 550. Rắn già rắn lột, người già người chột
 551. Râu ông nọ cắm cằm bà kia
 552. Rế rách đỡ nóng tay
 553. Rộng miệng cả tiếng
 554. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay
 555. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm
 556. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng
 557. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
 558. Rút dây động rừng
 559. Rượu cổ be, chè đầy ấm
 560. Rượu vào, lời ra
 561. Sai con toán, bán con trâu
 562. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
 563. Sáng mưa, trưa tạnh
 564. Sanh không thủng cá đi đằng nào
 565. Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
 566. Sẩy đàn tan nghé
 567. Sinh được một con, mất một hòn máu
 568. Sóng cả chớ ngã tay chèo
 569. Sống cậy nhà, già cậy mồ
 570. Sông có khúc, người có lúc
 571. Sống dầu đèn, chết kèn trống
 572. Sống lâu biết nhiều sự lạ
 573. Sống lâu lên lão làng
 574. Sông lở cát bồi
 575. Sống quê cha, ma quê chồng
 576. Sợ người ở phải, hãi người cho ăn
 577. Sớm rửa cưa
 578. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người
 579. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 580. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm
 581. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
 582. Tấc đất, tấc vàng
 583. Tẩm ngẩm mà đấm chết voi
 584. Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo
 585. Thả con săn sắt, bắt con cá rô
 586. Tham thì thâm, đa dâm thì chết
 587. Tháng ba bà già chết rét
 588. Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về
 589. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 590. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thuỷ
 591. Tháng bảy mưa gãy cành tràm
 592. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào
 593. Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc
 594. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ
 595. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân
 596. Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu
 597. Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết
 598. Tháng tám nắng rám trái bưởi
 599. Thánh cũng có khi nhầm
 600. Thắng không kiêu, bại không nản
 601. Thằng mõ có bỏ đám nào
 602. Thẳng mực tầu, đau lòng gỗ
 603. Thâm đông thì mưa
 604. Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu
 605. Thầy bói nói dựa
 606. Theo voi ăn bã mía
 607. Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ
 608. Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng tư mất hoa cốc
 609. Thua keo này, bày keo khác
 610. Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly
 611. Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn
 612. Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh
 613. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng
 614. Thuyền mạnh về lái, gái mạnh về chồng
 615. Thuyền theo lái, gái theo chồng
 616. Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng
 617. Thứ nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn
 618. Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi
 619. Thương con mà dễ, thương rể mà khó
 620. Thương con ngon rể, vác ghế đi tìm
 621. Thương gậm xương chẳng được
 622. Tích tiểu thành đại
 623. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau
 624. Tiền không chân xa gần đi khắp
 625. Tiền lĩnh quần chị không bằng tiền chỉ quần em
 626. Tiền lĩnh quần chị, tiền chỉ quần em
 627. Tiền trao cháo múc
 628. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống
 629. Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình
 630. Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa
 631. Tốt danh hơn lành áo
 632. Tốt mốc ngon tương
 633. Tốt quá hoá lốp
 634. Trai có vợ như giỏ có hom
 635. Trai có vợ như rợ buộc chân
 636. Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa
 637. Trai thời loạn, gái thời bình
 638. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
 639. Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch
 640. Trăm hay không bằng tay quen
 641. Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê
 642. Trăm nghe không bằng một thấy
 643. Trăm rác lấy nác làm sạch
 644. Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu
 645. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
 646. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết
 647. Trâu buộc ghét trâu ăn
 648. Trâu đẻ tháng sáu, vợ đẻ tháng mười
 649. Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy
 650. Trẻ cậy cha, già cậy con
 651. Tre già măng mọc
 652. Trẻ lên ba cả nhà học nói
 653. Trẻ muối cà, già muối dưa
 654. Trẻ trồng na, già trồng chuối
 655. Trẻ vui nhà, già vui chùa
 656. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay
 657. Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen
 658. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
 659. Trời không đóng cửa ai
 660. Trước lạ sau quen
 661. Trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng
 662. Tuần hà là cha kẻ cướp
 663. Tức nước vỡ bờ
 664. Vạch lá tìm sâu
 665. Vạn sự khởi đầu nan
 666. Vàng thật không sợ lửa
 667. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp
 668. Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy
 669. Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt
 670. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
 671. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
 672. Vịt già, gà tơ
 673. Vợ chồng đầu gối, tay ấp
 674. Vợ dại không hại bằng đũa vênh
 675. Vợ đàn bà, nhà hướng nam
 676. Vua thua thằng liều
 677. Vụng sá vụng sịt lắm thịt cũng ngon
 678. Xanh nhà hơn già đồng
 679. Xanh vỏ đỏ lòng
 680. Xay lúa thì thôi ẵm em
 681. Xấu đều hơn tốt lỏi
 682. Xem trong bếp biết nết đàn bà
 683. Yếu chân chạy trước
 684. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
 685. Yêu con cậu, mới đậu con mình
 686. Yêu con chị vị con em
 687. Yêu nên tốt, ghét nên xấu
 688. Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể

Vè, đồng dao

Truyện thơ