Xếp theo:

Trang trong tổng số 115 trang (1143 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Ba phường nữ - 安邑坊女

?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 3810 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:27

Úc Văn - 郁文 (Úc Đạt Phu, 郁達夫)

1896-1945, Trung Quốc » Cận đại
8 bài thơ, 1599 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/08/2014 21:51

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - 愛新覺羅弘曆 (Càn Long)

1711-1799, Trung Quốc » Thanh
3 bài thơ, 7457 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/09/2008 23:35

Án Kỷ Đạo - 晏幾道

1050-1119, Trung Quốc » Bắc Tống
19 bài thơ, 7408 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 16:48

Án Thù - 晏殊

991-1055, Trung Quốc » Bắc Tống
16 bài thơ, 5906 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:30

Đàm Dụng Chi - 譚用之

?-?, Trung Quốc » Đường
5 bài thơ, 1704 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/02/2014 22:17

Đàm Hoa thiền sư - 曇華禪師

1103-1163, Trung Quốc » Tống, Kim
1 bài thơ, 3760 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/09/2010 18:56

Đàm Tự Đồng - 譚嗣同

1865-1898, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 3116 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2008 22:51

Đàm Thù - 譚銖

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1421 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/12/2013 13:17

Đào Hàn - 陶翰

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 3213 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2006 14:42

Trang trong tổng số 115 trang (1143 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối