Xếp theo:

Trang trong tổng số 115 trang (1144 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - 愛新覺羅弘曆 (Càn Long)

1711-1799, Trung Quốc » Thanh
3 bài thơ, 7754 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/09/2008 23:35

An Ba phường nữ - 安邑坊女

?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 3959 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:27

Án Kỷ Đạo - 晏幾道

1050-1119, Trung Quốc » Bắc Tống
19 bài thơ, 7562 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 16:48

Án Thù - 晏殊

991-1055, Trung Quốc » Bắc Tống
16 bài thơ, 6056 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:30

Âm Khanh - 陰鏗

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 845 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/04/2010 19:39

Ẩn Loan - 隱巒

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 690 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:48

Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

780-855, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 848 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:34

Ân Phu - 殷夫

1909-1931, Trung Quốc » Cận đại
6 bài thơ, 1385 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2008 00:25

Ân Tế - 殷濟

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 642 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/07/2014 08:56

Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

755-800, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1282 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/08/2008 22:29

Trang trong tổng số 115 trang (1144 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối