Xếp theo:

Trang trong tổng số 119 trang (1183 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - 愛新覺羅弘曆 (Càn Long)

35.00
1711-1799, Trung Quốc » Thanh
3 bài thơ, 8994 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/09/2008 23:35

An Ba phường nữ - 安邑坊女

11.00
?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 4587 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:27

Án Kỷ Đạo - 晏幾道

23.50
1050-1119, Trung Quốc » Bắc Tống
19 bài thơ, 8138 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 16:48

Án Thù - 晏殊

23.00
991-1055, Trung Quốc » Bắc Tống
16 bài thơ, 6611 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 13:30

Âm Khanh - 陰鏗

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1114 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/04/2010 19:39

Ẩn Loan - 隱巒

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 978 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:48

Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

780-855, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1150 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:34

Ân Phu - 殷夫

1909-1931, Trung Quốc » Cận đại
6 bài thơ, 1654 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/06/2008 00:25

Ấn Quang - 印光

22.00
1862-1940, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 453 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/07/2017 11:26

Ân Tế - 殷濟

15.00
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1011 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/07/2014 08:56

Trang trong tổng số 119 trang (1183 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối