Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Huế chờ thu (Từ Nguyễn)

Những đám mây trắng lại về
Lang thang trên nền trời tháng tám
Bầy vành khuyên nép trong vòm cây xanh trốn nắng
Ríu rít lời tâm giao...

Tháng tám sắp qua rồi, mùa thu ở nơi đâu?
Huế vẫn oi nồng với hạ
Nắng cứ rực vàng, óng ả
Chiều tắt ngấm hoàng hôn...

Cánh sen tàn, ngó ý vẫn còn vương
Nhắc một mùa thơm vừa lặn vào quá khứ
Ở nơi nào hồn xưa tìm đến ngự?
Âm thầm nuôi mộng trùng lai...

Phượng cũng sắp tàn, ta gửi nhớ cho ai?
Mùa hoa đỏ mang theo nhiều tiếc nuối
Huế sắp thu
Nước dòng Hương đưa chiều đi vời vợi
Mái chèo khua, vỡ nát ánh mặt trời...


23/8/2016

Trích diễm

Hôm qua chim khách đậu trên cành,

Kêu mãi làm em cứ tưởng anh.

Nội nhật hôm qua về tới bến,

Ai ngờ chim khách cũng không linh!

–– Nhớ (I) (Nguyễn Bính)

Thông tin chung

- Hiện có 65.062 bài thơ của 3.328 tác giả từ 94 nước, trong đó:
    + 43.766 bài tiếng Việt
    + 12.764 bài chữ Hán
    + 8.532 bài thuộc ngôn ngữ khác
- Thơ thành viên: 10.348 bài, 479 tác giả
- Thành viên: 157.883 người

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn