Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Ngôi sao buồn (Nguyễn Trọng Tạo)

chấm buồn dưới mắt buồn em
ngôi sao buồn cuối trời đêm mơ buồn
đèo mù sương biển mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên

anh nghèo anh giữ làm tin
ai mua chẳng bán ai xin dễ nào
giật mình tưởng mất ngôi sao
cô đơn thoáng chốc đã hao hao gầy

sao buồn vẫn mắt buồn đây
sau mưa cây lá ngưng đầy chiêm bao
trời lên cao gió lên cao
ngôi sao khẽ chớp khép vào mi thanh

niềm vui rồi dễ phai nhanh
cuộc đời lắng lại long lanh nỗi buồn
em mù sương anh mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên...


24.3.1989

Trích diễm

Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,

Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.

Phất phơ hồn của bông hường,

Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng...

–– Chiều (Xuân Diệu)

Thông tin chung

- Hiện có 64.848 bài thơ của 3.326 tác giả từ 94 nước, trong đó:
    + 43.613 bài tiếng Việt
    + 12.730 bài chữ Hán
    + 8.505 bài thuộc ngôn ngữ khác
- Thơ thành viên: 9.886 bài, 466 tác giả
- Thành viên: 157.740 người

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn