Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Ông hiệu trưởng A-bê (Ko Un)

아베 교장

아베 쓰도무 교장
뚱그런 안경에 고초당초같이 매서운 사람입니다
구두 껍데기 오려낸
슬리퍼 딱딱 소리내어 복도를 걸어오면
각 교실마다 쥐죽어버리는 사람입니다
2학년 때 수신시간에
장차 너희들 뭐가 될래 물었습니다
아이들은 대일본제국 육군 대장이 되겠습니다
해군대장이 되겠습니다
야마모또 이소로꾸 각하가 되겠습니다
간호부가 되겠습니다
비행기공장 직공이 되어
비행기 만들어
미영귀축을 이기겠습니다 할 때
아베 교장 나더러 대답해보라 했습니다
나는 벌떡 일어나서
천황폐하가 되겠습니다
그 말이 떨어지자마자
청천벽력이 떨어졌습니다
너는 만세일계 천황폐하를
황공하옵게도 모독했다 네놈은 당장 퇴학이다
이 말에 나는 주저앉아 버렸습니다
그러나 담임선생이 빌고
아버지가 새 옷 갈아입고 가서 빌고 빌어서
간신히 퇴학은 면한 대신
몇 달 동안 학교 실습지 썩은 보릿단 헤쳐
쓸 만한 보리 가려내는 벌을 받았습니다
날마다 나는 썩은 냄새 속에 갇혀 있었습니다
땡볕 아래서나 빗속에서나 나는 거기서
이 세상에서 내가 혼자임을 깨달았습니다
그 석 달 벌 마친 뒤 수신시간에
아베 교장은 이긴다 이긴다 이긴다고 말했습니다
대일본제국이 이겨
장차 너희들 반도인은 만주와 중국 가서
높고 높은 벼슬 한다고 말했습니다
B-29가 나타났습니다. 그 은빛 4발비행기가 왔습니다
교장은 큰소리로 말했습니다
저것이 귀축이다 저것이 적이라고 겁도 없이 말했습니다
그러나 아베 교장의 어깨에는 힘이 없었습니다
큰소리가 적어지며 끝내는 혼자의 넋두리였습니다.
그 뒤 8.15가 왔습니다. 그는 울며 떠났습니다.

 

Ông hiệu trưởng A-bê (Người dịch: Lê Đăng Hoan)

Ông hiệu trưởng A-bê-sư-tô-mu
là người cay như ớt, luôn đeo cặp kính tròn
Khi ông đi ngoài hành lang, từ đôi giày không gót, rách đế của ông
vang lên tiếng lộp cộp
thì tất cả các lớp học đều sợ hãi im lìm như chuột chết
Năm học thứ 2 trong giờ đạo đức
Ông hỏi các học trò, sau này muốn trở thành người thế nào
Tất cả mọi người
kẻ muốn trở thành đại tướng lục quân của Đại Đế quốc Nhật Bản
người muốn trở thành đại tướng hải quân
lại muốn thành sĩ quan như ông Yamamoto Isoroku Nhật Bản
Có kẻ muốn thành y tá
trở thành thợ công xưởng máy bay
để sản xuất máy bay
đánh thắng trục liên minh Anh-Mỹ
Lúc đó ông hiệu trưởng A-bê
quay sang bảo tôi trả lời
Tôi đứng phắt dậy tức thời:
"Tôi muốn trở thành Thiên hoàng bệ hạ!"
Câu nói vừa thốt ra
như sét đánh xuống giữa trời quang
"Mày dám báng bổ, không sợ Thiên hoàng bệ hạ muôn đời nối dõi!
Thằng này, mày phải thôi học ngay!"
Nghe vậy, tôi vẫn ngồi lì ở đó
Nhưng rồi thầy giáo chủ nhiệm xin cho
và bố tôi thay áo mới, đến cầu xin khẩn khoản
Khó khăn lắm, thay vì bị đuổi học
tôi bị hình phạt nhặt lúa mạch thối lẫn trong đống hạt lành
ở nơi thực tập của trường trong vòng mấy tháng
Ngày ngày tôi bị giam trong mùi thối rữa
lầm lụi dưới trời nắng, trời mưa
Tôi nhận ra trên thế gian này tôi chỉ có một mình
Sau ba tháng hình phạt kết thúc, lại trong giờ đạo đức
Ông hiệu trưởng A-bê nói rằng thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi
Đại Đế quốc Nhật Bản thắng rồi
Sau này chúng mày là dân bán đảo hãy đi Mãn Châu và Trung Quốc
mà làm quan chức cao thật cao
Thế rồi máy bay B-29 xuất hiện
Chiếc máy bay màu bạc bốn chân bay đến
Ông hiệu trưởng nói to
kia là liên minh ma quỷ, là địch, ông nói mà không hề hoảng sợ
Nhưng hai vai ông hiệu trưởng A-bê không có chút sức lực nào
Tiếng nói của ông nhỏ dần, cuối cùng chỉ như một lời than vãn của một mình ông
Sau đó ngày 15 tháng 8 đến. Ông ta khóc và ra đi


Nguồn: Vạn đời người (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2016

Trích diễm

Chinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng,

Nghênh diện thu phong trận trận hàn.

–– Tảo giải (Hồ Chí Minh)

Thông tin chung

- Hiện có 64.867 bài thơ của 3.327 tác giả từ 94 nước, trong đó:
    + 43.620 bài tiếng Việt
    + 12.729 bài chữ Hán
    + 8.518 bài thuộc ngôn ngữ khác
- Thơ thành viên: 9.962 bài, 467 tác giả
- Thành viên: 157.760 người

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn