Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Ngôi sao buồn (Nguyễn Trọng Tạo)

chấm buồn dưới mắt buồn em
ngôi sao buồn cuối trời đêm mơ buồn
đèo mù sương biển mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên

anh nghèo anh giữ làm tin
ai mua chẳng bán ai xin dễ nào
giật mình tưởng mất ngôi sao
cô đơn thoáng chốc đã hao hao gầy

sao buồn vẫn mắt buồn đây
sau mưa cây lá ngưng đầy chiêm bao
trời lên cao gió lên cao
ngôi sao khẽ chớp khép vào mi thanh

niềm vui rồi dễ phai nhanh
cuộc đời lắng lại long lanh nỗi buồn
em mù sương anh mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên...


24.3.1989

Trích diễm

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự,

Kinh thành em có nhớ bên tê?

Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến,

Hiu hắt chiều sông lạnh bến tề.

–– Đôi bờ (Quang Dũng)

Thông tin chung

- Hiện có 64.847 bài thơ của 3.326 tác giả từ 94 nước, trong đó:
    + 43.613 bài tiếng Việt
    + 12.729 bài chữ Hán
    + 8.505 bài thuộc ngôn ngữ khác
- Thơ thành viên: 9.884 bài, 465 tác giả
- Thành viên: 157.739 người

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn