Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Kim Dae-jung (Ko Un)

김대중

고난이 필요한 시대 그는 고난의 화신이었다

일본 수도의 한 호텔 안에서
토막져 죽어야 했다가 살아났다
현해탄 복판에 던져져
물귀신이 되어야 했다가 살아났다

71년 대통령 선거에서
아슬아슬하게 졌다
그의 파도치는 웅변이
1백만 인파를 지진처럼 흔들었다
그는 혼자서도 1백만 인파였다

그로부터 박정희는 이를 갈았다

70년대 전 기간 그는
그 극한의 고난 가운데서도
밤새워 책 읽고 영어 개인교사를 드나들게 했다

모든 준비를 다 마쳤다

친지와 의논할 때도
라디오 FM을 틀어놓고
도청을 막아가면서
모든 준비를 마쳤다
하지만 오직 하나
그가 바라는 것 대통령이 되는 것만이
아직도 그의 것이 아니었다

박정희 뒤의 어떤 고비에도
그는 삶을 겨자씨만치도 허비하지 않았다
그렇게 정
정녕 70년대 한국 국민은
한국에서 가장 정밀한 그를 모르고 살 수 없었다

 

Kim Dae-jung (Người dịch: Lê Đăng Hoan)

Trong thời đại cần sự lao khổ thì ông là hoá thân của sự lao khổ!

Trong một khách sạn ở thủ đô Nhật Bản
đáng phải chết băm vằm thê thảm, nhưng rồi lại sống
Bị vứt giữa vùng biển Hyeon-hae-than
trở thành quỷ nước rồi sống lại

Năm 71 trong tuyển cử tổng thống
bị thất bại nghẹt thở
Tài hùng biện như sóng biển của ông ta
đã làm rung động một triệu sóng người
Một mình ông ta
cũng đã từng là sóng của một triệu con người

Tưf đó Park Jeong-hui nghiến răng kèn kẹt

Những năm 70, toàn bộ thời gian
giữa cực độ khổ nạn của mình
ông đọc sách suốt đêm, đi khắp nơi làm thầy tiếng Anh
Tất cả mọi chuẩn bị đã xong
kể cả khi đàm luận với người thân thích
cũng mở to đài FM bên cạnh
ngăn âm thanh, tránh né kẻ lén nghe
Tất cả mọi chuẩn bị đã hoàn tất
nhưng chỉ còn một điều
cái ông mong muốn là tổng thống
thì vẫn chưa phải là của ông

Sau Park Jeong-hui, dù trong khó khăn nào đi nữa
ông vẫn chắt chiu từng ly trong cuộc sống
Cứ như thế
Thật sự là những năm 70, nhân dân Hàn Quốc
đã biết ông là người đúng đắn nhất của đất nước mình
mà họ tin vào để sống


Kim Dae-jung (1925-2009) là Tổng thống thứ 8 của Hàn Quốc từ 1998-2003, chủ nhân giải Nobel Hoà bình năm 2000

Nguồn: Vạn đời người (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2016

Trích diễm

Hoa nở để mà tàn,

Trăng tròn để mà khuyết,

Bèo hợp để chia tan,

Người gần để ly biệt.

–– Hoa nở để mà tàn (Xuân Diệu)

Thông tin chung

- Hiện có 64.856 bài thơ của 3.327 tác giả từ 94 nước, trong đó:
    + 43.619 bài tiếng Việt
    + 12.729 bài chữ Hán
    + 8.508 bài thuộc ngôn ngữ khác
- Thơ thành viên: 9.953 bài, 466 tác giả
- Thành viên: 157.754 người

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn