Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Thấp tang 4 (Khổng Tử)

隰桑 4

心乎愛矣,
遐不謂矣?
中心藏之,
何日忘之!

 

Thấp tang 4

Tâm hồ ái hĩ,
Hà bất vị hĩ?
Trung tâm tàng chi,
Hà nhật vong chi?

 

Cây dâu ở chỗ thấp 4 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

Lòng đà yêu quý người rồi
Mà sao lại chẳng thốt lời cho hay?
Trong lòng cứ giấu thế này
Làm sao mà biết được ngày nào quên?


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

Nói lòng ta thành thật yêu quý người quân tử. Nhưng đã gặp người quân tử rồi thì sao lại chẳng tỏ cho người biết mà lại chỉ ôm ấp giấu kín trong lòng để khiến một ngày nào sẽ quên đi chăng?

Sở từ có câu “Tư công tử hề, vị cảm ngôn” (Nhớ mong công tử mà chưa dám nói ra). Ý tứ của lời này cũng giống như đoạn này. Niềm yêu kính đã nảy chồi lên gốc ăn sâu ở trong lòng, cho nên nó phát lộ từ từ chậm chậm để tồn tại mãi lâu dài.

Trích diễm

Du nhân bất quản xuân tương lão,

Lai vãng đình tiền đạp lạc hoa.

–– Phong Lạc đình du xuân kỳ 3 (Âu Dương Tu)

Thông tin chung

- Hiện có 65.568 bài thơ của 3.340 tác giả từ 94 nước, trong đó:
    + 44.135 bài tiếng Việt
    + 12.827 bài chữ Hán
    + 8.606 bài thuộc ngôn ngữ khác
- Thơ thành viên: 11.038 bài, 498 tác giả
- Thành viên: 158.258 người

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn