Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Vu sơn (19)
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2008 07:45, số lượt xem: 877

巫山高

神女向高唐,
巫山下夕陽。
徘徊行作雨,
婉孌逐荊王。
電影江前落,
雷聲峽外長。
霽雲無處所,
臺館曉蒼蒼。

 

Vu sơn cao

Thần nữ hướng Cao Đường,
Vu Sơn hạ tịch dương.
Bồi hồi hành tác vũ,
Uyển luyến trục Kinh vương.
Điện ảnh giang tiền lộ,
Lôi thanh giáp ngoại trường.
Triêu vân vô xứ sở,
Đài quán hiểu thương thương.

 


Nguồn: http://blog.360.yahoo.com...4yeqlSlANVd_hNqS7b?p=2691

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chiều buông Thần nữ hướng Cao Đường,
Để lại Vu Sơn lặng tịch dương.
Bịn rịn gieo tràn mưa luyến ái,
Êm đềm ruổi giữa mộng Kinh vương.
Sấm vang ngoài núi thanh rền rĩ,
Chớp sáng đầu sông ánh tỏ tường.
Mây sớm bơ vơ không chốn ngụ,
Quán đài xanh ngắt buổi tinh sương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Thần nữ về Cao Đường,
Vu Sơn hạ ánh dương.
Bồi hồi gieo bụi nước,
Quyến luyến tiễn Kinh vương.
Ngoài vịnh sấm rền sóng,
Đầu sông chớp lóa đường.
Về đâu mây sớm ấy,
Đài quán biếc trong sương.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời