Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]

Anh yêu em lúc mười giờ sáng

Mexicô » Jaime Sabines
2 trả lời, 19 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm qua 23:47

Ba bài thơ

Chilê » Nicanor Segundo Parra Sandoval
1 trả lời, 19 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm qua 23:52

Khi những cây đại thụ ngã xuống

Mỹ » Maya Angelou
1 trả lời, 18 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm qua 23:50

Lịch sử cái ngu của tôi

Ba Lan » Czesław Miłosz
2 trả lời, 18 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm qua 23:43

Người bộ hành

Mexicô » Jaime Sabines
2 trả lời, 19 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm qua 23:45

Yết Chu Du miếu

Trung Quốc » Minh » Giải Tấn
1 trả lời, 26 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 10:51

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]