Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài thơ)
[1]

Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
20 trả lời, 11397 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:23

Lương Phủ ngâm

14.00
Trung Quốc » Tam Quốc » Gia Cát Lượng
3 trả lời, 8073 lượt xem, 15 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/08/2008 15:10

Tạp thi kỳ 2

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
5 trả lời, 2684 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 22:47

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài thơ)
[1]