Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 11/11/2008 07:43 bởi Vanachi, số lượt xem: 1002
Vương Vô Cạnh 王無兢 từng làm Giám sát ngự sử, sống khoảng cùng thời với Trần Tử Ngang 陳子昂.