A Rập

1 tác giả, 6 bài thơ

Acmeni

1 tác giả, 12 bài thơ

Ai Cập

2 tác giả, 5 bài thơ

Albania

2 tác giả, 3 bài thơ

Algierie

4 tác giả, 8 bài thơ

Angola

3 tác giả, 43 bài thơ

Anh

46 tác giả, 445 bài thơ

Áo

14 tác giả, 130 bài thơ

Argentina

2 tác giả, 7 bài thơ

Australia

6 tác giả, 11 bài thơ

Ấn Độ

9 tác giả, 481 bài thơ

Ba Lan

21 tác giả, 400 bài thơ

Ba Tư

9 tác giả, 89 bài thơ

Bangladesh

1 tác giả, 4 bài thơ

Belarus

2 tác giả, 2 bài thơ

Bénin

1 tác giả, 11 bài thơ

Bỉ

8 tác giả, 18 bài thơ

Bồ Đào Nha

3 tác giả, 16 bài thơ

Braxin

5 tác giả, 15 bài thơ

Bungary

20 tác giả, 100 bài thơ

Cameroon

1 tác giả, 1 bài thơ

Campuchia

2 tác giả, 4 bài thơ

Canada

6 tác giả, 9 bài thơ

Cap-Vert

1 tác giả, 1 bài thơ

Chilê

3 tác giả, 96 bài thơ

Congo

2 tác giả, 4 bài thơ

Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

2 tác giả, 4 bài thơ

Cu Ba

3 tác giả, 47 bài thơ

Djibouti

1 tác giả, 2 bài thơ

Đan Mạch

10 tác giả, 24 bài thơ

Đảo Cook

1 tác giả, 1 bài thơ

Đức

41 tác giả, 468 bài thơ

El Salvador

1 tác giả, 1 bài thơ

Gruzia

3 tác giả, 5 bài thơ

Guinea

1 tác giả, 1 bài thơ

Guinea-Bissau

1 tác giả, 1 bài thơ

Hà Lan

2 tác giả, 4 bài thơ

Haiti

1 tác giả, 3 bài thơ

Hàn Quốc

58 tác giả, 682 bài thơ

Hungary

10 tác giả, 233 bài thơ

Hy Lạp

9 tác giả, 32 bài thơ

Inđônêxia

4 tác giả, 8 bài thơ

Israel

4 tác giả, 11 bài thơ

Italia

11 tác giả, 130 bài thơ

Kazakhstan

1 tác giả, 1 bài thơ

Kenya

2 tác giả, 2 bài thơ

Lào

1 tác giả, 1 bài thơ

Latvia

1 tác giả, 3 bài thơ

Li Băng

1 tác giả, 7 bài thơ

Litva

3 tác giả, 31 bài thơ

Luxembourg

1 tác giả, 2 bài thơ

Ma-rốc

2 tác giả, 6 bài thơ

Máctinic

2 tác giả, 2 bài thơ

Madagascar

2 tác giả, 2 bài thơ

Malaysia

1 tác giả, 1 bài thơ

Mexicô

3 tác giả, 55 bài thơ

Mông Cổ

1 tác giả, 2 bài thơ

Mỹ

68 tác giả, 474 bài thơ

Na Uy

4 tác giả, 14 bài thơ

New Caledonia

1 tác giả, 3 bài thơ

New Zealand

3 tác giả, 3 bài thơ

Nga

168 tác giả, 2784 bài thơ

Nhật Bản

33 tác giả, 214 bài thơ

Nicaragua

2 tác giả, 2 bài thơ

Nigeria

1 tác giả, 1 bài thơ

Pakistan

1 tác giả, 1 bài thơ

Palestine

2 tác giả, 5 bài thơ

Panama

1 tác giả, 4 bài thơ

Pháp

117 tác giả, 840 bài thơ

Phần Lan

9 tác giả, 30 bài thơ

Philippin

1 tác giả, 1 bài thơ

Rumani

14 tác giả, 90 bài thơ

Rwanda

1 tác giả, 1 bài thơ

Samoa

1 tác giả, 1 bài thơ

Sát

1 tác giả, 1 bài thơ

Séc

28 tác giả, 130 bài thơ

Sénégal

3 tác giả, 16 bài thơ

Serbia

1 tác giả, 3 bài thơ

Slovakia

1 tác giả, 2 bài thơ

St. Lucia

1 tác giả, 2 bài thơ

Syri

2 tác giả, 12 bài thơ

Tây Ban Nha

13 tác giả, 184 bài thơ

Tây Tạng

1 tác giả, 36 bài thơ

Thái Lan

1 tác giả, 3 bài thơ

Thổ Nhĩ Kỳ

5 tác giả, 60 bài thơ

Thuỵ Điển

15 tác giả, 164 bài thơ

Thuỵ Sĩ

4 tác giả, 7 bài thơ

Triều Tiên

2 tác giả, 12 bài thơ

Trung Quốc

1163 tác giả, 9356 bài thơ

Tunisia

2 tác giả, 3 bài thơ

Ucraina

4 tác giả, 42 bài thơ

Uganda

1 tác giả, 1 bài thơ

Vanuatu

1 tác giả, 2 bài thơ

Venezuela

1 tác giả, 3 bài thơ

Việt Nam

1425 tác giả, 51396 bài thơ