Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]

Jaime Sabines

1926-1999, Mexicô
6 bài thơ, 207 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 16:18

Margarita Paz Paredes

1922-1980, Mexicô
4 bài thơ, 1433 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:42

Octavio Paz Lozano

23.50
1914-1998, Mexicô
49 bài thơ, 4811 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:39

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]