Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897) (Trần Tế Xương): Soạn bài

Câu 1: Hai câu đầu cho thấy kì thi có gì khác thường? Chú ý phân tích kĩ từ “lẫn” và tác dụng của nó trong việc biểu đạt nội dung của bài thơ?

Gợi ý trả lời:

– Hai câu thơ đầu giới thiệu hoàn cảnh của khoa thi và cho thấy sự xáo trộn của trường thi:
“Nhà nước ba năm mở một khoa,
Trường Nam thi lẫn với trường Hà.”

Câu thơ đầu thông báo một lệ thường, dưới thời phong kiến, cứ ba năm có một khoa thi Hương. Điều đó không có gì đặc biệt, song câu thơ thứ hai không chỉ mang tính chất…
Ảnh đại diện

Hạ nhật (Hàn Ốc): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tàn lá cây sân chẳng bóng sâu
Vắng người thềm ngọc rộn ve sầu.
Im lìm chim quạ, thiu thiu chó
Hẳn đợi nàng oanh cất tiếng đầu.
Ảnh đại diện

Hạ dạ (Hàn Ốc): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chớp giật mây đen gió vập vùi
Rừng cao nặng hạt tiếng mưa rơi.
Đêm sâu gió lặng mưa ngưng tạnh
Lẫn khuất trong mây trăng sáng soi.
Ảnh đại diện

Dạ thâm (Hàn Ốc): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thương cảm lạnh lùng gió cắt dao
Hoa mai bay tuyết, hạnh hồng đào.
Đêm sâu chênh chếch cây đu vắng
mưa nhẹ mông lung bóng gác lầu.
Ảnh đại diện

Chí làm trai (Nguyễn Công Trứ): Dịch

các bác dịch giúp 2 câu
"Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông"
bao gồm phần chữ hán- và phần phiên âm
cảm ơn ạ

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]