Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cung từ kỳ 1 (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ôm ấp thân hồng lụa cánh ve
Gió xuân da ngọc vuốt say mê.
Cung sâu khoá kín còn nghi hoặc
Cầm thử đan sa để hết ngờ.
Ảnh đại diện

Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 1 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bàng bạc hơi thu, cửa nhạt nhoà
Hiếm khi về lại, mộng thường qua
Ve vừa dứt tiếng, rơi vàng lá
Đông vẫn xanh tùng, người mãi xa
Ảnh đại diện

Hoài quy (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước song cửa suốt ngày bụi bậm
Mây bao dung, thơ lắm ý hay
Bến Tương muốn trở về ngay
Lên thuyền cần trúc cầm tay câu nhàn.
Ảnh đại diện

Quá Hoa Thanh cung kỳ 3 (Đỗ Mục): Bản dịch của Trần Đông Phong

Thái bình say nhịp hát nơi nơi
Chia sáng trăng lầu điện dựa trời
Phách loạn trong mây Lộc Sơn múa
Ngàn non gió vượt hạ tiếng cười.
Ảnh đại diện

Quá Hoa Thanh cung kỳ 2 (Đỗ Mục): Bản dịch của Trần Đông Phong

Cây biếc Tân Phong nổi bụi vàng
Ngư Dương ngựa sứ báo tin về
Nghê Thường một khúc trên ngàn núi
Khởi phá Trung Nguyên điệu múa này.
Ảnh đại diện

Bi Ngô Vương thành (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tháng hai mặt nước gió xuân gào
Sóng thuỷ tinh vồ điện nhấp nhô.
Dương liễu Ngô thành xanh mướt biếc
Hoa phòng Tô Tiểu rộ chen phô.
Lưng ong dứt múa đi đâu cả
Gái đẹp hết ca đã đuỗi xô.
Vạn kiếp nghìn thu tin tức vắng
Nước thành hoang dã người thành tro.
Ảnh đại diện

Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Minh

Ý thơ tươi như xuân dáng vẻ
Lại vui vì huệ cỏ mới đơm
Ví von quân tử hương thơm
Nay người quanh quẩn lan can ai là?
Ảnh đại diện

Hữu cảm (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu Uyển Khê cành dài buông rủ
Suốt ngày đêm bị gió thổi hoài
Để xem không nỡ bẻ chơi
May mà bọn trẻ tới nơi muộn màng.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]