Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thu nhật tức sự (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lành lạnh đêm qua về gió tây,
Dậu cúc đìu hiu tuyết chửa bay.
Mưa lớn rơi nghiêng chia mặt nước,
Mây trơ non thẳm vẽ dệt mi.
Sen tàn hạ cuối mang xuân giữ,
Liễu tựa hương đầy áo biếc xưa.
Chim hót nỗi mình chăng có thấu?
Lời lời dài đọng nhớ quê nhà.
Ảnh đại diện

Vịnh thạch phu phụ (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà cửa yên lành chốn chân trời
Thong dong ngày tháng mãi rong chơi
Đông ngó Tây trông khóc thương vợ
Bắc hướng non Nam cười vọng phu.
Gắn bó nghĩa dài cùng trời đất,
Xướng tuỳ lời động biển non thu.
Vãng lai thử hỏi đàn con cháu
Đá ở đầu non khách dưới thuyền.
Ảnh đại diện

Giang Nam phụ níp kiêm lưu biệt hữu nhân (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khăn gói bây giờ vạn dặm dài,
Trạm đường rượu tiễn chén mời trao.
Sầu đôi buồm cánh thuyền nghiêng nặng.
Buồn nén sông sâu nước chẳng trào.
Cỏ cũ lặng nhìn hương chửa tán.
Tha hương ngoái cổ núi quê cao.
Tuy thế còn có ngày gặp lại,
Thề biển thà cho ngọn ba đào.
Ảnh đại diện

Ngọc mai lệnh (Khương Quỳ): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lưa thưa mảnh tuyết vụng về bay
Vào góc vườn nam cạnh suối này
Đình quán nhà xưa xuân lạnh khoá
Ngọc mai vài dậu gió đông lay
Trên cao hoa hẵng còn phong nhụ
Mà đã hương nồng khối kẻ say.

Ông đến tìm hoa
Hoa mai vì thế cũng chúc này:
Rằng hoa đẹp mãi, ông khoẻ mãi!
Bèn vò xuân làm rượu
Cắt tuyết dựng thành thơ
Một ngày cứ ngỡ là mơ
Lượn quanh hoa ngát hàng giờ chưa thôi.
Ảnh đại diện

Thu vũ (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cách trời mây mù cỏ chẳng xanh,
Tí tách mưa thu rơi ngoài sân.
Cây khô dài ngắn cành rơi lệ,
Tàu chuối tiêu vàng tiếng chậm nhanh.
Ngâm dứt đê mê mơ vạn dặm,
Sầu vương quạnh quẽ nỗi năm canh.
Phòng khuê khổ nhất mày hoa ấy,
Vẻ mặt buồn thương chẳng vẽ thành.
Ảnh đại diện

Tái ngoại văn châm (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống canh chợt động bên thành,
Chầy lạnh nện vải thậm thình bên tai.
Đứt nối sương nhạn kêu dài,
Mơ hồ dưới vách tiếng loài trùng kêu.
Chinh phu muốn phá mộng khuê,
Khách du cố quốc vọng về quê xa.
Thuốc đắng thoả ý chăng là,
Nhịp đàn sênh lẫn canh gà phong lưu.
Ảnh đại diện

Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Nguyễn Minh

Chén nổi qua biển xanh vạn dặm
Nhiều rừng sâu núi thẳm viếng thăm
Như rồng lặn vực đêm thanh
Như đồng xanh hạc bay quanh thu về
Không anh tôi nhớ quê chi nữa
Tâm chân như hết thuở tụng kinh
Hỏi ông học giả cao minh:
Mấy ai đạt được ninh hinh quả hùng?
Ảnh đại diện

Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Nguyễn Minh

Gặp nhau ngồi lâu bên rượu nậm
Bỗng ngày mai ngàn dặm chia xa
Ngoảnh nhìn cầu Ngọ ông qua
Lạc thành từ đó chỉ là tàn xuân.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]