Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phá kính (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tráp ngọc, gương đồng hết giữ đây
Hoa lăng bay loạn, nguyệt hao gầy
Lầu Tần một thuở soi gà núi
Oanh lẽ đâu còn thiết múa may
Ảnh đại diện

Niệm viễn (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tháng ngày im ỉm Tần cung
Vẳng lời ca Việt động lòng nhớ quê
Sương ngô đồng, gác mây che
Rớt rơi trâm phụng, xập xoè quạt loan
Giường Ngạc Quân, chăn màn vắng ngắt
Thớt Nữ Tu, chày giặt lạnh tê
Nhạn trông ra Bắc buồn ghê
Nỗi lòng chim biển gửi về phương Nam
Hắt hiu này chốn quan san
Đất trời như cũng mang mang cận kề

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]